RSS

Category Archives: Raksti

Ciešām čekas saitēm sieti.. – DONi, DOPi un DORi.. – Kas, un kurā no TĪKLIEM?

IMAGE3541IMAGE3542

 
Leave a comment

Posted by on 09/03/2018 in Biogrāfijas, Galerija, KGB, VDK, Raksti

 
Image

Visslepenākais cietums Rīgas centrā.

Attēlu rezultāti vaicājumam “Бонифаций Даукштс”
 
Leave a comment

Posted by on 04/03/2018 in Galerija, KGB, VDK, Raksti

 

Privātās dzīves vēstures izpēte – pāri visam! – Historiogrāfijai.

Attēlu rezultāti vaicājumam “бонифаций даукштс”
Boņuks – pirmais no kreisās, “Brīvnieku” ģimenes organizācijas lokā. Aglona.
Jau Putins (kaut kur ar 5 litru kannu) drīz nāks pēc piena.
Pa kreisi – piena izsniedzēja, Guļbinkas ezera govs saimniece.
Saistīts attēls
Domājams, Aglonā.
Attēlu rezultāti vaicājumam “бонифаций даукштс”
Saistīts attēls

Wir sind zufrieden, wir sind satt —
Imant Lesinski ist unser Kandidat!

U. Jāņsons (Uldis Ģērmanis), 1975

Attēlu rezultāti vaicājumam “бонифаций даукштс”

Attēlu rezultāti vaicājumam “vēstures privātā dzīve bonis.lv”

Attēlu rezultāti vaicājumam “vēstures privātā dzīve bonis.lv”

Attēlu rezultāti vaicājumam “vēstures privātā dzīve bonis.lv”

Attēlu rezultāti vaicājumam “vēstures privātā dzīve bonis.lv”
 

Stukači darbībā.

Attēlu rezultāti vaicājumam “stukači”
Jau pirms 20 gadiem.
Главными действующими лицами советских времён можно назвать чекистов.
Партия была, если кто помнит этот лозунг, “вдохновляющей” и “определяющей” силой, КГБ – силой реальной.
Реальной ещё и потому, что внушаемый “органами” страх был массовой психической реальностью.
***
Бывший министр МГБ и секретарь ЦК КПСС Игнатьев сказал однажды о десяти миллионах осведомителей.
Сегодня некоторые исследователи считают, что негласным “помощником” КГБ был каждый шестой гражданин СССР. А это больше тридцати миллионов.
***

http://www.pseudology.org/Kojevnikov/Donositelstvo.htm

 
Leave a comment

Posted by on 08/01/2018 in KGB, VDK, Raksti

 

Daudziem zināmā čekas majora “Feliksa Fredisona” raksts “maisu” jautājumā. – ‘Pilnīgi Atklāti’ redakcijas arhīvs (?).

 

(Tāds nosaukums ir Latvijas Rakstnieku savienības detektīvžanra autoru asociācijas izdotajai ikmēneša publikācijai — avīzei, kuras redaktors ir Juris Blaumanis

Sens pseidonimizēta čekas majora raksts “maisu” jautājumā. ‘Pilnīgi Atklāti’.

***

Aukstais karš, prioritāte šajos kontaktos tika dota tām zinātņu nozarēm, kas varētu kalpot militārā potenciāla vairošanai.

Protams, šādos apstākļos abas puses – par prieku pretizlūkošanas dienestiem – viena otrai neuzticējās, kas noveda pie diezgan stingriem slepenības saglabāšanas diktētiem kontaktu ierobežojumiem. Paradoksālākais turklāt bija tas, ka amerikāņi un viņu sabiedrotie centās slēpt savus sasniegumus, bet PSRS slēpa savu atpalicību. Cenšoties pierādīt pasaulei savu paritāti ar ASV, sešdesmito gadu sākumā kādā starptautiskā izstādē Sokoļņikos krievi bija izstādījuši kāda ārkārtīgi svarīga agregāta paraugu, par ko bija zināms, ka amerikāņi vēl tikai strādā pie tā radīšanas. Kad amerikāņi šo agregātu ieraudzīja, viņi bija ne tikai pārsteigti, bet pat šokēti, jo pie tā bija uzraksts – “Pārdots”. Tas nozīmēja, ka krievi šādas ierīces jau ražo masveidīgi. Tikai vēlāk izrādījās, ka tas nav vis darbīgs agregāts, bet tikai makets, kas domāts amerikāņu dezinformācijai.

Gigantiskā un nežēlīgā bruņošanās sacensība spieda nepārtraukti tiekties pēc kvalitatīva un kvantitatīva pārākuma bruņojumā, jo tikai tas solīja panākumus “karstā” kara gadījumā. Tādēļ PSRS zinātnisko kontaktu aizsegā izvērsa vērienīgu zinātniski tehniskās izlūkošanas tīklu.

Visas nozaru ministrijas un komitejas, kas bija iesaistītas bruņojuma ražošanā, nodibināja speciālas “ārzemju daļas”, kurās obligāti iekļāva VDK darbiniekus. Līdzīgus dienestus instituēja vairumā augstskolu, PSRS un republiku zinātņu akadēmijās, kā arī nozaru zinātniskās pētniecības institūtos. Šīs “ārzemju daļas” izstrādāja perspektīvus un operatīvus aktuālas zinātniski tehniskās informācijas ieguves plānus, savukārt ieinteresētie resori sastādīja sarakstus par zinātniskām tēmām, kas izraisa praktisku vai teorētisku interesi. Kompetenti speciālisti pēc tam noteica, ko no šīs informācijas var iegūt godīgu, legālu kontaktu ceļā, bet ko – pielietojot izlūkošanas un citas slepenas metodes. Šo tēmu saraksts nonāca VDK Pirmās pārvaldes rīcībā, kur tās izvērtēja un apkopoja pa nozarēm.

Mīļās un reizē tik neieredzētās patiesības labad jāsaka, ka pēdējos trīsdesmit gados praktiski visa padomju eksaktā zinātne tika iesaistīta to uzdevumu risināšanā, ko tieši vai netieši, atklāti vai maskēti izvirzīja militāri rūpnieciskais komplekss. Līdzekļus šiem mērķpētījumiem, kas bija noformēti slēgtu tēmu un līgumdarbu veidā, parasti nežēloja, par rezultātiem maksāja diezgan labi, un pat bagātīgi prēmēja. Var teikt, ka daudzu zinātnieku kotedžas. automašīnas, motorlaivas un jahtas ir apmaksājis militāri rūpnieciskais komplekss…

Galvenais zinātnisko novitāšu medību lauks bija pūstošā kapitālisma zemes. Saņēmis prioritāro darbu ikgada sarakstu, attiecīgs republikas VDK aparāts apsvēra savas iespējas, kuras no tām un kā varētu risināt. Parasti izvērtēja arī attiecīgās nozares speciālistu iestrādes tepat uz vietas – Zinātņu akadēmijā, Rīgas politehniskajā institūtā, Latvijas Valsts universitātē u.c.; izpētīja mūsu zinātnieku kontaktus ar ārzemju kolēģiem, it īpaši – emigrantu vidū (vai tad latvietis latvietim atteiks…) Pēc tam aģentu vai uzticības personu zinātnisko kontaktu attīstības vārdā proponēja ārzemju komandējumam. Dokumentu noformēšanu veica ar Zinātņu akadēmijas vai republikas Augstākās un vidējās speciālās izglītības ministrijas “ārzemju daļu” starpniecību. Ja tēma radīja lielu interesi, bet zinātnieks, kurš perspektīvā varētu to ārzemēs iegūt legālā vai nelegālā veidā, nebija VDK aģents vai uzticības persona, viņu savervēja vai nodibināja ar viņu kontaktu kā ar uzticības personu. Kā jau minēju – atteikumu praktiski nebija…

Redzēdami, ka zinātniski tehniskā izlūkošana dod milzīgu efektu, ceļ VDK autoritāti un varu, valsts drošības dienesta bosi pēdējos 10-15 gados ar kompartijas vēlību un svētību noteica, ka zinātniskos komandējumos, sevišķi ilgstošos, uz ārzemēm var sūtīt tikai aģentus vai uzticības personas, protams, ar izņēmumiem, galvenokārt, humanitārās zinātnēs.

Kopš tā brīža, kad VDK darbinieks pieņēma lēmumu par tā vai cita zinātnieka sūtīšanu zinātniskā komandējumā, līdz izbraukšanai …

no rietumu kolēģiem mangoja spēkbarības komponentu ķīmiskā sastāva formulas. Un raugi – pēc pāris gadiem abi draugi izdeva pētījumu par mikroelementiem lopbarībā, kas kā oriģināls darbs guva laureāta vainagu un prēmijas. Tā sakot – [Pad. – BDaukšts] dzimtene neaizmirsa savus varonīgos un pašaizliedzīgos zinību vīrus… Un – ja gribam būt godīgi – vai gan var šodien aizmirst, kā pirms ārzemju zinātniskā komandējuma tādam laimīgajam kolēģim parasti sacīja: nu jau ātri būsi doktors (kandidāts). Un patiešām – parasti visi ārzemju komandējumi deva būtiskus un dažkārt pat nenovērtējamus materiālus “zinātnisko spēju” apliecināšanai un ātrai disertāciju sagatavošanai vai gadiem ieilgušu pētījumu sekmīgai pabeigšanai. Tagad, sākoties zinātnieku kariem nostrifikācijas aspektos, daudziem jo daudziem derētu to atcerēties.

Realitāte ir tāda, ka desmitiem un simtiem latviešu zinātnieku, īpaši eksakto zinātņu jomās, tieši vai netieši ir devuši savu (un ne mazu) ieguldījumu padomju impērijas militārā potenciāla veidošanā. Pietiek tikai ieskatīties arhīvos, kur glabājas dokumenti par līgumdarbiem dažādām “pasta kastītēm” (почтовый ящик – slepenu iestāžu adreses PSRS), kā arī kritiski izvērtēt komandējumu lietas, un mēs dzelžaini pārliecināsimies, ka tā nu reiz tas bija, fakti ir fakti, nepielūdzami.

Tajā pašā laikā pirms kādu nosodīt, gribu ieteikt dažiem soģiem atbildēt uz jautājumu: vai spējīgiem zinātniekiem maz bija cita iespēja sevi apliecināt, pilnveidot, gūt ieskatu pasaules zinātnes attīstībā? Vai mazums bija gadījumu, kad zinātnieks un VDK darbinieks, kurš panāca viņa komandējumu, pirmām kārtām nedomāja par ieguvumu arī mūsu pašu Latvijai? Bet tādu gadījumu bija daudz.

Morāle te tikai viena – nevis atgādināt mūsu neseno pagātni tiem, kas tagad pasludina sevi par baltiem gulbjiem, – un tādi diemžēl saradušies pat parlamentā pārstāvēto zinātnieku vidū – bet gan kopīgiem spēkiem darīt visu, lai nekad nepieļautu jaunu totalitārismu.

Pēc atgriešanās no ārzemju zinātniskā komandējuma bija jāiesniedz detalizēta atskaite,

Rezultātā astoņdesmito gadu sākumā PSRS kļuva par varenu militāru supervalsti, kas dažos bruņojuma veidos ne tikai bija līdzīga ASV, bet pat pārspēja to kvalitatīvi un – lasi un brīnies – pat kvantitatīvi. Amerikāņi, septiņdesmitajos gados izcēluši padomju jūras kara flotes sonoru, pārsteigti konstatēja tā ārkārtīgo līdzību adekvātai ierīcei, ko lietoja ASV kara flote; franči sašutuši atklāja, ka dažas padomju kaujas (lid)mašīnas ir apbrīnojami viņu džeta ‘Mirage’ izstrādēm. Padomju Savienība atbildēja, ka šāda konstruktīva līdzība izskaidrojama ar to, ka tādus risinājumus devusi kompjūterizētā automātiskā projektēšanas sistēma. Kā amerikāņi, tā franči mīļā miera labad šos jaukos melus bija spiesti pieņemt, bet patiesībā abos gadījumos analogā tehnika tika radīta pateicoties VDK iegūtajām konstrukciju un tehnoloģiju izstrādēm.

Gigantiskos mērogos izvērstās zinātniski tehniskās izlūkošanas efektivitāte ir tikai šķietama. Gala rezultāts nenoliedzami ir negatīvs, jo ārkārtīgi tika veicināts zinātniskais un inženieriskais parazītisms un līdz ar to – nespēja patstāvīgi un radoši attīstīt zinātni tēvzemē. Turklāt brīvās un ideoloģiski manipulizētās zinātnes sacensībā padomju zinātne arvien vairāk sāka atpalikt, jo VDK injekcijas tomēr varēja dot tikai to, kas ir zinātnes vakardiena vai šodiena, nevis nākotnes idejas un to iestrādes.

Savulaik ekonomiskās attīstības interesēs plašu zinātnisko un tehnisko izlūkošanu bija izvērsusi Japāna. Taču pēc kāda laika japāņu ekonomikas, zinātnes un tehnoloģiskie stratēģi konstatēja, ka tā nedod nopietnu tehnoloģisko izrāvienu. Japāņi pirmie saprata, ka nācijai un tās attīstībai daudz svarīgāk ir nevis nozagt, bet nopirkt tā vai cita atklājuma vai ražojuma licenci, un turklāt – veicot šo darījumu firmai, nevis valsts institūcijai. Vēl vairāk – japāņi atklāti paziņoja, ka tehnisko un zinātnisko novitāšu slepena ieguve ir tikai nabadzīgas sabiedrības cienīga prakse.

Felikss Fredisons

https://bonis.lv/2017/10/30/sens-pseidonimizeta-cekas-majora-raksts-maisu-jautajuma-pilnigi-atklati/

.

(Tāds nosaukums ir Latvijas Rakstnieku savienības detektīvžanra autoru asociācijas izdotajai ikmēneša publikācijai — avīzei, kuras redaktors ir Juris Blaumanis

Aukstais karš, prioritāte šajos kontaktos tika dota tām zinātņu nozarēm, kas varētu kalpot militārā potenciāla vairošanai.

Protams, šādos apstākļos abas puses – par prieku pretizlūkošanas dienestiem – viena otrai neuzticējās, kas noveda pie diezgan stingriem slepenības saglabāšanas diktētiem kontaktu ierobežojumiem. Paradoksālākais turklāt bija tas, ka amerikāņi un viņu sabiedrotie centās slēpt savus sasniegumus, bet PSRS slēpa savu atpalicību. Cenšoties pierādīt pasaulei savu paritāti ar ASV, sešdesmito gadu sākumā kādā starptautiskā izstādē Sokoļņikos krievi bija izstādījuši kāda ārkārtīgi svarīga agregāta paraugu, par ko bija zināms, ka amerikāņi vēl tikai strādā pie tā radīšanas. Kad amerikāņi šo agregātu ieraudzīja, viņi bija ne tikai pārsteigti, bet pat šokēti, jo pie tā bija uzraksts – “Pārdots”. Tas nozīmēja, ka krievi šādas ierīces jau ražo masveidīgi. Tikai vēlāk izrādījās, ka tas nav vis darbīgs agregāts, bet tikai makets, kas domāts amerikāņu dezinformācijai.

Gigantiskā un nežēlīgā bruņošanās sacensība spieda nepārtraukti tiekties pēc kvalitatīva un kvantitatīva pārākuma bruņojumā, jo tikai tas solīja panākumus “karstā” kara gadījumā. Tādēļ PSRS zinātnisko kontaktu aizsegā izvērsa vērienīgu zinātniski tehniskās izlūkošanas tīklu.

Visas nozaru ministrijas un komitejas, kas bija iesaistītas bruņojuma ražošanā, nodibināja speciālas “ārzemju daļas”, kurās obligāti iekļāva VDK darbiniekus. Līdzīgus dienestus instituēja vairumā augstskolu, PSRS un republiku zinātņu akadēmijās, kā arī nozaru zinātniskās pētniecības institūtos. Šīs “ārzemju daļas” izstrādāja perspektīvus un operatīvus aktuālas zinātniski tehniskās informācijas ieguves plānus, savukārt ieinteresētie resori sastādīja sarakstus par zinātniskām tēmām, kas izraisa praktisku vai teorētisku interesi. Kompetenti speciālisti pēc tam noteica, ko no šīs informācijas var iegūt godīgu, legālu kontaktu ceļā, bet ko – pielietojot izlūkošanas un citas slepenas metodes. Šo tēmu saraksts nonāca VDK Pirmās pārvaldes rīcībā, kur tās izvērtēja un apkopoja pa nozarēm.

Mīļās un reizē tik neieredzētās patiesības labad jāsaka, ka pēdējos trīsdesmit gados praktiski visa padomju eksaktā zinātne tika iesaistīta to uzdevumu risināšanā, ko tieši vai netieši, atklāti vai maskēti izvirzīja militāri rūpnieciskais komplekss. Līdzekļus šiem mērķpētījumiem, kas bija noformēti slēgtu tēmu un līgumdarbu veidā, parasti nežēloja, par rezultātiem maksāja diezgan labi, un pat bagātīgi prēmēja. Var teikt, ka daudzu zinātnieku kotedžas. automašīnas, motorlaivas un jahtas ir apmaksājis militāri rūpnieciskais komplekss…

Galvenais zinātnisko novitāšu medību lauks bija pūstošā kapitālisma zemes. Saņēmis prioritāro darbu ikgada sarakstu, attiecīgs republikas VDK aparāts apsvēra savas iespējas, kuras no tām un kā varētu risināt. Parasti izvērtēja arī attiecīgās nozares speciālistu iestrādes tepat uz vietas – Zinātņu akadēmijā, Rīgas politehniskajā institūtā, Latvijas Valsts universitātē u.c.; izpētīja mūsu zinātnieku kontaktus ar ārzemju kolēģiem, it īpaši – emigrantu vidū (vai tad latvietis latvietim atteiks…) Pēc tam aģentu vai uzticības personu zinātnisko kontaktu attīstības vārdā proponēja ārzemju komandējumam. Dokumentu noformēšanu veica ar Zinātņu akadēmijas vai republikas Augstākās un vidējās speciālās izglītības ministrijas “ārzemju daļu” starpniecību. Ja tēma radīja lielu interesi, bet zinātnieks, kurš perspektīvā varētu to ārzemēs iegūt legālā vai nelegālā veidā, nebija VDK aģents vai uzticības persona, viņu savervēja vai nodibināja ar viņu kontaktu kā ar uzticības personu. Kā jau minēju – atteikumu praktiski nebija…

Redzēdami, ka zinātniski tehniskā izlūkošana dod milzīgu efektu, ceļ VDK autoritāti un varu, valsts drošības dienesta bosi pēdējos 10-15 gados ar kompartijas vēlību un svētību noteica, ka zinātniskos komandējumos, sevišķi ilgstošos, uz ārzemēm var sūtīt tikai aģentus vai uzticības personas, protams, ar izņēmumiem, galvenokārt, humanitārās zinātnēs.

Kopš tā brīža, kad VDK darbinieks pieņēma lēmumu par tā vai cita zinātnieka sūtīšanu zinātniskā komandējumā, līdz izbraukšanai …

no rietumu kolēģiem mangoja spēkbarības komponentu ķīmiskā sastāva formulas. Un raugi – pēc pāris gadiem abi draugi izdeva pētījumu par mikroelementiem lopbarībā, kas kā oriģināls darbs guva laureāta vainagu un prēmijas. Tā sakot – [Pad. – BDaukšts] dzimtene neaizmirsa savus varonīgos un pašaizliedzīgos zinību vīrus… Un – ja gribam būt godīgi – vai gan var šodien aizmirst, kā pirms ārzemju zinātniskā komandējuma tādam laimīgajam kolēģim parasti sacīja: nu jau ātri būsi doktors (kandidāts). Un patiešām – parasti visi ārzemju komandējumi deva būtiskus un dažkārt pat nenovērtējamus materiālus “zinātnisko spēju” apliecināšanai un ātrai disertāciju sagatavošanai vai gadiem ieilgušu pētījumu sekmīgai pabeigšanai. Tagad, sākoties zinātnieku kariem nostrifikācijas aspektos, daudziem jo daudziem derētu to atcerēties.

Realitāte ir tāda, ka desmitiem un simtiem latviešu zinātnieku, īpaši eksakto zinātņu jomās, tieši vai netieši ir devuši savu (un ne mazu) ieguldījumu padomju impērijas militārā potenciāla veidošanā. Pietiek tikai ieskatīties arhīvos, kur glabājas dokumenti par līgumdarbiem dažādām “pasta kastītēm” (почтовый ящик – slepenu iestāžu adreses PSRS), kā arī kritiski izvērtēt komandējumu lietas, un mēs dzelžaini pārliecināsimies, ka tā nu reiz tas bija, fakti ir fakti, nepielūdzami.

Tajā pašā laikā pirms kādu nosodīt, gribu ieteikt dažiem soģiem atbildēt uz jautājumu: vai spējīgiem zinātniekiem maz bija cita iespēja sevi apliecināt, pilnveidot, gūt ieskatu pasaules zinātnes attīstībā? Vai mazums bija gadījumu, kad zinātnieks un VDK darbinieks, kurš panāca viņa komandējumu, pirmām kārtām nedomāja par ieguvumu arī mūsu pašu Latvijai? Bet tādu gadījumu bija daudz.

Morāle te tikai viena – nevis atgādināt mūsu neseno pagātni tiem, kas tagad pasludina sevi par baltiem gulbjiem, – un tādi diemžēl saradušies pat parlamentā pārstāvēto zinātnieku vidū – bet gan kopīgiem spēkiem darīt visu, lai nekad nepieļautu jaunu totalitārismu.

Pēc atgriešanās no ārzemju zinātniskā komandējuma bija jāiesniedz detalizēta atskaite,

Rezultātā astoņdesmito gadu sākumā PSRS kļuva par varenu militāru supervalsti, kas dažos bruņojuma veidos ne tikai bija līdzīga ASV, bet pat pārspēja to kvalitatīvi un – lasi un brīnies – pat kvantitatīvi. Amerikāņi, septiņdesmitajos gados izcēluši padomju jūras kara flotes sonoru, pārsteigti konstatēja tā ārkārtīgo līdzību adekvātai ierīcei, ko lietoja ASV kara flote; franči sašutuši atklāja, ka dažas padomju kaujas (lid)mašīnas ir apbrīnojami viņu džeta ‘Mirage’ izstrādēm. Padomju Savienība atbildēja, ka šāda konstruktīva līdzība izskaidrojama ar to, ka tādus risinājumus devusi kompjūterizētā automātiskā projektēšanas sistēma. Kā amerikāņi, tā franči mīļā miera labad šos jaukos melus bija spiesti pieņemt, bet patiesībā abos gadījumos analogā tehnika tika radīta pateicoties VDK iegūtajām konstrukciju un tehnoloģiju izstrādēm.

Gigantiskos mērogos izvērstās zinātniski tehniskās izlūkošanas efektivitāte ir tikai šķietama. Gala rezultāts nenoliedzami ir negatīvs, jo ārkārtīgi tika veicināts zinātniskais un inženieriskais parazītisms un līdz ar to – nespēja patstāvīgi un radoši attīstīt zinātni tēvzemē. Turklāt brīvās un ideoloģiski manipulizētās zinātnes sacensībā padomju zinātne arvien vairāk sāka atpalikt, jo VDK injekcijas tomēr varēja dot tikai to, kas ir zinātnes vakardiena vai šodiena, nevis nākotnes idejas un to iestrādes.

Savulaik ekonomiskās attīstības interesēs plašu zinātnisko un tehnisko izlūkošanu bija izvērsusi Japāna. Taču pēc kāda laika japāņu ekonomikas, zinātnes un tehnoloģiskie stratēģi konstatēja, ka tā nedod nopietnu tehnoloģisko izrāvienu. Japāņi pirmie saprata, ka nācijai un tās attīstībai daudz svarīgāk ir nevis nozagt, bet nopirkt tā vai cita atklājuma vai ražojuma licenci, un turklāt – veicot šo darījumu firmai, nevis valsts institūcijai. Vēl vairāk – japāņi atklāti paziņoja, ka tehnisko un zinātnisko novitāšu slepena ieguve ir tikai nabadzīgas sabiedrības cienīga prakse.

Felikss Fredisons

https://bonis.lv/2017/10/30/sens-pseidonimizeta-cekas-majora-raksts-maisu-jautajuma-pilnigi-atklati/

 
 

Jānis Jaunsudrabiņš Daces Lūses kritiskā tēmēklī.

I. Bērsona komentāros J. Jaunsudrabiņa
Kopotu rakstu 15. sējumā par rakstnieka literārās darbības 35 gadu atzīmēšanu 
1932. gadā
minēts, ka 

apsveicēju vidū mājās, Pļaviņās, bijis arī 
Jānis Straujāns  – PSRS telegrāfa aģentūras (TASS) pārstāvis Latvijā14. Straujāns,
īstajā vārdā Jānis Masters (1884–1941), savu
karjeru sāka kā banku aplaupītājs Helsinkos
un Tbilisi  – uz 1905. gada revolūcijas haosa
rēķina. Boļševiku Krievijā viņš bija padomju
un kompartijas darbinieks. Kā uzticams boļševiks nosūtīts darbā uz ārzemēm 
gan diplomātiskajā dienestā (Itālijā), gan TASS uzdevumā (Ķīnā, Latvijā). 
Latvijā Straujāns PSRS
uzdevumā strādā no 1926. līdz 1935. gadam.

(Apriebies lasīt par tās nakts murgaino maušanu..B.D.  Skat. arhīvu.)
Laikabiedrs un paziņa Andrejs Kurcijs atmiņās saka: „Straujāns bija pārliecināts 
Ļeņina
piekritējs.” 
Ar Jaunsudrabiņu Straujānu droši vien
iepazīstinājis Andrejs Kurcijs.  "Miera cīnītājus"
finansēja un
inspirēja uz darbībām PSRS. Starp divdesmit
diviem latviešu kultūras darbiniekiem  – miera cīnītājiem  – ir 
arī J. Jaunsudrabiņš.
 
Akadēmiskā Dzīve 45/2008
 
 
J. Jaunsudrabiņš 20. un 30. gados visbiežāk publicējas Jaunākajās Ziņās. 
Viņš ir
viens no Jaunāko Ziņu algotajiem darbiniekiem. Ainārs Lerhis: 
„Padomju Savienība
gatavoja sabiedrisko domu oficiālai Latvijas
inkorporācijai PSRS sastāvā, izmantojot t. s.
„Jaunāko Ziņu” grupu. 
Tieši saistīti ar NKVD
bija Vilis Lācis (ar PSRS izlūkdienestu bija
saistījies 1929.–1930. gadā) un Pēteris Blaus,
grupā aktīvi darbojās Jūlijs Lācis, Pauls Galenieks, Haralds Lūkins, 
tai tuvs bija arī Augusts
Kirhenšteins.   Informācijas deficīta radīšanā
par PSRS aktīva loma bija arī Latvijas valsts
augstākajiem politiskajiem vadītājiem, kas
informācijas bloķēšanu pamatoja ar nevēlēšanos sabojāt 
attiecības ar lielo un draudzīgo
kaimiņvalsti. „Jaunāko Ziņu” grupa palīdzēja
PSRS diplomātiem radīt daļā Latvijas inteliģences labu iespaidu 
par stāvokli PSRS, draudošo kara briesmu atmosfērā nosvērt svaru
kausu tai pusē, kuri uzskatīja, ka jāiet kopā
ar krieviem pret vāciešiem. Uz to viņus tieši
un netieši mudināja arī valdība, kuras pārstāvji vairāk baidījās 
no Vācijas nekā no PSRS. 
Tajā pulcējušies   – visi ļoti redzami
Latvijas sabiedrības cilvēki. Viena daļa no
viņiem bija saistīti ar Jaunākām Ziņām: Jānis Kārkliņš 
(Jaunāko Ziņu redaktors), Arturs
Bērziņš (teātra kritiķis un izrāžu recenzents
Jaunākām Ziņām, Nacionālā teātra direktors),
Jānis Zālītis (komponists un Latvijas mūzikas dzīves apskatnieks 
Jaunākās Ziņās), Jānis
Jaunsudrabiņš (rakstnieks un Jaunāko Ziņu
algots publicists). Savukārt pārējie brālības
locekļi  – vēsturnieks Arveds Švābe, rakstnieki Pāvils Rozītis, 
Ādolfs Erss, Valdis Grēviņš
un Jānis Grīns, pēc Unāma domām, bija kreisi
vai pakreisi noskaņoti. V. Grēviņš, pēc partejiskās piederības 
sociāldemokrāts, strādāja
laikrakstā Sociāldemokrāts. Sociāldemokrāts
ir bijis arī vēstures profesors Arveds Švābe.
Žanis Unāms Mākslas brālības locekļiem
galvenokārt pārmet savu interešu uzspiešanu
un lobēšanu Latviešu rakstnieku un žurnālistu arodbiedrībā.
Savāda šķiet Jaunsudrabiņa politiski
publicistiskā darbošanās Jaunākajās Ziņās
K. Ulmaņa režīma laikā. Kā redzams no
publikācijām, viņš labi izpatika V. Muntera
vadītās Ārlietu ministrijas un Alfreda Bērziņa
vadītās Sabiedrisko lietu ministrijas kopējai
 
propagandiskai darbībai, kam, protams, stingri
pakļāvās Benjamiņi. Izsekojot J. Jaunsudrabiņa publikācijām 
Jaunākās Ziņās K. Ulmaņa
režīma gados, rodas pārliecība, ka rakstnieks
ir K. Ulmaņa runu atreferētājs, turklāt atreferējot viņš prot 
šo un to papušķot un šo un to
pielabot. Jānovērtē rakstnieka izmanība piemēroties 
valdošajai retorikai un tonim („būsim vienoti idejā”, „tautai 
jāsaslēdzas vienā
gredzenā”, „vienoties latvietībā”, „sekot katrai
Vadoņa domai” u. c.) un obligātā paklanīšanās
Vadonim. Nelielā rakstā Darba ierindā20, kur
J. Jaunsudrabiņš atreferējis K. Ulmaņa runu
1940. gada 15. maija svētkos, Vadonim paklanīšanās izdarīta četras reizes!
Pavisam skumji ir lasīt J. Jaunsudrabiņa
rakstus Latvijas valsts noslēguma posmā  –
pēdējos mēnešos no 1939. gada oktobra līdz
1940.  gada 15.  jūnijam. Tie tagad izskatās
traģikomiski. Pēc Latvijai traģiskā savstarpējās palīdzības pakta 
ar PSRS noslēgšanas
1939.  gada 5.  oktobrī, kad uz karstām pēdām
valstī tika ierīkotas Sarkanās armijas kara bāzes un deportēti vairāki 
desmiti tūkstoši Latvijas pilsoņu  – baltvāciešu, 12. oktobrī K.  Ulmanis 
saka uzrunu tautai Kongresu namā
(Lielā ģilde). 14.  oktobrī Jaunākās Ziņas pirmajā lappusē ievadā publicē 
J. Jaunsudrabiņa
atreferējumu par šo runu  – Skaidrība nomierina. Lūk, dažas šī atreferējuma 
frāzes: „Kas
to [K. Ulmaņa runu  – D. L.] dzirdēja, uzelpoja atviegloti.  [..] visas briesmas 
no ārienes ir
tikai ļaunu smadzeņu izsvīdums.  [..] Latvijas
pilsoņi ir skaidrībā, ka tiem nav iemesla uztraukties, jo tagad kara vētras 
no mūsu zemes
ir attālinātas. [..] Latvija uzņemtās saistības
pildīs  [..] to pašu darīs arī Padomju Savienība, kas no piedzīvojumiem zināms [
pasv.
mans  – D. L.]  [..] Tauta zina, ka viņai vienprātībā un uzticībā jāsaslēdzas 
ap savu cīņās
rūdīto Vadoni.”21 Raksta noslēgumā  – dziļa
paklanīšanās Vadonim: „ .. Latvijas pilsoņi ir
skaidrībā, ka tiem nav iemesla uztraukties, jo
tagad kara vētras no mūsu zemes ir attālinātas.
Prezidenta vārdi nes ne vien nomierinājumu,
tie katram iedveš arī paļāvību un uzticību,
jo tauta tic savam Vadonim, kas bijis ar viņu
baltās un nebaltās dienās. Tauta zina, ka viņai
vienprātībā un uzticībā jāsaslēdzas ap savu
cīņās rūdīto Vadoni.”
Akadēmiskā Dzīve 45/2008
14. oktobrī jau ir zināms, ka kaimiņzeme
Polija ir saplosīta. Skaidrība ir tāda, ka karš
tūliņ var sākties Latvijas teritorijā, par ko
uzskatāmi liecina milzīgā Sarkanās armijas
kontingenta atrašanās Latvijā22. Taču Jaunsudrabiņš Jaunākās Ziņās raksta, 
ka Latviju
karš neskars! „Mūs mūsu zemē neviens neaizskars. Mums atliek tikai sargāt 
savu neitralitāti, ko mēs gan varam spēt, atrazdamies
plecu pie pleca ar sen pārbaudītiem kaimiņiem un jauno sabiedroto 
[PSRS  – D.  L.].”23
J.  Jaunsudrabiņš arī šajā rakstā ir atreferējis K. Ulmaņa runu  – 
šoreiz valsts svētkos
18.  novembrī. Ulmanis, iedomājoties valsts
nākotni, saka šādu teikumu: „Jo mums slogi
var tikt uzvelti bez pašu vainas.” Toties atreferētājs izsaucas: 
„Lai! [..] Ko tur var darīt?”
un noslēdz savu teikumu vēsā mierā: „Valstij
jāskatās uz visu izlīdzinoši un mierīgi, jo tā
ir neitralitātes pirmā un galvenā prasība.”
Rakstnieks paredz vien materiālās grūtības,
ja arī gadījumā Latviju karš skars (ierobežoti
pārtikas produkti, „greznuma lietas”), bet  –
„latviešu mātes vislielākās grūtībās tomēr
jutīsies laimīgas, apzinoties, ka viņu dēliem
šoreiz nav jāstaigā pa nāves ceļiem”.
Kas tas ir? Pakļaušanās vai padevība
valdošajai konjunktūrai? Naiva cilvēka pārliecība? 
Neorientēšanās politikā? Muļķība?
Latviskajai mentalitātei raksturīgā padošanās
liktenim? Vai arī politiskais pasūtinājums, kā
pirms Pirmā pasaules kara, kad Jaunsudrabiņš sirdīgi iestājās 
pret visu vācisko un aicināja savus tautiešus doties uz fronti? 
Šoreiz sociālie pasūtinātāji ir Jaunākās Ziņas,
Anšlava Eglīša vārdiem runājot, „kolosāla
himēra, hameleons, kas mūžīgi maina veidu
un krāsu, piemērodamies apstākļiem, [..] mūsu preses leviatāns”24. 
Labi atalgots līdzstrādnieks raksta, ko tam liek. Jautājums  – vai viņš
tam, ko raksta, arī tic.
Prezidenta 40 gadu sabiedriskā darba atcerei 1939. gada 16. decembra 
Jaunāko Ziņu
pirmajā lappusē publicēts J. Jaunsudrabiņa
dzejolis Prezidentam Kārlim Ulmanim darba svētkos:
Skarbā darbā liels kas audzis,
Savu laimi pats kas kalis,
Pats kas cīnījies un centies,  –
Zina lielās zemes miņas,
Akadēmiskā Dzīve 45/2008
Pazīst gara cēlos ceļus.
Tas var kalpot, tas var valdīt.
Kā lai skaistāk apsveikt protu
Tevi, slavas apstarotu.
Mēnesi pirms padomju tanku ienākšanas
Rīgā J. Jaunsudrabiņš rakstā Tautas vienotne
vēl pabučo Ulmaņa roku: „Tāpēc lai šie svētki
atkal no jauna mūs māca vienoties latvietībā,
lai mudina mūs sekot katrai Vadoņa domai,
jo laiks ir rādījis, ka viņa domas ir auglīgas
un viņa roka laimīga.”25
Noslēdzot ieskatu par rakstnieka pielāgošanos valdošai 
politiskai konjunktūrai Ulmaņa laikā, vēl jāpiemin epizode 
ar traģikomēdiju Invalīds un Ralla. Lugas pirmizrāde Dailes
teātrī ir 1934. gada aprīlī. Pēc K.  Ulmaņa
apvērsuma 15. maijā Jaunākajās Ziņās parādās informācija, ka 
no teātra repertuāra
Jaunsudrabiņa luga noņemta, jo tai trūkst
„pozitīvas vērtības”. Jaunsudrabiņa Kopoto rakstu 15. sējumā 
sastādītājs komentāros
par notikumiem rakstnieka dzīvē 1935.  gadā
raksta: „Šai gadā Jaunsudrabiņš piemērojas
vai ir spiests piemēroties Ulmaņa režīma
ideoloģijai. 11. janvārī avīze „Pēdējā Brīdī”
ziņo, ka Dailes teātrī atkal izrāda „Invalīdu un
Rallu”. Teksts nav jāgroza, bet bijis jāuzraksta
īpašs prologs. Tas sākas ar vārdiem „Ko gadu gadi veido 
lēnā gaitā, To dažreiz strauji
atnes viena nakts”, konstatē, ka ausis rīts, un
beidzas ar vārdiem „Un, augšām cēlušies, lai
ceļam valsti”. Uz avīzes informāciju reaģē
boļševiks Pauls Vīksne, Padomju Krievijas
latviešu žurnālā „Celtne” 4. numurā rakstot:
„Fašisms uzspiedis J. Jaunsudrabiņam atklāti
paziņot, ka ulmaniskās reakcijas viena nakts
(apvērsums) atsverot gadu simteni, un tikai ar
to noteikumu atļauta lugas izrāde. Tā tiek 
izvaroti rakstnieki baltajā Latvijā („Rakstnieks
reakcijas žņaugos”).”26

Jaunsudrabiņa gadījumā gan jārunā 
par labprātīgu pašizvarošanos.
 
Iztopot jaunajai varai, jānomelno
iepriekšējā, kas vēl nesen tika pilnām mutēm
slavināta: „Man ir nācies saņemt anonīmas
vēstules demokrātijas laikos, lai lasos uz Padomiju, jo 
es savos darbos taču laikam likos
par kreisu. Es esmu saukts Ulmaņa laikā
uz Iekšlietu ministriju tincināšanai [varbūt
tas notika ieilgušās laulības šķiršanas lietā?  – D.  L.]. 
Atceries, kā pagājušajā vasarā
[1940.  g.] 

mēs ar lielu paļāvību skatījām gar
Ropažu ciemu plūstošo Sarkanarmijas automobiļu nebeidzamo virkni 
un es izteicu prieku, ka mums, darba cilvēkiem, jaunā valsts
var nest tikai labu. [..]
 
Glabāju sevī joprojām
gaišo domu, ka tiešām tagad mūsu mākslām
jāuzplaukst vispilnīgāk.”27
Lasīt ir neomulīgi, jo redzams, ka cilvēks izdzīvošanas dēļ zaudē savu pašcieņu
un godīga cilvēka slavu.
J. Jaunsudrabiņš, kā redzams no vēstulēm, ir gatavs uz visu. 

Viņš 1941. gada sākumā piedalās lugu konkursā, taču iesniegtā
luga Divu pasauļu vārtos izvirzītajām prasībām neatbilst, kaut gan 
autors ir ļoti centies:
izsmējis Ulmaņa režīmu un buržujus, ar sajūsmu parādījis padomju varas atjaunošanos
Latvijā, ar patosu runājis par politieslodzīto
atbrīvošanu 1940. gada 21. jūnijā un Oktobra
revolūcijas svinībām novembrī, stāstījis par
jaunajām pārmaiņām ģimenēs, kad jaunā
paaudze sarauj saites ar vecākiem  – buržujiem  – un pāriet strādniecības pusē. 
I. Bērsons
šo lugu klasificē kā „pārejas laika noskaņu
fiksējumu”28. 

1941. gada 14. martā Jaunsudrabiņu uzņem LPSR Padomju 
rakstnieku savienības biedru kandidātos, par pilnvērtīgu
biedru viņš kļūst 1. jūnijā. Viņam padomā
vairāki sacerējumi, ar kuriem „iekļauties jaunajā situācijā”.
Laikrakstā Latvija 1950. gada 18. novembrī (Nr. 89) rakstā Brīvība Jaunsudrabiņš
atceras sevi 1940./41. gada padomju okupācijā: 

„Es nebiju vēl pārāk vecs. 
Es pratu paciest
izsalkumu. Uz ilgāku laiku būtu arī sirdsapziņas pārmetumus spējis ignorēt un rakstīt
tikpat melīgi, kā citi to darīja.” Vai rakstnieks
jau ir piemirsis, ka šajā īsajā periodā viņš

jau klusinājis sirdapziņu un ka rakstījis tikpat
melīgi kā tie citi?
 
Leave a comment

Posted by on 10/11/2017 in Raksti

 

Čekas dzīļu “dinozaurs” SUDOPLATOVS. – Tik pārsteidzoši sen pirmais Latvijā par viņu nopietnus rakstus rakstīju.

Attēlu rezultāti vaicājumam “Sudoplatovs bonis.lv”

Attēlu rezultāti vaicājumam “Sudoplatovs bonis.lv”
Attēlu rezultāti vaicājumam “Sudoplatovs bonis.lv”

Attēlu rezultāti vaicājumam “Sudoplatovs bonis.lv”
 
Leave a comment

Posted by on 01/11/2017 in Biogrāfijas, Galerija, Raksti

 
 
%d bloggers like this: