RSS

ŠODIEN ēdu pirmās “Laužņu” lauka zemenes. – Būs vēl.

 
Leave a comment

Posted by on 27/09/2020 in Uncategorized

 

Marokā. – Šāvieni pusdienlaikā Čefčaunā, pirmoreiz ISIS teroristi tik tuvu, aiz stūra.

Marokā, pusdienoju Zilajā pilsētā Chef.., baudu rifkabīļu jēra ribiņas, apšaude aiz stūra (!), saņemti ciet 2 ISIS teroristi ar visādu amunīciju un vielām.. Agrāk nebijis neapzinātas klātbūtnes efekts. 2019.

Latvijā, kad stāstu, man īsti netic, interneta sakari kādu laiku bloķēti.

 
Leave a comment

Posted by on 27/09/2020 in Uncategorized

 

Ledus laikmets Saulkrastos beidzies! – Saule!

 
Leave a comment

Posted by on 27/09/2020 in Uncategorized

 

BND centrāles kustības.

BND centrāle oficiāli pārvietota uz Berlīni. – Apsveicam Dr. H.-G. Wieck un citus dižajā atklāšanā suminātus.

Attēlu rezultāti vaicājumam “BND”

https://www.berliner-woche.de/mitte/c-bauen/bnd-zentrale-3200-agenten-arbeiten-in-der-neuen-geheimdienstburg-an-der-chausseestrasse_a199948

bild2
https://bonislv.files.wordpress.com/2012/05/image0358.jpg

https://bonis.lv/2014/10/12/dr-hans-georg-wieck-pec-bzpc-ieluguma-riga-2009/

IMAGE2696

.

«Каникулы» Бонифация

Урон, нанесенный Латвии советской экономической системой…

На конференции общими соображениями о нанесенном ущербе поделился

некий Бонифаций Даукштс,

представитель вышеупомянутого Общества.

К слову, он поделился соображениями

не своими, a бывшего сотрудника дипломатической службы ФРГ в 1954-1994 годах, экс-представителя Германии в Тегеране, Москве, НАТО, Нью-Дели, руководителя бюро ОБСЕ в Белоруссии

Hans-Georg Wieck is a former chief of the German foreign intelligence service who was head of the OSCE Advisory and Monitoring Group in Belarus. He is also a former Ambassador to Tehran (1974-1977) and to Moscow (1977-1980)

Ганса-Георга Викка…

Вкратце цитируем: «До советской оккупации 1940 года экономика стран Прибалтики была частью европейской и мировой экономической системы. Советская система уничтожила свободный рынок, международную интеграцию экономики, саму концепцию частной собственнической экономической единицы и индивидуальное ее понимание. Ответственность и обязанности были замещены спускаемым сверху плановым процессом, который был ориентирован на интересы государства и партийного аппарата…

Касаясь роли военно–промышленного комплекса СССР в Латвии, авторы утверждают, что во всей промышленности республики он занимал 80%. Однако — за перечислением «эксплуатации» народного хозяйства ЛССР — они упускают те сотни тысяч человекочасов, которые отработали (бесплатно!) солдаты в колхозах и совхозах.

До чего же бойко сказал Ганс-Георг устами Бонифация!

Особенно впечатляет пассаж про трудящихся и строительство заводов. Во-первых, лично для меня в этой речи стало открытием, что строительство в Прибалтике заводов — это плохо. Другое открытие — то, что «общество СОСТОЯЛО из разного рода трудящихся на государство, с одной стороны, и партийных функционеров, с другой».

Так и хочется открыть глаза милейшему герр Гансу-Георгу…

Светлана КУБАСОВА
01.07.2011 http://www.dinaburg.eu

  1. Pingback: Bonifācijs Daukšts (BONIS) tīmekļos, tekstos un vispārībā. « Bonis.lv
Attēlu rezultāti vaicājumam “bonis wieck”

 
Leave a comment

Posted by on 26/09/2020 in Uncategorized

 

Kovida sezonas sievietes..


Ne vairs savās, bet Turcijas ādās
Manas sievietes staigā pa ielām.
Man nekas nav no Turcijas rādāms –
Tas ir bijis vien dzīves ielāps.

Es ar osmāņa pirkstiem taustu
Jūsu apveidus jaunos un svešos,
Visu Arktiku stingais aukstums
Manās aizdomās paliks esošs.

Vai tu tunikā tērpies vai čadrā,
Tev pār skatienu ēna kritīs.
Viens Maļeviča melnais kvadrāts
Bojā mirdzošu mūžības biti…

https://bonis.lv/2019/07/14/atmina-grieku-taverna-korfos-un-sena-kostas-draudziba/

 
Leave a comment

Posted by on 26/09/2020 in Uncategorized

 

Mana neatkarīgā, pilnīgi neapakšgulsnīgā Užupes Republika, kuras Kairos laika oficiāls vēstnieks nepārvarami esmu.

https://bonis.lv/2019/11/13/paturu-uzupes-republikas-draudzigo-ietekmi-korsikas-kalnu-pilsetina-lama-kur-top-konsulats/

https://bonis.lv/2015/07/27/lietuvas-prezidente-d-gribauskaite-vizite-tuvos-kaiminos-uzupes-republika/

 
Leave a comment

Posted by on 26/09/2020 in Uncategorized

 

Mans Gārmišas studiju sola kolēģis – virspavēlnieks pasaules antiterora okeāna kodolarmādas smailē.

https://bonis.lv/2017/08/24/sava-laika-studiju-kolegis-francois-cluzel-pasaules-antiterora-smaile/

 
Leave a comment

Posted by on 26/09/2020 in Uncategorized

 

Šo dienu veltīju atvasaras saulē dzirkstošajiem – Romualdam Daudzem, prof. Georgam Andrejevam, Lilijai Izārei… visiem izcilākajiem manas sirds un pasaules gaitu glābējiem – ANESTEZIOLOGIEM Latvijā.

 
Leave a comment

Posted by on 26/09/2020 in Uncategorized

 
Image

Atmodas laiku Uni VĒSTURNIEKU izlaidumi. – Ekscerpija.

 
Leave a comment

Posted by on 26/09/2020 in Uncategorized

 

“Dž. Maršala ligzdā” Bavārijas Alpos.

https://bonis.lv/2017/09/17/marsala-centra-iespaidi/

 
Leave a comment

Posted by on 26/09/2020 in Uncategorized

 
 
%d bloggers like this: