RSS

Category Archives: Latvieši un Latvija pasaulē

Paliek mums īpašais VILNIS STRAUTIŅŠ.

Attēlu rezultāti vaicājumam “strautiņš flauta”

Ganiņ, pūt stabulīti rītiņā..
Attēlu rezultāti vaicājumam “strautiņš flauta”
Attēlu rezultāti vaicājumam “strautiņš flauta”
 

Latviešu zeme Aglona.

Kristu, apsažāloj par mums! (jeb Aglonas skices)

https://nra.lv/viedokli/elita-veidemane/254349-latviesu-zeme-aglona.htm

 

Aglonas bazilika. – A. Gražuļa un itāļu autora filmējumi.

http://www.santuarimariani.org/sm-europa/lv-lettonia/eu-lv-lettonia3nsaglona.htm

https://www.agensir.it/europa/2017/08/14/in-lettonia-lassunta-ecumenica-cattolici-luterani-e-ortodossi-insieme-al-santuario-di-aglona/

 

Neizdzēšamais Aglonas Svētku laiks “Brīvnieku” pagalmā. – Arhīva foto.

Jaukais 15.augusts.  Saimes ļaudis ar vecomammu Mildu un vecotēvu Konstantīnu centrā un radi, Natālijas ģimene, no Ļaudonas. Lielais brālis Verners. Kaimiņiene Stefa ar Kopenhāgenā dzimušajām meitām, skaistulēm Martu un Lidiju. Bladušu švīts Vladislavs.  Mammīte – pirmā no labās ar Loriju.

Atgriešanās mājās Visusvētākās Jaunavas Marijas dienas pievakarē.
Centrā – mammīte. Baltā lakatiņā – vecāmāte Milda (dzim. Āboltiņ). Tālāk pa labi – vecaistēvs.
Mammai pie rokas – brālītis. Aiz viņa baltā kreklā – es.
Pirmā rindā – vecāsmātes radi no Ļaudonas.

Sākas 15.augusta svētku un laukuma procesiju stingrāko aizliegumu laiki.
Pa labi augšā – trīs balto krustu krasts.
Māju laukumā tagad vairs nav.

 

Aglona un Somerseta krievu rakstnieku, mākslinieku, politiķu un zinātnieku atmiņās. – Tēmas lauska, bez Putina atmiņām. Akad. Tuļčinskis..

Одно лето мы с мамой провели в Латвии, в Латгалии. Ехать надо
было поездом до станции Аглона, а оттуда на подводе до деревеньки с
изысканно британским названием — Сомерсета.
Мы пили молоко, ходили в лес — собирали грибы, преимущественно горькушки, кото
рые местные называли подорожками, потому как он росли на откры
тых местах и на тропинках. Еще там росли поддубовники и подольхов
ники, синевшие от нажатия — как теперь я понимаю — моховики.
Часто брали книжки в местной библиотеке. От приветливой библио
текарши я узнал первое латышское слово — «свейки» (привет, здрав
ствуйте). Там я впервые мылся в бане почерному.
В основном же —
играл с местными мальчишками, особенно с сыном хозяйки, которого
звали Айвар. ( Aivars DRUKAĻSKIS, mans Atmodas laika draugs, džeza cienītājs, citā saulē. – B. D.)
Он смешно говорил по русски. В местном пруду было
много пиявок, которых он называл «пияуками».
От него же я узнал и
страшное латышское ругательство — «дырс» (жопа), а также его уси
ленные варианты — «саркана дырс» (красная жопа) и «аушайна дырс»
(жопа с ушами). Из чего я тут же сделал обобщение — аушайна сарка
на дырс. Но Айвар сказал, что такого ругательства нет. Поэтому я до
сих пор считаю, что сделал вклад в латышскую словесность.
Сомерсета оказалась не простой деревней. Неподалеку от нее, в
лесу, стоял довольно большой костел — у меня до сих пор именно он
определяет представление о католическом храме. Большой, светлый,
через верхние стекла видно небо и в них заглядывают верхушки дере
вьев. Сидения. Орган. Это какойто особый костел. Раз в год летом
туда на специальную службу съезжаются паломники. Помнится, что
эта служба какимто образом была связана с конфирмацией. Бело
снежный храм. Множество народу. Нарядные подростки, девочки в
белом. Много солнца. И все это в лесу. Паломники были почемуто
преимущественно из Британии и Ирландии. Неспроста, наверное —
Сомерсет
http://qame.ru/book/other/stories_life/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%93.%D0%9B.,%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8.%20%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
 
Image

Svētki AGLONĀ. Sens foto ar teiksmaino Latvijas katoļu tikšanās KRUSTIŅU centrā.

Attēlu rezultāti vaicājumam “urāna ļaudis bonis.lv”
Attēlu rezultāti vaicājumam “urāna ļaudis bonis.lv”

Saistīts attēls
 

Aglona nostaļģiskos 15.augustos. – Foto.

IMAGE0994
Attēlu rezultāti vaicājumam “pats bonifācijs bonis.lv”

Saistīts attēls

Saistīts attēls

IMAGE3708IMAGE3710IMAGE3709

Attēlu rezultāti vaicājumam “ar mammīti bonis.lv”

Attēlu rezultāti vaicājumam “ar mammīti bonis.lv”
 
 
%d bloggers like this: