RSS

Vai NAVAĻNIJS iznāks no ķurķa PUTINA laikā?

 
Leave a comment

Posted by on 07/02/2021 in Uncategorized

 

ZERO. – Filmīts bērneļiem.

 
Leave a comment

Posted by on 07/02/2021 in Uncategorized

 

Banāns, nakts peldes slepeno plantāciju iemaldīts sajūsmas zieds Krētā. Ne auglis.

Vaī mafijas plantācijās dienvidu naktīs.

image1405

Plantators Mumba.

image1404

Rate this:

 
Leave a comment

Posted by on 07/02/2021 in Uncategorized

 

Labi, metīšu galvu..

labi, metīšu galvu no pleciem
visā pilnumā jutīšos brīvs

re, kā sāpe dej diedama secen
re, cik lieliski dzīvojos dzīvs

kādā jūsmā ap tevi glaužos
kādā pakāpē uzkāpju es

dod man Dievs,
ka es nesalaužos

jo tad visam nav nozīmes

 
Leave a comment

Posted by on 07/02/2021 in Uncategorized

 

Jautiens. Nu?

 
Leave a comment

Posted by on 06/02/2021 in Uncategorized

 

Kopveža (..arī spāņu ģenerāļa) Voldemāra OZOLA iesāktā autobiogrāfiskā romāna galvenais varonis sauca sevi – SMURĢIS!

Tiek attēlots vienums rpt_054__delegation.jpg.
Tiek attēlots vienums image009.gif.
Tiek attēlots vienums image026.gif.

***
Preventīvi reaģējot uz diviem attēliem adresē
https://bonislv.files.wordpress.com/2011/09/image0732.jpg * Smurģis (īstais, 1890-1938) te varētu dalīties atmiņās. Piezīmes. 1. Vienā no gifiem:
Lepihin = Lepse (mūsu tautietis, Ivans Ivanovičs);
Smorodinskij = Smurģis. 2. Grupas attēls no: Рабочий Китай в борьбе против империализма. Отчет первой профсоюзной делегации СССР в Китай. M., 1927 * * * Dziļākai skaidrībai par lietu: Skaidrs ir tas, ka neviens līdz šim nezin, kas īsti bija V. OZOLS! ….

*
Līdz šim nav neapšaubāmos avotos, dokumentos, situāciju pētījumos visiem pieejami parādīts un izskaidrots V. Ozola kontaktu un saistības veids un ciešums ar PSRS militārās izlūkošanas sistēmu, ar tautiešiem tajā, ar izlūkdienestu „virtuvi” un intrigām.

*
Dziļš un nopietns latviešu strēlnieku vēstures pētnieks Dr. hist. habil. Valdis Bērziņš 1990. gadu vidū, rakstot par V. Ozola darbību Iskolastrela priekšsēdētāja statusā pārliecināti uzsver, ka „neapšaubāma ir V. Ozola turpmākā saistība ar padomju slepeno dienestu, par ko maz kas vēl zināms”. (1) Diemžēl arī šajā gadījumā īsti nav skaidrs, uz kādiem avotiem un pētījumiem balstās šāda pārliecība un par kādu V.Ozola un padomju izlūkdienesta sadarbības laiku ir runa.

*

Līdz šim arī Krievijas izlūkdienestu  pētniekiem nav  skaidrs, kad un kā sākušies viņu eksponētieV. Ozola un PSRS militārā izlūkdienesta (Razvedupra, vēlāk – GRU) kontakti. Jaunākajā Krievijas historiogrāfijā ir sastopami deklaratīvi apgalvojumi, ka tas noticis 1920.-1930. gadu mijā, ap laiku starp 1929.-1932. gadu, kad V. Ozolu savervējis viņa kādreizējais kolēģis Iskolastrelā un viņa sekotājs Iskolastrela priekšsēdētāja amatā, vēlākais padomju komdivs Oskars Stiga. Arhīva dokumenti, kas pašiem pētniekiem ļautu būt pārliecinātiem par šī fakta neapšaubāmību, netiek minēti.

*

Arī tāds salīdzinoši autoritatīvs GRU izlūkdienesta pētnieks kā Valērijs Kočiks, kurš publicējis pētījumu „GRU izlūki un rezidenti. Aiz Tēvzemes robežām” nevēlas neko apgalvot par V. Ozola un GRU sadarbības sākumu. Savas grāmatas nodaļā „Latviešu strēlnieks Voldemārs Ozols” viņš vaicā: „Vai šajā periodā (līdz 1932. gadam – B. D.) Ozols strādāja padomju izlūkdienesta labā?” un atbild: „Grūti pateikt”. Turpat gan piebilstot: „Ir liecība, ka 20. gadu beigās viņš tikās ar Oskaru Stigu [..]; par ko viņi runāja [..] – atbildes pagaidām nav.”

*
Nav atbildes arī uz vēl svarīgāku jautājumu. „Patiešām, šim cilvēkam (Voldemāram Ozolam – B. D.) bija visnotaļ liela loma Latvijas politiskajā dzīvē. Bet, lūk, tas, kāda loma ir piekritusi viņam padomju militārās izlūkošanas vēsturē, daudzējādā ziņā tā arī paliek mīkla. No oficiālās atslepenotās Voldemāra Ozola biogrāfijas (? – B. D.) netop skaidrs,

*

ko gan tik sevišķu ir paveicis šis cilvēks, ja jau mūsu (Krievijas – B. D.) militārais izlūkdienests nosauc viņu savu varoņu skaitā.” (2) !!!!!!!!!!!!!

*
Padomju izlūkdienestu pētnieki nereti brīnās, kādā veidā V.Ozols vispār palicis dzīvs lielākajās asiņainajās 20. gadsimta likteņu un cilvēku dzirnavās. Gan A. Kolpakidi un D. Prohorovs savā pētījumā „GRU impērija”, gan arī V.Kočiks un citi nebeidz brīnīties, kādā veidā un kāpēc Staļina slepkavīgie kalpi tik delikāti ir izturējušies pret šo latvieti.

*

Vienīgi pašam Voldemāram Ozolam, varbūt, pašam tas viss bija skaidrs – viņš taču galu galā sevi savā pašvērtības pārpietiekamībā nesatricināmi uzskatīja par neizbēgamas veiksmes bērnu, likteņa lutekli un slavas ceļa gājēju.

*

Ļoti daudz V.Ozola personības un dzīves peripētiju izpratnei dotu arī viņa rakstītais, faktiski autobiogrāfiskais romāns, kurā galvenais varonis ar savādu vārdu Smurģis saskata un pierāda īpašu Latvijas un savu vietu un lomu vispasaules planetārajos pārveidojumos Raiņa ideju garā…

*
Tas, protams, neatceļ pastāvošu historiogrāfisku un arhīvistisku nepieciešamību Voldemāra Ozola gadījuma noskaidrošanā (vispirms jau krievu vēsturniekiem) piekļūt pašiem saviem arhīviem.

*

1 Bērziņš V. Latviešu strēlnieki – drāma un traģēdija. Latvijas vēstures institūta apgāds, Rīga, 1995., 80. lpp.
2 Валерий Кочик. Разведчики и резиденты ГРУ. За пределами Отчизны, «Яуза, Эксмо» Москва, 2004, c.153-154

 
Leave a comment

Posted by on 06/02/2021 in Uncategorized

 
Image

Un iedegu tamlīdzīgi.

 
Leave a comment

Posted by on 06/02/2021 in Uncategorized

 

Sin final.

 
Leave a comment

Posted by on 06/02/2021 in Uncategorized

 
Image

Sapnīgs, erotisks, konkrēts kalnāja miests. – Topoša raksta atsaucei.

 
Leave a comment

Posted by on 06/02/2021 in Uncategorized

 

THE KGB AND KOMSOMOL

https://bonis.lv/2017/12/31/k-skujenieks-par-peldosa-zimoga-ordeni-balticum-konference/

THE KGB AND KOMSOMOL – LATVIAN CASE (1945 – 1964)

Relations between the Latvian KOMSOMOL (LĻKJS) and the KGB (līdz 1954.g. – MGB) of the Soviet Republic of Latvia has not so far been a object of a systemic, general and broader research; only some nucleus of document-based research can so far be found in the media and group publications by A.Bambals, R.Jansons, H.Strods, I.Zālīte, J.Rimšāns, V.Guščins. This presentation is based mainly on almost yet unresearched materials of the Komsomol central office and its regional branches’ secret files kept in LVA.

In the occupied Latvia, these relations between the KOMSOMOL and the KGB were a part of the whole corpus of relationships, dictated by the highest authorities of the Communist Party in Moscow, combined with cosurveillance from the side of the General Staff, BMD (Baltic Military District) command, and secret services.

Members of the KGB were obliged to have been taken part in the Young Communist League. The ”activists” of the League were the main and the fundamental ”suppliers of cadres” to the state security services, including the military intelligence structures and other services and units. Also, new leading bodies for the KGB were searched for – and found – among the comparatively young members being representative also in the Young Communist League.(LVA,201.f.,13.a.,23.lieta) During the Stalin’s time the cadres’ of the LĻKJS often took part in criminal actions, organized closely with the KGB organs; in some sense, it is signalized by the very notion of the ‘KOMSOMOL secret’, which included a point of a secrecy of the ‘deeds’ (in fact, crimes, such as taking part in organizing deportations).(LVA,201.f.,572.a.,21.lieta)

After Khrushchev’s secret speech for the delegates of theCPSU20th Congress on February 1956, a process or partial “de-Stalinization” was taking place in the whole Soviet Union; especially at the beginning of the Thaw, the state security departments and their deads got a public condemnation in several, comparatively many episodes; those KGB workers who had taken part in the bloodiest of the Stalinist crimes, got expelled from the Communist Party or even received punishment for that. The replacement for that part of the vanished personnel was, again, taken from the circles of the Youth League. Also, the LĻKJS leaders and institutions nominated or recommended their candidates in order to renew the KGB bureaucracy. But, in general, this recruiting of new functionaries from among the LĻKJS, in Latvia seems to have happened in a rather narrow range, especially, if compared with the “old” USSR republics, or even the “new” Lithuania. The sum of these “limiting” factors, due to the specific character of the historical development of the Latgale region in Latvia, had a less impact of the sons of this “land of blue lakes”.(LVA, 201.f,.6.a.,53.lieta)

Among the initiates of the KGB in the occupied Latvia, there was still a proportionally huge number of the after-war immigrants, of a ethnic Russian (and other) nationality. By the first review of the documents, it seems that the situation started to change gradually after the mid-1960ties, as in the Latvian society, year by year, rises the number of young people with “clean” and “good” biographies, because of their young years, actually. Nevertheless, the proportion of ethnic Latvian nationality members among the local KGB, seems to have stayed rather small.

The Thaw was uneven and with backlashes. During the campaign against the bourgeois nationalism and the “Berklavians” in the 1959, Vladislavs Ruskulis (from Aglona, Latgale) as a significant number from within Komsomol nomenclatura lost his job as the first secretary of the LĻKJS; the formal reason was that the information had been revealed from the KGB sources. (See: Inga Helmane. „Grēkus neesmu nožēlojis nekad…”// Padomju Jaunatne, 1989. g. 1. martā.)

In the circumstances of a partial de-Stalinization, the Baltic nations strengthened their cooperation in a common fight against the Soviet Empire. On the 1962, KGB did arrest and the Highest Court judged (in secret) a Latvian historian and journalist Viktors Kalninš (who, possibly, has been also elected a member of the CC of the LĻKJS ?), because of his efforts to achieve the change of the status of the three Baltic republics to respect national their interests; this plan was developed together with Knuts Skujenieks, Gunārs Rode, and others. (See:Helēna Celmiņa. Sirdsapziņas cietumnieks. Riga, 2010. 41– 47.P.)

As for the directives, given by the CP, it is important to note that KGB and the LĻKJS tried to fulfill the min a cooperation, especially, regarding the cases of neutralizing the actions of any opposition movements, created by the LĻKJS youth or the young people apart it. The activities of such groups were regularly examined in strictly closed meetings of the Central Committee secretariat (?) of LĻKJS; the opinion was that neither any other members of the LĻKJS Central Committee, neither the personnel should know about the cases examined there. The meetings were protocoled in secret and kept hidden; these materials nowadays would make a worthy evidence of important episodes in the opposition movements of a part of the young communists and other youngsters.

In the opinion of the presenter of this paper besides that, a separate research should be made into the formation of anti-Soviet groups organized by the KGB in order to discover the real participants of the resistance or just to raise the level of professional performance.

During the Thaw and along with the new approach of the CPSU to the international relations, the Komsomol intended to widen, and, in many cases, to establish new ties with such foreign youth organizations which were not communist, but also did not take a strictly anti-communist position. Due to an unpleasant connotation of the very word ‘communist’, it was decided to broaden the area of activities of the “Soviet Youth Anti-Fascist Committee”; that was originally set already in the 1941; with the new principles of the changed atmosphere, it was renamed as “Committee of the USSR Youth Organizations” (JOK in Latvian, KMO in Russian).It was established on the June 5, 1956; under its protection, two years later the International tourism office of the Youth of the USSR was set: “Sputnik”, which was under especially harsh KGB surveillance.

Specific features of evolution of the cooperation between the KGB and Komsomol in Latvia specifically in comparison with Lithuania and Estonia are accentuated in the presentation.

Regarding the relative, individual support from the Party, LĻKJS veterans and other “Light Forces” within the KGB, their input in the independence regaining process should be examined individually.

 
Leave a comment

Posted by on 06/02/2021 in Uncategorized

 
 
%d bloggers like this: