RSS

Category Archives: Manuskripti un verificējami rokraksti

Vihelma MUNTERA dienasgrāmata. – 1.sērija.

(В. Мунтерс. ВТ3.

1.3.1955 – 26.VIII 1955)

 

Nr. 1.

Вторник 1 марта 1955

баня

Nr. 2

D3  2.III

По дороге на завод отморозил правую щеку.

Получил документацию  высоко – частотной установки ASEA

ТОЛКАЧЕВ  Александр Николаевич

Ксения Александровна АВЕРИНА

машины

№ 3492174 и 3492201


15.00

Поехал к ЕГОРОВУ в УКГБ но не застал его.

Говорил с двумя МАЙОРАМИ.

Последний обещал мобилизировать ИВ. ИВ.

в 15.00 открытку от MY DARLING 26. II

Варили суп и делали пищу до 22.00

Весь подоконник мокрый.

Nr. 3.

(Nr.22)

17.II 55 plkst.15

(через ЕГОРОВА)

Ком. Гос. БЕЗОПАСНОСТИ

никакими сведениями о судьбе детей не распологает.

Ком.Гос. БЕЗОПАСНОСТИ

приняты меры к розыску через перифер. органы. Проверка данныхю

Сообщат дополнительно позже.

ПОДПИСАТЬ не давал ничего.


(ГУБКИН – работник управления УКГБ

БОГОМОЛОВ – был в ЛАТВИИ) (4887) о том, что сказал

подробно

Vilhelma MUNTERA dienasgrāmata

27.VIII1959 – 31.XII 1959

(1)

Nr. 1.

2.lpp.

г. ВЛАДИМИР

27.VIII 1959

plus 11. Переменная облачность.

5 – летие ОСВОБОЖДЕНИЯ.

8.20 КУЗЬМИН. Записка в гостиницу. (…)

Передал НИКОЛАЮ ИВАНОВИЧУ анкету на новое ПРОФУДОСТОВЕРЕНИЕ и фотографию.

(…)

Nr. 2

4.lpp.

28 VIII

Облачно – прохладно – ветренно. Плюс 14.

Чудесною

Утренняя прогулка вокруг Кремля.

Потом дождь и неприветливый холод (…)

 

Nr.3

29 VIII

Облачно. Плюс 8.

Утром был у НАТАЛЬИ ВАСИЛЬЕВНЫ в гостинице. Устроит.

Райсобес

выслать пенсию (…) из Владимирского гособеса.

1. Выписка из трудовой книжки.

2. Послужной список.

3. Свидетельские показания.

4. Справка о заработке (бухгалтерия)…

 

Nr. 4

5.lpp.

30 VIII

Облачно с прояснениями  плюс 8

СЕРЕБРЯННАЯ СВАДЬБА

(…)

Nr. 5

6. lpp.

Пасмурно

плюс 8

К 20 – летию  ПРИСОЕДИНЕНИЯ

БАЛТИЙСКИХ государств ВЫРАБОТАТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ

об ОЦЕНКЕ этого события (…)

 
Image

Kas slēpjas Vilhelma MUNTERA diskrētajās DIENASGRĀMATĀS? – Seriāls.

https://bonislv.files.wordpress.com/2012/01/image1524.jpg?w=1366&h=485

IMAGE3614

 

B. Daukšts – atdzejots topošam krājumam “Užupes valstība”.

Krājumam “Užupio valstybe”.

Attēlu rezultāti vaicājumam “pago kgb bonis.lv”
 

VDK demitoloģizācija.

 

B. Daukšta agrās jaunības draugs Boriss BEILIJS (Boriss SOKOLOVS) sarakstījis arī grāmatu (Sākotnējais nosaukums – “Bonifacijs”) par ČERČILU.

https://www.ozon.ru/context/detail/id/19676542/
NEVIS tikai STARP CITU, bet – PIRMKĀRT:

„BONIFĀCIJS” – Vinstona Čērčila visslepenāko izlūkošanas ziņu kastīte.

“Ultra” (иногда писалось через верхний регистр – ULTRA), было общим именем расшифрованных британской разведкой шифрограмм нацисткой Германии. Со временем это обозначение стало стандартным как в США так и в Великобритании. Как и в большинстве кодовых имен, англичане здесь не проявили особой выдумки. Имя “Ultra”, иначе же говоря -“Крайность” потому что, дешифрованные сообщения занимали высшую ступень секретности и шли под грифом “Ultra secret”, оставляя за собой заурядные “Top secret” и “Secret”.

Поскольку большинство сообщений нацисткой Германии шифровалось на криптомашине “Enigma”, то “Ultra” стала почти синонимом расшифровки “Enigma”.

Пока название “Ultra” не было принято повсеместно, существовало еще несколько названий.

Пожалуй, самым известным синонимом был “Бонифаций”. Именно его чаще всего употребляет Уинстон Черчилль в своих мемуарах.

Были установлены строгие правила, направленные на то, чтоб как можно меньшее людей знали о существовании проекта “Ultra”, в надежде на то, чтоб не выдать утечкой или действием немцам тот факт, что их сообщения читаются.

Так, в начале войны был придуман “Бонифаций“, чтоб у непосвященных создалось впечатление, будто источником этого канала был секретный агент.

Так секретные сообщения “Бонифация” поступали лично к Премьер-министру Уинстону Черчиллю в закрытый ящик, ключ от которого имел только он.

Domāju par BONIFĀCIJU vientulībā Monako.

Filmas kadrs.

 

“Varas” pētījumos eksponētais vēsturnieks, akadēmiķis KRONIS.

Saistīts attēls
“Kronis” – pirmais no kreisās. Mugurskats. 5. – B.D. līdzīgs
Saistīts attēls
Čekas maisu atvēršanas pirmo iniciatoru – vēsturnieku – grupa.Teiksmainā pagātnē.
Attēlu rezultāti vaicājumam “pats bonifācijs bonis.lv”
871 × 329Attēli var būt aizsargāti ar autortiesībām.Uzzināt vairāk
 

“Latviešu PUŠKINS” – Knuts Skujenieks, un “DEKABRISTI” – RODES grupa un ap. – Katram īsti piekritīgās vietas un lomas pārkāpums dzejnieka vēsturiskā redzējumā.

Attēlu rezultāti vaicājumam “knuts skujenieks”
—–

Trimdā, pateicoties oficiālo Latvijas PSR kultūras un politikas funkcionāru pūlēm apgādāt ar dzimtenē izdoto literatūru trimdiniekus, Latvijas PSR iznākusī literatūra bija vai varēja būt daudz labāk pieejama nekā Latvijā trimdas literatūra. Bet arī trimdiniekiem bija jāizšķiŗas − vai lasīt, riskējot uzķerties uz kāda Latvijas PSR kultūrsakarnieku āķa, vai ignorēt un nelasīt, lai neuzķertos.

Pirmais. Plašākam Latvijas lasītāju lokam priekšstata par trimdas literatūru līdz 1980. gadu beigām nebija nekāda, tikai zināja, ka tāda pastāv. No Andreja Upīša vai viņam līdzīgu oficiozajā laikrakstā Cīņa vai citur publiski paustām ķengām Latvijas lasītājs uzzināja, ka trimdā raksta Anšlavs Eglītis, Andrejs Eglītis, vēl daži rakstnieki, kuŗi tika šajās publikācijās izlamāti vai no panckām ārā.

.. tomēr bija rakstnieki, mākslinieki vai kultūras darbinieki Latvijas PSR, kas dažādu apstākļu dēļ bija piekrituši − citi formāli, citi ne, darboties Kultūras sakaru komitejā, rakstīt laikrakstos Dzimtenes Balss, Atbalss u.c., kas bija vērsti tikai uz trimdas lasītāju, jo Latvijas lasītājiem nebija pieejami. Šim priviliģētajam ļaužu slānītim trimdas literatūra bija zināma un bija pieejama. Kā liecina literatūrkritiķis Ilgonis Bērsons, Kultūras sakaru komitejā bija sava trimdas literatūras bibliotēka, no kuŗas šīs komitejas biedri varēja ņemt grāmatas pat uz mājām. Daži no viņiem dalījās ar citiem, kam šī literatūra nebija pieejama, daži ne. Paliek joprojām atklāts jautājums par tiem, kas dalījās − vai viņi nebaidījās, ka viņus, kā toreiz teica − „nostučīs”, resp., vai par viņiem nepienesīs ziņas attiecīgiem represīvajiem orgāniem. Cik no viņiem to darīja šo orgānu uzdevumā, lai izzinātu Latvijas intelektuāļu noskaņojumu − tas paliks − vismaz vēl kādu laiku − neatbildēts jautājums. Taču te, šķiet, nevajadzētu visus Kultūrsakaru komitejas ļaudis sabāzt vienā maisā un ierakstīt gandrīz vai tautas ienaidnieku sarakstā. Kultūrsakaru komitejas literatūras sekcijā dažādos laikos bija Ojārs Vācietis, Māris Čaklais, Egons Līvs, Zigmunds Skujiņš, literatūrkritiķis Bērsons. Kā personiskā sarunā teica Bērsons: Nevienu čekas pasūtījumu neesmu pildījis. Braucām pie trimdiniekiem, lai būtu kontakti. Bet bija Kultūrsakaru komitejā un vadītājos, protams, arī izteikti melnas figūras. Tādas kā Ādolfs Talcis.

http://jaunagaita.net/jg244/JG244_Kursite.htm


Pie favorītiem būtu jāpiemin vēl VDK lielā uzticības persona, bezpartejiskais Ādolfs Talcis, kuru 1957. gadā, ignorējot Rakstnieku savienības statūtus, iefiltrēja RS valdes sekretāra amatā un kuŗš tajā palika līdz dumpīgajam rakstnieku kongresam 1965. gadā.

http://jaunagaita.net/jg254/LAIKS_Bersons_JG254.htm


Majora Ā. Talča atskaites 5. turpinājums.

..Sākumā Knuts Skujenieks turpināja noliegt, ka nav zinājis par too cilvēku noziedzīgajiem nolūkiem, ar kuriem kopā nonācis uz apsūdzēto sola.

Bet,

kad pasacīju, ko man

teica AINA ZĀBAKA sieviešu nometnē, tad Knuts SKUJENIEKS pakavējās tuvāk pie to mērķiem, kuri meklējuši ar viņu sakarus, un apstākļiem, kā viņš nokļuvis viņu lokā.

AINU ZĀBAKU viņš esot pazinis agrāk – no studiju gadiem Maskavā. Draudzējušies, runājuši par literatūru, mākslu, dažkārt par nebūšanām, kādas bijušas sastopamas dzīvē, kaut kāds

(nosvītrots – rūgtuma viedoklis, ka.. runāt..)

Ar notiesāto KALNIŅU bijis pazīstams agrāk, nekā slikta par viņu nav zinājis.

Ar notiesātā RIJNIEKA sievu draudzējusies viņa sieva, ar to pašu RIJNIEKU iepazinies kādās mājas viesībās.

Vispār Skujenieks raksturoja RIJNIEKU kā lielu pļāpu, šizofrēniķi, kas pats nezinot, ko sarunājot (…)

Toreiz, mājas viesībās, RIJNIEKS daudz runājis par dažādām nebūšanām, uzstājies nacionālistiskā garā, un teicis, ka

vajagot ko darīt un rīkoties.

Skujenieks esot strīdējies pretī, bet RIJNIEKU neesot varējis aizrunāt.


SKUJENIEKS tad teicis: “Agrākajos laikos DEKABRISTI centās pasargāt PUŠKINU no iejaukšanās VIŅU darīšanās, bet RIJNIEKS rīkojoties OTRĀDI – gribot viņu, DZEJNIEKU, uzmudināt uz nez kādiem (NESALAS.) pasākumiem.”

Izmeklēšanā uz TĀ PAMATA inkriminēts, ka viņš ZINĀJIS par PRETVALSTISKAS GRUPAS DARBĪBU..

(RODE, kas prāvā figurējis kā ORGANIZĀCIJAS VADĪTĀJS..)

Par RODES grupu neatšifrs.

 
 
%d bloggers like this: