RSS

Filosofs Merabs MAMARDAŠVILI par PAZAUDĒTO LAIKU, laiku bez riska, vējā palaisto īstā mirkļa laiku..

 
Leave a comment

Posted by on 20/11/2013 in Aktuāls todien, Filosofija

 
Image

Pasaules plakāti.

4943_900

 
Leave a comment

Posted by on 20/11/2013 in Aktuāls todien

 

Sibīrijā buntojas hanti.. – LUKOIL, roci sev naftu savā Maskavā! – Ziņo Rudā.

http://ruda-pani.livejournal.com/

 
1 Comment

Posted by on 20/11/2013 in Aktuāls todien

 

Itālijā, SORENTO policijas komisariātā sastādīts fantasmagorisks protokols par manis apzagšanu Rimini.

Man, – “il denunciante”, protokolā pat dzimums mainīts.

Protokols sastādīts SORENTO par gadījumu, kas bija noticis iepriekšējā dienā, pavisam citā vietā  tūkstoš kilometru tālu, Itālijas zābaka otrā pusē un galā, RIMINI nakts pludmalē, pie citas – Adrijas jūras. Principā tas IR NEIESPĒJAMS dokuments.

P.S. Tas Sorento komisārs KATANJA nesaprata neko citās valodās, bet parakstīja mulsinoši skaistās un itālieša acīs neatsakāmi jaukās cietušo glābējas uzrakstīto

notikumu atstāsta dokumentu (ar personu dzimumu u.c. nelielu jucekli tajā).

Par komisāru KATANJU tagad es zinu tikai filmu seriālu,

BET toties mana pašaizliedzīgā izpalīdzētāja

jaunkundze DE ANGELIS nu ir tapusi par redzamu politiķi un varas nesēju SORENTO pilsētas vadībā! Var pārbaudīt. Viņa atceras šo gadījumu manā skaitā.

 

Man būs bite un man būs medus… – Par nākošu vasaru.

 No dzeju cikla “Nelielas debesu dāvanas”.

 

Man būs medus,

Būs medus,
Būs medus..

Un, ja laimēsies,
Būs arī strops.

Reizēm atlidos arī bite, –
Sēdēs ziedā
tāds debesu lops..

Tikai ļoti,
nu milzīgi
maziņš…
Kā tāds zilonīts
nektāru dzers..

Zumēs mīļi,
aiz austiņas kasīs,
un, kad iemigs,
krāks sīciņu “err”…

 
1 Comment

Posted by on 20/11/2013 in Dzeja

 

“Царь латышский Видвут…” Krievijas tronī! – Fundamentālais Krievijas vēsturnieks Karamzins liecina. – Un atkārto.

http://www.ir.lv/2010/12/4/latviesu-vidvuts-krievijas-vesture

Latviešu Vidvuts Krievijas vēsturē

Balti likuši pamatus arī Maskavas caru Romanovu dinastijai!

Pirms pāris gadiem slavenajā intervijā par savu privāto dzīvi aģentūrai Bloomberg Krievijas premjerministrs Vladimirs Putins pavēstīja, ka viņš katrā brīvā brīdī ar nedziestošu aizrautību lasa fundamentālo Nikolaja Karamzina “Krievijas vēsturi“. Grūti iedomāties, ka ne tikai Putinam, bet arī jebkuram citam vērīgam lasītājam Karamzina foliantos varētu palikt nepamanīti (pilnīgi neapejamu interesi neraisot) visi īpašie, daudzkārt tur minētie un akcentētie mūsu sentēvu baltu – latviešu un lietuviešu – izcilie “res gestae”, jeb, kā paši savās valodās mēdzam to teikt – dižie veikumi un darbi.

Jādomā, ka, lieliem un augstiem interesentiem Maskavā un Rīgā – saprotamā veidā un pirmā kārtā – vajadzētu gan tapt pieietamam (reizumis varbūt pat kā dāvanai safjāna vākos tapt pasniegtam) vismaz kādam no dižā krievu vēsturnieka Karamzina darbu visadekvātākajiem, pilnīgākajiem, “pirmatnējiem” izdevumiem. Jo ir taču skumji zināms, ka krietna daļa no dižā vēsturnieka izmantotajiem dokumentiem un hroniku avotiem (sevišķi atsaucēs) vēlākos izdevumos tika mērķtiecīgi rupji koriģēti, sagrozīti vai ekscerpējošā veidā izņemti un nīcināti vēsturi sev par labu cenzējošo valdinieku, tā teikt, vajadzīgā tēla izkopšanas interesēs.

Tāpēc patīkami apzināties, ka mums izpētes rīcībā ir Sanktpēterburgā 1842.gadā iznākušās Karamzina “Krievijas valsts vēstures” piektais izdevums (trīs grāmatās, 12 sējumos), ieskaitot patiešām “pilnīgu piezīmju krājumu”,- pati neskartība, kas nāk no lieliskā “Kurlandische Ritterschaftsbibliothek” grāmatu pūra.

Tas šoreiz ir īpaši svarīgi, jo savulaik mediju komentāros, labticīgi paļaudamies un uzticēdamies (un nevildamies!), es bez personiskas avotu acīmredzēšanas biju citējis labu Karamzina rakstu zinātāju, krietnu novadnieku – trimdas latgaļu vēsturnieku un valodu pētnieku Miķeli Bukšu. Toreiz, pavisam nešaubīgas precizitātes apliecinājumam, vēl nebiju pats pārbaudījis viņa paustos apgalvojumus pilnās Karamzina publikācijās.

“Balti ir likuši pamatus arī Maskavas caru Romanovu dinastijai !” tā burtiskā veidā skanēja kopsavilkts Bukša Karamzina Krievijas vēstures 1842.gada izdevumā rastais atklājums.

“Karamzina Krievijas valsts vēstures avotu reģistros,” uzsvēra Bukšs, “ir daudz oriģinālu norādījumu, un tur ir atrodams kāds tīri sensacionāls izraksts no vecajiem arhīvu materiāliem, kas tagad vairs nav pieejams un ko modernā Krievijas vēsture arī pilnīgi noklusē. Un, proti:

Krievijas caru Jurjev – Romanovu dinastija balstās uz vienu no latviešu ciltstēviem.

Lieta tāda: 1287.gadā no Prūsijas ienācis kāds VIDVUTS ar saviem divi dēliem, kļuvis par Maskavas caru, pieņēmis kristīgo ticību – pravoslaviju un saucies par Joannu. Par šo faktu Karamzins runā savas vēstures II sēj. 58.lpp. (1842.gada izdevums) un vēl tā paša sējuma piezīmēs 26.lpp. Tur ierakstītais teksts tulkojumā skan: “Ģenealoģijas grāmatās ir sacīts, ka Andrejs Jāņa dēls Kobyla (vai Kubuls) ir viens no pirmā cara, latvieša Vidvuta, pēctečiem…”

(Seko ģenealoģisks tālākuzskaitījums.) Tā kā Anastasija tika noindēta un Jānis Briesmīgais savu dēlu nogalināja, tad caru secība atkal nosvērās uz Jurjevu – Romanovu līniju, kuras ciltstēvs bija “carj Latyšskij Vidvut”…”

(No pētījuma M.Bukšs. “Latgaļu volūdas un tautas izplateibas problemas”, “Latgaļu izdevnīceiba”, Minchene, 1961., 148.-149.lpp.)

Kurš gan šos faktus mūsu zemē ir kādreiz noliedzis???

Un kāpēc gan tos aizmirst, izvairīties lieti pieminēt un arīdzan pragmatiski neizmantot?

Jo, ko gan tur vairs padarīt – ja nu bija mūsu pirmtēvos tas Maskavas latviešu cars, ta’ cars!
IMAGE2682
IMAGE2681

IMAGE2680

 

S. JESEŅINS: – “Много девушек я перещупал, много женщин в углах прижимал..”

Dzīvē labi esmu pazinis tikai vienu Jeseņina radinieci – no Konstantinovas..

Ах, постой. Я ее не ругаю.
Ах, постой. Я ее не кляну.
Дай тебе про себя я сыграю
Под басовую эту струну.

Льется дней моих розовый купол.
В сердце снов золотых сума.
Много девушек я перещупал,
Много женщин в углах прижимал.

Да! есть горькая правда земли,
Подсмотрел я ребяческим оком:
Лижут в очередь кобели
Истекающую суку соком.

Так чего ж мне ее ревновать.
Так чего ж мне болеть такому.
Наша жизнь — простыня да кровать.
Наша жизнь — поцелуй да в омут.

Пой же, пой! В роковом размахе
Этих рук роковая беда.
Только знаешь, пошли их на хер…
Не умру я, мой друг, никогда.

<1923>

 
Leave a comment

Posted by on 19/11/2013 in Biogrāfijas

 
 
%d bloggers like this: