RSS

Mulsinošas militārās pateicības B. Daukštam – aizgrimušas jau tuvās 70. jubilejas klusumā un savdabā.

Attēlu rezultāti vaicājumam “aizsardzības dzeja bonis.lv”
 
Leave a comment

Posted by on 28/07/2020 in Uncategorized

 
Image

Sveicu ENIJU Aglonā priecīgā dzimšanas dienā! – Šis DRAUGS Tev kalpos uzticīgi. – Izdomāšu, kā drīzāk viņu aizsūtīt Enijai.

 
Leave a comment

Posted by on 28/07/2020 in Uncategorized

 

Klusākā, īpašākā, inkognito ieeja Vīnē. – Radiem un draugiem. No Bizambergas vīna kalniem un hoirigeriem.

Netaurēt!
Netradicionāla ieeja Vīnē.

 
Leave a comment

Posted by on 27/07/2020 in Uncategorized

 

Vīnes KGB aspekta vēstures izpētē pieredzētais.

Vīne vispār ir visai svarīga pilsēta, – cik daudz plēsīgu zvēru gan nav vienā pašā Šēnbrunnas zvēru dārzā! – ŠVEIKS.

Attēlu rezultāti vaicājumam “KGB Austrijā bonis.lv”
Attēlu rezultāti vaicājumam “šēnbrunna no jumta bonis.lv”

Mana slavenā daudziem draugiem zināmā “Missindorfas kvadrāta” laika terase ar īpašu pastaigu konstrukciju – taku nama jumta korē. Ar skatu uz Šēnbrunnas pili. Arhitektūras žurnālu brīnums.

Mana kādreizējā mītne, 1970.gadu Austrijas kanclera mazdēla, diplomāta, īpašums.

Attēlu rezultāti vaicājumam “šēnbrunna no jumta bonis.lv”
Attēlu rezultāti vaicājumam “šēnbrunna no jumta bonis.lv”
Saistīts attēls

Čekas bandītisma un spiegu pētījumu laika sākums Austrijā.

KGB Austrijā. – Ieroču slēptuves un.. – Plaša infa. | Bonis.lv

https://bonis.lv/2015/10/24/kgb-austrija-ierocu-sleptuves-un-plasa-infa/

2015. gada 24. okt. – KGB slepeno ieroču arsenālu uziešanas skandāls un epopeja Austrijā. Slēptuvju karte Eiropā.In “Ceļojumi”. KGB sadarbnieku vervēšanas u.c. čekas “gudrības”. – “Vervējam visu, kas vien kustas!” – Analītikai par VDK.In “Galerija”. Neatcerēties, neatcerēties un vēlreiz neko neatcerēties! Princips. – VDK par …

Схроны КГБ. Pa KGB ieroču slēptuvju vietām Austrijā … – Bonis.lv

2011. gada 16. apr. – KGB slepeno ieroču arsenālu uziešanas skandāls un epopeja Austrijā. Slēptuvju karte Eiropā.In “Ceļojumi”. VDK Austrijā. Slepenu ieroču noliktavu un transporta slēptuvju tīkls. Diversijām, aģentiem.In “Galerija”. KGB Austrijā. – Ieroču slēptuves un.. – Plaša infa.In “Arhīvu jautājumi”. Leave a comment.

 
Leave a comment

Posted by on 27/07/2020 in Uncategorized

 

Hiacintēs

Hiacintēs.. gandrīz vairs nav vasarai tintes…

Attēlu rezultāti vaicājumam “seminārs bonis.lv”

—-

hiacintēs gandrīz jau
vairs nav
atlicis tintes

ar ko gan lai es sapņus pierakstu?

….bet tavās acīs tikām
divi glāsmaini lauvas
un tīģeris
ilgi un tīksmi ved kaujas

un noskatās paši no malas –
vai redz un ko sacīs

es viņiem
nekur gandrīz neatrodamus saldumus nopirkšu
kioskā vienā
ar augšup uzrautu jumtiņu

Hivas un Horosanas zināmo halvu

lai maigi būt ļaujas

lai izsmilkstas klēpī
kā pasauli tikko ieraudzījuši šuneļi
kas visu neko nesaprot,
bet siltumā grib,
uz mājām

un gluži kā mana sirds

tev mūžīgi pinas pa kājām…

 
Leave a comment

Posted by on 27/07/2020 in Uncategorized

 

Sīkstu pēc līganās maģāru vasaras. – Szentbekkalla.

https://bonis.lv/2018/06/23/ligana-sentbekkalla-pie-balatona-skumstu/

 
Leave a comment

Posted by on 27/07/2020 in Uncategorized

 

Viļa LĀČA galvenais slepais draugs un visā darbībā politkomisārs Ivans ČIČAJEVS – Latvijas dienestu arhīvos tikai pusatsegts.

MOKŠU tautas dēls, trulu neskaidrību apvītais V. LĀČA draugs Ivans ČIČAJEVS čuvašu enciklopēdijā u.c. murgi.

 
Иван Андреевич Чичаев (в центре) с сотрудниками генконсульства СССР в Сеуле, 1930 год.  Новый проект - интернет-портал "Тавлинская игрушка"

ЧИЧАЕВ Иван Андреевич [11.9.1896, с. Ускляй Инсар. у. Пензен. губ. (ныне Рузаев. р-на Респ. Мордовия) – 15.11.1984, Москва] – сотрудник органов государствен. безопасности, дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник (1945). С 1913 проживал в Москве, работал разносчиком в книжном издательстве, грузчиком на почтамте. В 1915 призван на воен. службу. В 1917–18 член совета солдатских и крестьянских депутатов (г. Инсар), председатель дивизион. комитета (г. Рузаевка). В 1919–23 в органах ВЧК и Особого главного политич. управления (ОГПУ): секретарь военно-революцион. трибунала, юридич. и финансовой коллегии, председатель Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ЧК) транспорта станции Узловая (г. Рузаевка), с 1920 председатель ЧК на станции Алатырь, в 1921–23 представитель ГПУ на Московско-Казан. ж. д. С 1923 в Народ. комиссариате иностранных дел: командирован по линии внешней раз­ведки в Монголию, был зав. консуль­ской частью совет. полпредства (посольства). С 1924 во внешней разведке: в 1924–25 консул СССР в Тувин­ской Респ. С 1925 по 1927, с 1930 по 1931 референт Народ. комиссариата иностран. дел. В 1927–30 возглавлял резидентуру внешней разведки в г. Сеул (Корея). В 1932–34 резидент внешней разведки в совет. консульстве в г. Выборг (Финляндия), в 1934–35 резидент внешней разведки в Эстонии, секретарь полномочного представительства в Латвии. В 1935–38 в централ. аппарате разведки.

В 1938–40 первый секретарь полномочного представительства СССР в Латвии, в 1940–41 советник посольства СССР в Швеции, начальник отдела управления Народ. комиссариата государствен. без­опасности СССР (1941). В годы Вел. Отечеств. войны на дипломатич. работе в Великобритании, Финляндии, Чехословакии. В 1947–52 Ч. занимал должность начальника отдела, зам. начальника управления в Комитете информации, объединившем политич. и воен. разведку.

Награждён орденами Ленина, Красного Знамени (дважды), Красной Звезды, «Знак Почёта», медалями. Автор: Н.П. Головченко.

***

Новый проект - интернет-портал "Тавлинская игрушка"

Oficiozi MURGI:

В 1934 г. был направлен резидентом внешней разведки в Эстонию, где находился до 1935 года. В 1935-1938 гг. работал в центральном аппарате разведки.

По указанию Берии к середине 1938 года почти все резиденты внешней разведки органов госбезопасности были отозваны в Москву. Многим из них было выражено недоверие, и они назад не вернулись. Приобретенный внешней разведкой работоспособный и эффективный агентурный аппарат был поставлен Берией и его подручными под сомнение на том основании, что этих людей вербовали и работали с ними “враги народа”.

Как позднее вспоминал И.А.Чичаев, ” я был почти единственным из старых работников разведки, который не был репрессирован и даже получил назначение ехать в буржуазную Латвию, чтобы создать там резидентуру и агентурный аппарат на совершенно голом месте. Выехал туда в августе 1938 года. При отъезде мне была поставлена задача — разобраться в обстановке. Вопрос о кадрах резидентуры был отложен до моего очередного приезда в Москву”.

В Риге Иван Андреевич оставался до апреля 1939 г., когда было получено указание Центра прибыть в Москву вместе почти с полным составом резидентуры для доклада о выполнении поставленных задач. По приезде в Москву он был вызван к Берии, который сообщил, что резидента в Латвии хочет видеть Сталин.

В Кремле Чичаев И.А. доложил генсеку обстановку в Латвии и ответил на вопросы членов политбюро. При прощании Молотов сказал ему: ” Ждите скоро в гости”. Сталин предупредил резидента, чтобы он никому не говорил о предстоящем вступлении советских войск в Латвию и приказал ему немедленно возвращаться к месту работы.

В октябре 1940 г. Чичаев И.А. был назначен резидентом внешней разведки в Швеции, куда выехал под прикрытием советника полпредства. В Стокгольме он был представлен полпреду СССР Александре Коллонтай. Новый резидент быстро включился в работу, приобрел интересные связи в политических кругах. От резидентуры стала поступать важная политическая информация.

Однако за несколько дней до начала войны его внезапно вызвали в Москву и назначили на должность начальника англо-американского отдела. Как вспоминал Иван Андреевич, само возвращение в Москву было небезоблачным. Когда пароход, на котором плыл оперработник из Стокгольма в Ригу, приблизился к советским территориальным водам, он едва не был перехвачен гитлеровскими военными кораблями.

С началом войны Чичаева И.А. назначили резидентом в оккупированные фашистами северо-западные районы нашей страны для развертывания партизанской борьбы против оккупантов. Однако накануне переброски за линию фронта его вызвал нарком госбезопасности и приказал заниматься эвакуацией сотрудников центрального аппарата разведки и их семей в Новосибирск. Через две недели после размещения эвакуированных в Новосибирске, вспоминал Иван Андреевич, его срочно на самолете доставили в Москву и дали новое задание. Вместе с генералом Зарубиным В.М. Чичаеву И.А. поручалось провести переговоры с миссией британской разведки СИС о налаживании сотрудничества в борьбе с гитлеровскими спецслужбами.

В результате состоявшихся в Москве переговоров было подписано соглашение об обмене развединформацией по гитлеровской Германии, проведении диверсий в тылу врага, заброске на его территорию агентуры. Чичаев И.А. был назначен представителем советской разведки в Лондоне, куда прибыл в сентябре 1941 года.

Осенью 1944 г. Чичаев И.А. был назначен поверенным в делах СССР при союзных эмигрантских правительствах в Англии. В мае 1945 г. было решено направить его в качестве политического советника посольства СССР в Финляндии. Однако обстановка в Европе быстро менялась, и пока Иван Андреевич добирался пароходом из Лондона до Одессы через Средиземное море, последовало новое назначение. На сей раз — резидентом органов госбезопасности в Чехословакии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 апреля 1945 года ему был присвоен ранг Чрезвычайного и полномочного посланника. В 1947 году Чичаев И.А. возвратился в Москву, где занял должность начальника отдела в только что созданном Комитете информации, объединившем политическую и военную разведку. Через полгода он стал заместителем начальника управления КИ. Одновременно читал курс лекций на спецкурсах Высшей разведывательной школы КИ.

В сентябре 1952 г. Чичаев И.А. вышел на пенсию по состоянию здоровья. За плодотворную деятельность в разведке награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами Красной Звезды и Знак почета, многими медалями.

Чичаев И.А. умер 15 ноября 1984 года в возрасте 88 лет.

http://svr.gov.ru/history/chi.htm

Служба внешней разведки Российской Федерации

***

Un piebiedrojies kāds nupat Rīgā izdotā grāmatā atgremotu, kārtējo reizi Latvijai tiražētu kantora spravku avots:

В завершении, думаю, необходимо привести любопытное откровение П.А.Судоплатова: «Вряд ли нам удалось бы так быстро достичь взаимопонимания, если бы все главы Прибалтийских государств (??? – B.D.), в особенности латышское руководство, не находились с нами в доверительных секретных отношениях.

Их (kurus tad? – B.D.) всегда принимали в Кремле на высшем уровне как самых дорогих гостей, обхаживали, перед ними, как говорится, делали реверансы. …

С нами активно сотрудничал министр иностранных дел Латвии Вильгельм Мунтерс, военный министр Латвии Янис Балодис. Мы также поддерживали доверительные тайные отношения с президентом Латвии Карлом Ульманисом, двоюродным дядей недавнего президента Латвии Гунтиса Ульманиса. Для этих целей резидент НКВД в Риге И.Чичаев имел

специальную финансовую контору в Риге».

http://windowrussia.ruvr.ru/news/2012_05_06/250189609/

http://goloserzi.ru/ru/obshhestvo/novosti1/v-moskve-izdali-knigu-o-mordovskom-razvedchike.html

Hi un Ha!

 
Leave a comment

Posted by on 27/07/2020 in Uncategorized

 

MUNTERA slepenīgās staigas galvenajā DEBESSKRĀPĪ, elites “Jumtā,” pie jaunības paziņas, Maskavas smukās dižkomunista atraitnītes Noras. 1932.

https://bonis.lv/2013/10/04/ka-munters-1932-gada-maskava-gaja-ciemos-pie-pazinas-noras-un-nespetnas-lubkas-pionerkas/
 
1 Comment

Posted by on 27/07/2020 in Uncategorized

 

Nicas TABU

Attēlu rezultāti vaicājumam “nica bonis.lv”

 
Leave a comment

Posted by on 26/07/2020 in Uncategorized

 

Savā personā.

“Sekļa – Daukšu” BOŅUKS pats savā personā! – Apkārtklejojoša kolhozu fotogrāfa mākslas foto. – ”Bladušos”, nodabā zem ceriņiem.

 
Leave a comment

Posted by on 26/07/2020 in Uncategorized

 
 
%d bloggers like this: