RSS

Kā man te tai pasaulē iet? – Jau labāk man te iet.

Nupat kā ieradies bērnībā. Mīlestības lokā.
Attēlu rezultāti vaicājumam “эрнест даукштс - борис соколов”

Pusdienlaikā franču krastos.

Un tas ir mans rītausmas krasts, mūsu pašu plašās dzimtas zemes.

Filmētas no aizezera Leitānos, – no teiksmainajām pirmā baltu karaļa Mindauga patvēruma vietām –

no Martas, viņa sievas, slavinātās pirmās baltu karalienes, latgalietes,

Madelānu pilskunga meitas bērnības kalnu puses.

***

 Ķīnas iepazīšanas 2001.g. studiju un pārlidojumu oficiālā vizītkarte.

 
Image

Šis ir plašs, atbrīvots un privāts manas saviļņotās dzīves staigu un visādu atgadījumu ARHĪVS – pavērts zinātkārajai pasaulei. – Ar iesmaidītēm. – Skatīt brīvs! – Einam nu tālāk!

https://i1.wp.com/img24.dreamies.de/img/734/b/eyz8xqyoe3n.gif

 

 

Aglonas bazilika. – A. Gražuļa un itāļu autora filmējumi.

http://www.santuarimariani.org/sm-europa/lv-lettonia/eu-lv-lettonia3nsaglona.htm

https://www.agensir.it/europa/2017/08/14/in-lettonia-lassunta-ecumenica-cattolici-luterani-e-ortodossi-insieme-al-santuario-di-aglona/

 

Aglona. Svētvietas vēsture planētas telpā. – Atomgulaga pētniecības mezgls.

Attēlu rezultāti vaicājumam “somersetas laukums bonis.lv”

Attēlu rezultāti vaicājumam “leonhards latkovskis bonis.lv”

Saistīts attēls

Attēlu rezultāti vaicājumam “leonhards latkovskis bonis.lv”

Pirms kāda laika Rīgā, Latvijā, Latgalē ciemojās un stāstīja par sava slavenā tēva un savu zinātnieka devumu mūsu izcilais novadnieks no ASV Dr. Leonards Latkovskis. Viņa interešu loks visai daudzos virzienos sakrīt ar Latvijas kolēģu, vēsturnieku aktivitātēm..

***


The Russian island of Novaya Zemlya has long been known as a place of mystery and tragedy. It was home to possibly the harshest Soviet forced labor camp and, later, became the nuclear test site with the most detonations in world history.

Germantown resident Mike Adler has written a book about the history of the island, drawn from a declassified CIA report from 1958 and other historical records.

Adler became interested in the island about five years ago after returning to school at Hood College.

During a seminar course about Russian history led by Professor Len Latkovski, Adler was encouraged to research Novaya Zemlya.

“I had become interested in this place a number of years ago and encountered the same problem that many others have – there’s not a lot of information about it,” Latkovski said. “It is considered by Russian experts now as the most secret of all the Gulag camps.”

Limited information was available because both the forced labor camps and the nuclear testing site were secret, Adler and Latkovski said.

“No one had done a complete history of (the camps there),” Latkovski said. “The conditions were so severe and it was so far away, very few people returned. Among the Gulag prisoners, it was a place they didn’t want to go. Being sent there was basically being sentenced to death.”
http://ww2.gazette.net/stories/03232011/montnew180120_32544.php

IMAGE3727IMAGE3728IMAGE3729

Esmu laimīgs, ka varēju kolēģi Latkovski informēt, iekļaujoties ATOMGULAGA  pētniecības projekta atbalstīšanas jomā, – par tādiem Latvijas personāliju, čekas aprindu, militāristu un Novaja Zemļas slepenās pasaules norišu vadības saistības faktiem, kas bija tikai manā rīcībā no īpašiem rakstiem un unikālām  atmiņām.

 

Pozas. – Bonfoto.

Attēlu rezultāti vaicājumam “bonis dauksts”

Attēlu rezultāti vaicājumam “aglona piemin bonis.lv”

Attēlu rezultāti vaicājumam “bonis dauksts”
 
Leave a comment

Posted by on 13/08/2018 in Biogrāfijas, Galerija

 

Neizdzēšamais Aglonas Svētku laiks “Brīvnieku” pagalmā. – Arhīva foto.

Jaukais 15.augusts.  Saimes ļaudis ar vecomammu Mildu un vecotēvu Konstantīnu centrā un radi, Natālijas ģimene, no Ļaudonas. Lielais brālis Verners. Kaimiņiene Stefa ar Kopenhāgenā dzimušajām meitām, skaistulēm Martu un Lidiju. Bladušu švīts Vladislavs.  Mammīte – pirmā no labās ar Loriju.

Atgriešanās mājās Visusvētākās Jaunavas Marijas dienas pievakarē.
Centrā – mammīte. Baltā lakatiņā – vecāmāte Milda (dzim. Āboltiņ). Tālāk pa labi – vecaistēvs.
Mammai pie rokas – brālītis. Aiz viņa baltā kreklā – es.
Pirmā rindā – vecāsmātes radi no Ļaudonas.

Sākas 15.augusta svētku un laukuma procesiju stingrāko aizliegumu laiki.
Pa labi augšā – trīs balto krustu krasts.
Māju laukumā tagad vairs nav.

 

Ar mammīti Helēnu, tēvu Pāvilu un brālīti Loriju “Brīvnieku” kalnāja valstībā Aglonā.

Saistīts attēls

Saistīts attēls

Saistīts attēls
 
Leave a comment

Posted by on 13/08/2018 in Biogrāfijas, Dokumenti, Galerija

 

Aglona un Somerseta krievu rakstnieku, mākslinieku, politiķu un zinātnieku atmiņās. – Tēmas lauska, bez Putina atmiņām. Akad. Tuļčinskis..

Одно лето мы с мамой провели в Латвии, в Латгалии. Ехать надо
было поездом до станции Аглона, а оттуда на подводе до деревеньки с
изысканно британским названием — Сомерсета.
Мы пили молоко, ходили в лес — собирали грибы, преимущественно горькушки, кото
рые местные называли подорожками, потому как он росли на откры
тых местах и на тропинках. Еще там росли поддубовники и подольхов
ники, синевшие от нажатия — как теперь я понимаю — моховики.
Часто брали книжки в местной библиотеке. От приветливой библио
текарши я узнал первое латышское слово — «свейки» (привет, здрав
ствуйте). Там я впервые мылся в бане почерному.
В основном же —
играл с местными мальчишками, особенно с сыном хозяйки, которого
звали Айвар. ( Aivars DRUKAĻSKIS, mans Atmodas laika draugs, džeza cienītājs, citā saulē. – B. D.)
Он смешно говорил по русски. В местном пруду было
много пиявок, которых он называл «пияуками».
От него же я узнал и
страшное латышское ругательство — «дырс» (жопа), а также его уси
ленные варианты — «саркана дырс» (красная жопа) и «аушайна дырс»
(жопа с ушами). Из чего я тут же сделал обобщение — аушайна сарка
на дырс. Но Айвар сказал, что такого ругательства нет. Поэтому я до
сих пор считаю, что сделал вклад в латышскую словесность.
Сомерсета оказалась не простой деревней. Неподалеку от нее, в
лесу, стоял довольно большой костел — у меня до сих пор именно он
определяет представление о католическом храме. Большой, светлый,
через верхние стекла видно небо и в них заглядывают верхушки дере
вьев. Сидения. Орган. Это какойто особый костел. Раз в год летом
туда на специальную службу съезжаются паломники. Помнится, что
эта служба какимто образом была связана с конфирмацией. Бело
снежный храм. Множество народу. Нарядные подростки, девочки в
белом. Много солнца. И все это в лесу. Паломники были почемуто
преимущественно из Британии и Ирландии. Неспроста, наверное —
Сомерсет
http://qame.ru/book/other/stories_life/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%93.%D0%9B.,%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8.%20%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
 
Image

Svētki AGLONĀ. Sens foto ar teiksmaino Latvijas katoļu tikšanās KRUSTIŅU centrā.

Attēlu rezultāti vaicājumam “urāna ļaudis bonis.lv”
Attēlu rezultāti vaicājumam “urāna ļaudis bonis.lv”

Saistīts attēls
 
 
%d bloggers like this: