RSS

Baigais OHOHOLS! – Ohohols ir un paliek ohohols! – M. Zīle par valodu partijas vadonī.

http://la.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=385726:monika-zle-dzimts-valodas-pineki&catid=93:la-komentri&Itemid=440

 
Leave a comment

Posted by on 18/07/2013 in Biogrāfijas

 

Kā Putins uzvedās zem ūdens – aktuāli ieslīcināts Baltijas jūras dibenā. – Paziņojums pēc uzniršanas.


 
Leave a comment

Posted by on 18/07/2013 in Aktuāls todien

 

Pieprasītā grāmata “Padomju Savienības nodarītie zaudējumi Baltijā” no 18.07. būs veikalos!

Pieprasītā grāmata “Padomju Savienības nodarītie zaudējumi Baltijā” no 18.07. būs veikalos!

12.jūlijā LOIB saņēma no tipogrāfijas grāmatas “Padomju Savienības nodarītie zaudējumi Baltijā” 2., koriģēto izdevumu. Tā kā pēc šīs grāmatas ir ļoti liels pieprasījums, tad jau no 18.jūlija tās būs nopērkama grāmatu veikalos visā Latvijā: Valterā & Rapā, Zvaigznē ABC, Jāņa Rozes grāmatnīcās, karšu namā “Jāņa sēta”, Latvijas Okupācijas muzeja grāmatu galdā u.c.

Grāmata jau tiek tulkota arī angļu un krievu valodā, jo tā ir ieinteresējusi arī daudzus šajās valodās lasošos.

Grāmatas 1.izdevuma atvēršanas svētki notika 2012.gada 7.decembrī. Drīzumā vērsim 2. izdevumu.

Vienlaicīgi ar šo grāmatu būs iespēja iegādāties arī LOIB agrāk izdoto un lasītāju pieprasīto grāmatu “Latvija – padomju militāristu varā. 1939-1999.”.

Par grāmatu iegādi varat sazināties arī pa tel. 29521934.

 
1 Comment

Posted by on 17/07/2013 in Aktuāls todien

 

Zaudējumu komisijas darbības atjaunošanu ir pasludinājusi Latvijas Saeima. – Punkts.

http://www.delfi.lv/news/national/politics/varetu-atjaunot-komunistiska-rezima-nodarito-zaudejumu-aprekinasanas-komisijas-darbu.d?id=43481127

Kas un kādēļ no jebkuras skaitīšanas ģenētiski baidās?

Drausmīga multene oficiālās informācijas pastiprināšanai par LOIB darbības mērķiem. Bērnudārziem, ārlietu ministrijām un skolām. Krievu valodā.

 
Leave a comment

Posted by on 17/07/2013 in Aktuāls todien

 

Pussy Riot klips “Kā sarkanajā cietumā..” – Lūk!

 
Leave a comment

Posted by on 17/07/2013 in Aktuāls todien

 

VAIDERE un domubiedri virzīs NOBELA prēmijai Krievijas “Memorial”! – LOIB konsultatīvā padome.

http://www.apollo.lv/zinas/vaidere-nobela-premijai-virzis-krievijas-nvo/568739
KONSULTATĪVĀS PADOMES SASTĀVS

1 Inese Vaidere – Padomes vadītāja
Profesore, ekonomikas doktore / Eiropas Parlamenta deputāte. 1996.-1997. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāre. 1997.-1998. Ministru prezidenta padomniece. 1998.-1999. vides valsts ministre. 1999.-2000. LR Valsts prezidentes padomniece
2 Bleiere Daina Dr.hist. / Rīgas Stradiņa Universitātes Eiropas studiju fakultātes Politikas zinātnes katedras docente. LU Latvijas Vēstures institūta vadošā pētniece. Latvijas Vēsturnieku komisijas locekle
3 Daukšts Bonifācijs Vēsturnieks, diplomāts, publicists. Baltijas – Ziemeļu pētījumu centra prezidents. LOIB valdes priekšsēdētāja vietnieks.
4 Eglāja-Kristsone Eva Dr. philol./ pētniece Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūtā
5 Eglīte Pārsla Demogrāfe, cilvēku ģeogrāfija, LZA korespondētājlocekle
6 Feldmanis Inesis Dr.habil.hist., Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, profesors / Latvijas vēsturnieku komisijas priekšsēdētājs
7 Fleija Aija V/a Latvijas Kara muzejs direktore. Latvijas muzeju padomes priekšsēd. vietniece, Latvijas muzeju biedrības Revīzijas komisijas vadītāja
8 Jundzis Tālavs Dr.habil. sc. pol., dr. iur., LU profesors, akadēmiķis / LZA viceprezidents
9 Kalniete Sandra Eiropas Parlamenta deputāte, Eiropas vēstures apvienošanas grupas vadītāja. 2006.-2009. Saeimas deputāte, 2004. Eiropas Komisijas locekle, 2002.-2004. ārlietu ministre, 1993.-2002. LR ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Francijā, UNESCO, ANO
10 Kļaviņa Daina Dr.hist./ Latvijas Vēsturnieku komisijas locekle. 1991.-2010. Latvijas Valsts arhīva direktore, AS Arhīvu serviss valdes locekle, arhīva vadītāja
11 Krēsliņš Kārlis Dr.habil.ing., Nacionālās aizsardzības akadēmijas profesors / Latvijas pārstāvis NATO padomnieku grupā
12 Kristovskis Ģirts Valdis LR ārlietu ministrs. 2004.-2009. Eiropas Parlamenta deputāts. 1998.-2004. aizsardzības ministrs. 1993.-1994. iekšlietu ministrs
13 Mežmalis Andrejs Atvaļināts flotiles admirālis. Latvijas Ārlietu ministra konsultants militārās lietās. Dienējis ASV un LV bruņotos spēkos
14 Nollendorfs Valters Ph.D., profesors emeritus, / LZA ārzemju loceklis. Latvijas Okupācijas muzeja b-bas valdes priekšsēdis. Latvijas Vēsturnieku komisijas loceklis
15 Osis Uldis Ekonomikas doktors, profesors / SIA “Konsorts” valdes loceklis. 4.Saeimas deputāts, 1993.-1994. finanšu ministrs
16 Počs Jānis LZA Ekonomikas institūta pētnieks, docents Sociālo tehnoloģiju augstskolā. Ekonomikas eksperts. LOIB revidents
17 Prikulis Juris Dr. pfil, politologs, dažādu publikāciju autors ekonomikas, filozofijas, politoloģijas un vēstures jomā
18 Riekstiņš Jānis Ilggadīgs Latvijas Valsts arhīva pētnieks, vēsturnieks, žurnālists
19 Soms Roberts Dr.oec. / Banku augstskolas Ekonomikas informātikas specializācijas vadītājs, 1976.-1993. Latvijas tautsaimniecības institūta direktors, Ekonomikas eksperts
20 …
21 Šneidere Irēna Dr. hist./ LU Latvijas Vēstures institūta vadošā pētniece. Latvijas Vēsturnieku komisijas locekle
22 Vitkovskis Jānis Asoc. profesors / Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte
23 Vītols Vilis Vītolu fonda dibinātājs. 1993.-1999. Latvijas goda konsuls Venecuēlā
24 Zālīte Indulis 1995.-2009. Totalitārisma seku dokumentēšanas centra direktors. VDK darbības pētnieks. LOIB valdes loceklis

 
Leave a comment

Posted by on 17/07/2013 in Aktuāls todien

 

Mūsu laikabiedrs RUBIKS. – Vienvienīgais bij. PSKP CK Politbiroja loceklis Briselē? – A kur (biedra) karte?

IMAGE1386

 
 
%d bloggers like this: