Komisijas vadītājs Kārlis Kangeris uzsvēra, ka pagājušā gada augustā apstiprinātais komisijas sastāvs ir profesionāls

un neatkarīgs.

“Komisija nav veidota politiski. Latvijas Universitāte, tās Vēstures un filozofijas fakultāte un citas institūcijas ir izvirzījušas personālsastāvā zinātniekus, un akadēmiskās tradīcijas Latvijas Universitātē garantē pētījumu neitralitāti, kas tiktu nodrošināta, ja komisijas administrēšanu nodotu Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūtam, ko vienbalsīgi lūdza komisija,” norādīts vēstulē.