RSS

Zināmas aizjūras NATO spiega VENNERSTRĒMA lielās un mazās pēdas RĪGĀ! – Kur visi foto?

Image0838Image0837

 

Kamsamoļci.

 

Как становились комсомольцами?

Комсомольцами становились с 14 лет. Приём проводили индивидуально. Для подачи заявления нужна была рекомендация коммуниста или двух комсомольцев со стажем не менее 10 месяцев. После этого заявление могли принять к рассмотрению в школьной комсомольской организации, а могли и не принять, если не считали подателя достойной фигурой.

Тем, чьё заявление приняли, назначали собеседование с комитетом комсомола (советом комсоргов) и представителем райкома. Чтобы пройти собеседование, нужно было выучить устав ВЛКСМ, имена ключевых вождей комсомола и партии, важные даты и главное — ответить на вопрос: «Почему ты хочешь стать комсомольцем?».

Любой из членов комитета мог на испытательном этапе задать каверзный вопрос. Если кандидат успешно проходил собеседование, ему вручали комсомольский билет, в котором документировалась уплата взносов. Школьники и студенты платили 2 коп. в месяц, работающие — один процент от зарплаты.

Исключить из комсомола могли за разгильдяйство, посещение церкви, за неуплату членских взносов, за семейные неурядицы. Исключение из организации грозило отсутствием хорошей перспективы и карьеры в будущем. Бывший комсомолец не имел права вступить в партию, уехать за границу, в некоторых случаях ему грозило увольнение с работы.

 
Leave a comment

Posted by on 21/02/2016 in Autori un adreses IZZIŅAI

 
Image

Ļeņingradas rajona p. o. – Vai tiešām neatpazīstat biedreni sekretāri pa labi?

https://bonislv.files.wordpress.com/2012/05/image2046.jpg?w=1158&h=754

 
Leave a comment

Posted by on 21/02/2016 in Biogrāfijas, Galerija

 

“Staļins nosprādzis!”, bet ČEKAS ārštata darbinieku jeb aģentu īstie vārdi ATRODAMI.. arī Latvijas Valsts arhīva materiālos! – M. Dātava pētījuma apskats.

LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas stipendiāts Mārtiņš Dātavs, 2015. gada 17. decembrī starptautiskajā zinātniskajā konferencē Liepājā. Kristīnes Jarinovskas foto.

LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas stipendiāts Mārtiņš Dātavs,
2015. gada 17. decembrī starptautiskajā zinātniskajā konferencē Liepājā.
Kristīnes Jarinovskas foto.
Viens piemērs:

LVA 1986. f., 2. apr., 2749. l. ir norādīts, ka aģents “Dzidra” ir Anna Oskara meita Štoknis. Atrodams, ka 1905. gadā dzimusī Anna Štokne (Štoknis, Štokņa) Balvu pagasta Dubļevā [arī Dubļovā, tag. Briežuciema pagasts], 1926. gadā dzemdējusi meitenīti, kuru “nomušījusi” un aprakusi turpat istabā zem klona. (“Lauku dzīve”, Balss, Nr. 11., 1926, 15. janvāris, 2. lpp.). Viņu apcietināja. (“Apcietināta māte”, Latvis, Nr. 1286, 1926, 15. janvāris, 2. lpp.). Persona ar šādu vārdu un uzvārdu ir devusies uz PSRS, Sibīrijas Olugas kolhozu Latviešu mednieks, Ačinskas rajonā, no kurienes komandēta uz Omskas partijas skolas “latvju un latgaļu sektoru” (Levons J., “Oportunisti Ačinskas un Itates rajonkomitejās ignorē Omskas partskolu”, Sibīrijas Cīņa, Nr. 2 (725), 1932, 6. janvāris, 2. lpp., Sibīrijas Cīņa, Nr. 133 (856), 1932, 21. decembris, 4. lpp.), mācījusies Ačinskas pedagoģiskajā tehnikumā, strādājusi kolhozā Gaismas stars (Sibīrijas Cīņa, Nr. 87, 1934, 9. augusts) par teļkopi, kur viņas ģimene 1933. gadā esot izplatījusi baumas, ka Staļins aizbēdzis no PSRS, (“Komunas “Gaismas Stors” valde auklejas ar kaiteklim (Nagornovas cim. p., Ačinska raj.)”, Taisneiba – Vyssavineibas Kompartijas Vokoru Sibira Apgobola Komiteta organ, Nr.12 (518), 1933, 5. februāris, 3. lpp.; “Komunas “Gaismas stors” vadeitoji slep zagļus un irovejus”, Taisneiba Nr. 29(535), 1933, 28. marts, 1. lpp.), kļuvusi kolektīva Atbalss skolotāja (“Olimpiade parōdēja, ka myusu storpā ir talanti”, Taisneiba, Nr. 74(939), 1936, 15. augusts).

No pārmetumiem nav izvairījusies arī minētā aģente “Dzidra”, kura savā dzīvoklī, ļaujot šīm skolniecēm rīkot satikšanos, savlaicīgi neesot pārtraukusi skolnieču sakropļoto izpratni par padomju iekārtu un pati esot pieļāvusi nepareizus izteicienus.Šajā gadījumā var uzskatīt par pierādītu tēzi, ka kļūšana par LPSR VDM ziņotāju nenozīmēja paglābšanu no apsūdzībām arī “politiskajos noziegumos”. Minētajai krimināllietai pievienoti arī lietiskie pierādījumi – dzejoļi, saplēsta avīze un apķēpāts Staļina portrets.

 

A. Upīša muzejā. “Horosho upitan sovetskoi okkupaciei etot UPIT !”.. – Bonfoto.

IMG_6086IMG_6085

IMG_6084IMG_6079

IMG_6083

IMG_6080

 

Čaka ķerto vakardienas anabāze. – Bonfoto.

IMG_6252

IMG_6182IMG_6231IMG_6223IMG_6218IMG_6216IMG_6214

 

Vakars ar Čaku.

***

Stīgas

Viņa aizies uz mājām un aizmigs…
Man vienalga, kur pārējie ies.
Uz vissīkākās laternas gaismiņas
Gribas vijoli izspēlēties…

Es uz nezinu kādas tur stīgas
Turu pirkstus un neņemu nost,
Lai trīs draudzenes laumas,
trīs spīganas
Manās pasakās aizklausītos.

Lai uz ielām, kur karnevāls zaigo,
Kaut kāds nāk,
kaut kāds projām iet gads,
Viņas zinātu stāstīt, cik maigu

Ēnu met man uz vaiga tavs mats..

(B.Daukšts)

 
 
%d bloggers like this: