RSS

Category Archives: Latvieši un Latvija pasaulē

Vertinska, tā teikt, Lillā draugs Sanfrancisko.. no Dzirnavu ielas Rīgā.

Где Вы теперь? Кто Вам целует пальцы?

Куда ушел Ваш китайчонок Ли?

Вы кажется потом любили португальца?

А может быть с малайцем Вы ушли…

В последний раз я видел Вас так близко,

В пролете улиц Вас умчал авто…

Мне снилось, что теперь в притонах Сан-Франциско

Лиловый негр вам подает манто…

***

Gdzieżeś teraz? Kto Pani całuje palce?

Gdzie odszedł Pani chińczyk Li?

Jak się zdaje później kochałaś portugalczyka?

A być może odeszłaś z malajczykiem…

Ostatni raz widziałem Cię tak blisko,

Na skrzyżowaniu ulic Twe mignęło auto…

Śniło mi się, że teraz w spelunce San Francisko,

Liliowy murzyn podaje palto Ci…

 

Bonifācijs Daukšts, arī “Aivars Mazurs”, “A. Ozols” u. citādi. – Oficiozās biogrāfijas (Baltijā).

IMAGE0006B

Bez nozīmes uzreiz pseidonīmus ārzemēs neskaitu
IMG_3122
Bonifācijs Daukšts (dz.12.12.1950 Aglonā) – vēsturnieks, diplomāts, literāts un publicists. Mācījies Aizpuriešu pamatskolā, Aglonas vidusskolā, 1969. – 1974.g. studējis LVU Vēstures un filozofijas fakultātē. Bijis vēstures pasniedzējs Jāz. Mediņa mūzikas vidusskolā un vakarskolās. 1977.-1993.g. – LVU/LU docētājs. Iestarpus 1991. – 1994.g. beidzis LVU aspirantūru (iesniedzot disertāciju par PSRS un LR attiecību problēmām 1930. gados).
B. Daukšts ir vens no valstisko neatkarību atguvušās Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas, ārlietu dienesta veidotāju kopas. (Skat. dokumentālo filmu „Atjaunotāji”).
LR ĀM oficiāli strādā no 1991.gada sākuma, bijis eksperts Latvijas sarunās ar Krieviju par armijas izvešanu, LR ĀM nodaļas, departamenta vadītājs. 1995.- 1999.g. – padomnieks LR vēstniecībā Austrijā (Vīnē), līdztekus arī Šveicē, Lihtenšteinā, Slovēnijā, Slovākijā, kā arī pagaidu pilnvarotais lietvedis Ungārijā. Latvijas pārstāvis ANO Atomaģentūrā Vīnē – IAEO, 1.sekretārs EDSO.
Padomnieks un misijas vadītāja vietnieks LR vēstniecībā Lietuvas Republikā (2003 – 2007). Šolaik – ārštata padomnieks LR ĀM.
Jau kopš 1990.gadu sākuma B. Daukšts aktīvi darbojies nevalstiskās organizācijās. 1992. g. janvārī ievēlēts par jaunizveidotā Baltijas un Ziemeļu valstu vēstures un politikas pētījumu centra viceprezidentu. Ir Baltijas – Ziemeļu pētījumu centra prezidents kopš 2003. g. un Latvijas Okupācijas izpētes biedrības (LOIB) valdes priekšsedētāja vietnieks kopš 2009. gada.
Pētījis PSRS politikas Baltijā vēsturi un tās mūsdienu konsekvences. Publicējis vairāk par 100 zinātnisku rakstu Eiropā un (kopautorībā) – ASV. Kopš Atmodas laikiem uzstājies zinātniskās konferencēs un kongresos Latvijā, VFR, Francijā, Polijā, Lietuvā u.c.
Zinātnisko un diplomāta kvalifikāciju paaugstinājis Ķīnas Ārlietu augstākajā skolā Pekinā 2001.g., kā arī augstāko amatpersonu kursos VFR u.c.
Raksta dzeju, publicējies kopkrājumā „Acis” (1981), portālā ¼ Satori, Latvijas presē. Atdzejojis ukraiņu un krievu dzejniekus, nozīmīgākie latviskojumi – M.Ļermontova Kopotos rakstos.
Izkopj savu satīriskas vēsturiskas publicistikas stilu rakstos, kurus nereti dēvē par historeskām. Publicista pseidonīmi (Latvijā): Aivars Mazurs, A. Ozols, A. Krasts.

Grāmatas Latvijā:
Bonifācijs Daukšts. Kopveža Voldemāra Ozola kara gaitas un politiskā evolūcija. Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2012.
Bonifācijs Daukšts. Kulturālās tuvināšanās biedrība ar SPRS tautām (1929-1940). Rīga, LU akadēmiskais apgāds, 2012.

***

Attēlu rezultāti vaicājumam “filipīnietes bonis.lv”

Attēlu rezultāti vaicājumam “pasaules gaitas bonis.lv”

 

Attēlu rezultāti vaicājumam “hemingvejs bonis.lv”
 

No B. D. aizliegtajām visu Grieķijas ceļojumu dienasgrāmatām. – (Buda) Peštas Viduseiropas atmodas arhīvs. 88. kaste.

 

Prof. H. Strods par 9a. klases skolnieka Aivara Strangas pagrīdes grupu Rēzeknē.. 8 st. pratināts apriņķa čekā.

IMAGE2882IMAGE2880IMAGE2881

Pretestības TĪKLS – skat.

 

Skaties pats Latvijā un neskaud analītiskām ārzemju dāmām un kungiem!- KGB donori, okupācijas armijas uzturēšana.

https://www.youtube.com/watch?v=Ixkow6pNu1E
https://www.youtube.com/watch?v=jU7sf3p3U_Q&t=126s
https://www.youtube.com/watch?v=Idq-dwAnl98
 
Image

Vēsturnieku kari. Doc. Ojāra Niedres (Pidriķa Peķeles) sena dižkauja ar niknu cukurbiešu ravēšanas ierosmes sabotieri Juri Prikuli!

Apzinīgais Universitātes studentu laikraksta redaktors (pseidonīms – Pidriķis Peķele) sarkastiski aicināja pievērst uzmanību tādiem “augu AIZSARGIEM”, kas formāli atrodas KOMJAUNATNIEŠU vidū, bet nepiekrīt MASAS trauksmēm doties uz “spaidu” darbiem KOMUNISMA celtniecībā LAUKOS!!!

***

P.S.

Asociācijas ar PIDRIĶEVIČIEM

Čekas vēstures izpēte LVU vēstures spec. studentu – VDK kadru (diplom)darbos. –

M. Saša – Zaša par Jāni Pidriķa dēlu Sudrabu. – No sērijas.

https://bonis.lv/2012/05/11/cekas-vadibas-vestures-izpete-lvu-vestures-spec-studentu-vdk-kadru-darbos-m-sasa-zasa-par-jani-pidrika-delu-sudrabu-no-serijas/

 

Pēteris Trapencieris – sens paziņa no Uni militārās katedras un orientierisma laikiem. – Sirds protektoru MILDRONĀTU veidoja.

Jaunākajā IR pamanīju un atcerējos. Visu labu!

http://izgudrojumi.lza.lv/izg.php?id=73

 
 
%d bloggers like this: