RSS

Category Archives: Latvieši un Latvija pasaulē

Sandrs RĪGA. – Mūsu Aglonas saistības stīga..

Manu vārdu mammīte man ielika par godu 1929. gadā virs Spilves bojā gājušam Latvijas kara lidotājam Bonifācijam Mazuram. Viņa tēvs bija mammītes stiprinātais krusttēvs.

https://nekropole.info/lv/Bonifacijs-Mazurs-00.00.1906

Lidotājs no Aglonas Bonifācijs Mazurs bija Sandra Rīgas mātes pirmā, lielā un vienīgā mīlestība..

 

 

“IEVAS Padomu Avīze” aicina uzmanīties tos, kuru vārdi ir čekas maisos! Ko darīt, ja.. – Konsultē TSDC vadītāja.

image1313

Attēlu rezultāti vaicājumam “čekas izdevumi”
image1314image1316
image1315

 

 
Image

No vēsturiskas sarakstes ar Dr. D. A. Loeber par P. Šīmani, E. Magnusu un Abrenes jautājumu..1996.

image1312

image1310

image1311

 

“SKAPIS” – teiksmainākais okupācijas laika bārs Rīgā! – Pārāk VDK apejoša (!) infa, – “BEDRES” bāra fanu uzmanībai.

IMAGE1827

Nez kāpēc ienāca prātā šveicars, ilgoto durvju sargs un iekšā laidējs – mūžīgais Bricis (Breicis). Kā “Universitātes lektors” biju cienīts viņa acīs.
Atmiņā par cilvēkiem telpā – atkal nez kādēļ šobrīd pirmais ieleca prātā (jautri) garais Pinčers un vientuļi sēdošs džinsotais Ivars Godmanis pie stoikas, aiz tās puķes..

image1307image1308image1309

Vienmēr esmu bijis vairāk “Bedres” cilvēks. “Bedre” – ieejot pa viesnīcas “Rīga” durvīm – lejā, pagrabā, kam stūris pret Balto namu. “Universitātes lektori atnāca… ” – tā bija sirmā šveicara Briča (Breiča) mūžīgo iekšā tikt gaidītāju  rindu padevīgi  pašķiroša caurlaides parole.

Nez kādēļ kā abu bāru saiknes cilvēks ienāca prātā pinkainais Pinčeris. Un vēl – Egīls Plaudis ar debesīs uzslietu roku… Ir zināms tāds sirdsteces uzlabošanas žests…

Bet “‘Havelkā” savukārt reiz sēdējām ar Mārtiņu Zelmeni un Maimu Grīnbergu  – pa labi, kur tā sofa. Starp citu, Mārtiņam būs saglabājušās viņa zibsnītās fotogrāfijas ar saimnieku veidiem. Man ir no tā vakara, tikai kvalitāte izplūdusi…

 

Latvijas Universitātes 1974. gada vēsturnieku izlaidums. – B. Daukšta arhīva foto.

 F7289086df3b08d9a99745b57e4b8c32cce69cb3

Latvijas Universitātes 1974. gada vēsturnieku izlaidums

Pēdējā rindā 3. no kreisās – fakultātes dekāns Kārlis Počs.
3. rindā 2. no labās – docente Veronika Kanāle

Datējums: 1974 Izdevniecība, izdošanas laiks un vieta Bonifācijs Daukšts, facebook

http://latgalesdati.du.lv/persona/1584

Vēsturniekam Kārlim Počam – 80
Atmiņā laiks pirms 40 gadiem, kad jubilārs bija fakultātes dekāns. Mierīgs, lietišķs un saimniecisks.

latgalesdati.du.lv
 

Ak, daiļā Latgales dzejniece Olga Daukšta..

Włodzimierz Pujsza

Olga Dauksztówna – utalentowana
poetka Ziemi Łatgalskiej

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, prezentujemy dziś państwu postać utalentowanej poetki Łatgalii – Olgi Dauksztówny.

O. Dauksztówna urodziła się w Rydze w 1893 r. W 1912 r. ukończyła ryskie siedmioklasowe gimnazjum Emilii Lichtarowicz ze złotym medalem. W 1913 r. ukończyła ósmą pedagogiczną klasę Gimnazjum Dźwińskiego ze specjalnością: historia i język rosyjski. W tym samym roku rozpoczęła pracę jako nauczycielka w Rydze, potem w czasie wojny od 1915 do 1920 r. w Rosji w Jarosławlu.

W 1921 r. wraca na Łotwę. Zmusza ją do tego powrotu choroba płuc, która pokrzyżowała jej plany, bo od roku 1918 była w dodatku studentką wyższej szkoły malarskiej w Moskwie. Od 1922 do 1936 r. pracowała w Grzywie (przedmieście Daugavpilsu) i w Daugavpilsie. Nauczała w szkole języka polskiego, literatury współczesnej i starożytnej, rysunku i języka niemieckiego.

Olga Daukszta przez cały czas dokształcała się. Tak w latach 1928 – 1931 ukończyła kursy pedagogiczne w Rydze przy Ministerstwie Oświaty, natomiast w 1936 r. wyjechała do Wilna, gdzie przebywała do 1939 r. studiując na Uniwersytecie Wileńskim na Wydziale Literatury i Języków Słowiańskich.

Podczas wojny, którą spędziła z matką staruszką w Daugavpilsie, cierpiała niedostatek, a nieraz i głód. W latach 1940 – 1941 pracowała znowu jako nauczycielka w 8 Dźwińskiej Szkole Średniej. W czasie okupacji niemieckiej półtora roku pracowała jako nauczycielka w Grzywskiej Szkole Ludowej. Natomiast w okresie między 1944 a 1948 r. wykładała w 3 Dźwińskiej Szkole. Po likwidacji tej szkoły przeniosła się do wieczorowej szkoły młodzieży pracującej. Od kwietnia 1949 r., po likwidacji ostatniej szkoły polskiej na Łotwie nie pracowała, utrzymywała się z emerytury. Straciła wtedy również matkę. Ciężka sytuacja materialna, osamotnienie oraz nieuleczalna choroba złożyły się na ostatni okres życia O. Dauksztówny. Na jej dorobek literacki składają się tomiki “Dźwina o zmierzchu”, Dyneburg 1930, “Błękitne inicjały” (1933 r.), natomiast w 1937 r. w Bibliotece Kameny pojawił się tomik “Walet kierowy”, który jest poświęcony wyłącznie liryce miłosnej. W jej spuściźnie znajdują się takie utwory, jak “Nike Polska”, “Pańszczyzna”, “Żywioły i zmysły”. Pani Helena Filipionok pieczołowicie i starannie przechowuje utwory poetki i swojej nauczycielki, które były przekazane na przechowanie testamentem.

O sobie O. Dauksztówna mówiła: “Nie jestem Rosjanką ani prawosławną, jak niektórzy myślą. Jestem katoliczką ochrzczoną w ryskim kościele (…). Nazwisko moje jest żmudzkie, a może tatarskie (…) myślę, że jestem w zgodzie ze swym sumieniem i nazwiskiem, tylko mniej tu wikingów i Prusów, ale przeważają Żmudzini, Jadźwingowie, Tatarzy. Wszak i ja mam kose oczy, szerokie plecy, nieduży wzrost (,…). W rodzinie mojej nie brak przyzwoitych nazwisk polskich i niemieckich. Piszę po polsku i lubię Polaków, bo byli zawsze dla mnie dobrzy, czego nie mogę powiedzieć o innych narodach, z którymi mnie życie zetknęło”. (Fragmenty listów pisanych przez O. Dauksztównę przytoczone przez K. A. Jaworskiego w książce “W kręgu Kameny” z 1966 r.).

O. Dauksztówna zmarła na raka gardła w 1956 r. Została pochowana na cmentarzu Grzywskim w Daugavpilsie.

Na zdjęciu: O. Dauksztówna – zdjęcie pochodzi z archiwum Pani H. Filipionok

NCz 28 (567)

http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/Content/48577/OLGA_DAUKSZTA_Wiersze_wybrane.pdf 

 

 

 

 

No VDK izpētes vēstures. – Komisijas darba seminārā 2015.gada 17.novembrī.

LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas locekļi (no kreisās) K. Jarinovska, A. Žvinklis, B. Daukšts, J. Stukāns, S. Krūmiņa-Koņkova un K. Kangeris uzklausa 1991. gada Ministru padomes komisijas, kas kontrolē Valsts drošības komitejas darbības pārtraukšanu un tās īpašuma pārņemšanu, Augstākās padomes deputāta palīgu-sekretāru, bij. prokuratūras sevišķi svarīgu lietu izmeklētāju Klementiju Rancānu 2015. gada 17. novembra darba seminārā. Foto: Didzis Šēnbergs.

 
 
%d bloggers like this: