RSS

KGB la codla principi.

 
Leave a comment

Posted by on 20/08/2017 in Citāti par vēsturi

 
Image

Rumāņu koriši. Apriņķa policijas priekšnieks pie rokas Donavas kanjonu miestā.

IMG_8916

 
Leave a comment

Posted by on 20/08/2017 in Biogrāfijas

 

Magi un burvji KGB un GRU kalpībā, – arī Latvijā?..

 

https://i0.wp.com/ttolk.ru/wp-content/uploads/2015/06/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B4-%D0%B3%D0%BB.jpg

 
Leave a comment

Posted by on 20/08/2017 in Galerija

 

Polijas akadēmiskās vides ētika un pataloģija. – KGB.

 

https://nfaetyka.wordpress.com/

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti-domaci/103896/historici-chteji-zjistit-jak-velkou-moc-mela-kgb.html

 
Leave a comment

Posted by on 20/08/2017 in Autori un adreses IZZIŅAI

 
Image

Dukuru sētā.

IMG_1077

 
Leave a comment

Posted by on 20/08/2017 in Galerija

 

Turiet muti pie sliekšņa! – Bonfoto,

img_7056

 

 
Leave a comment

Posted by on 20/08/2017 in Galerija

 
Image

Izlasi Latvijas iekšējās drošības nostiprināšanas vēsturi!

Latvijas Ieksejas Drosibas Nostiprinasanas Vesture 1918-1925

 
Leave a comment

Posted by on 20/08/2017 in Galerija

 

V. Muntera padomju laika grāmatas krieviski.

Мунтерс, Вильгельм. Враги своего народа : [О деятельности “Ассамблеи плененных европ. наций”] / В. Мунтерс. – Рига : Авотс, 1983. – 149 с.; 17 см.
Латыш.
Эмигранты латышские в США
Политическая реакция в США
Антикоммунизм
Лат 74/104
 
Leave a comment

Posted by on 20/08/2017 in Biogrāfijas

 

Žurnālisti un literāti no Rūjienas vidusskolas pasaulē.

Dzīve un radošā darbība:

Zālītis Valters ( Kārlis Zālīte; dzim. 1931.9.VI Naukšēnu pag.) – literāts, pedagogs, laikraksta “Liesma” žurnālists.

Mācījies Rūjienas septiņgadīgajā skolā un Rūjienas vidusskolā, beidzis Latvijas Valsts Pedagoģiskā institūta Vēstures fakultāti (1954). Strādājis Mazsalacas vidusskolā par vēstures skolotāju (1954-1967), Valmieras rajona laikrakstā “Liesma” (1967-1974), LKP Valmieras rajona komitejā par instruktoru (1974-1984), Propagandas un aģitācijas nodaļas vadītāju (1984-1990), Valmieras pārtikas rūpniecības skolā par latviešu valodas un literatūras pasniedzēju (1990-1995), Latvijas valsts agrārās ekonomikas instititūtā par Kooperācijas un pārvaldes problēmu nodaļas asistentu (1996-2000).
Pirmā publikācija – dzejolis “Jaunais pļāvējs” žurnālā “Bērnība” 1947 (Nr.11). Publicējis dzejoļus un īsprozu republikas un rajona periodiskajos izdevumos. Sarakstījis īsprozas krājumu “Uz sliekšņa” (1967) un “Ceļa putekļi” (1975). Galvenā darbu tematika – jaunatnes audzināšana, vecāku un bērnu attiecības, morāles problēmas.
Piedalījies populāri zinātnisku un zinātnisku publikāciju sagatavošanā par agrārās nozares valsts pārvaldes, ražotāju pašpārvaldes, kooperācijas un lauku reģionu ekonomiskās attīstības vadīšanas problēmām. Kopā ar citiem sarakstījis grāmatu “Talsu rajona lauku uzņēmēju problēmas” (1998), “Kokneses pagasta attīstība. 1998-2010” (1999).

 
Leave a comment

Posted by on 20/08/2017 in Biogrāfijas

 

Koba pie ķēdes.. – Bonfoto

img_8556 img_8456

 
 
 
%d bloggers like this: