RSS

Category Archives: Latvieši un Latvija pasaulē. Valsts pirmie 100 gadi.

Bez 5 minūtēm 12! – Latviešu un lietuvju sābrības izveide – mūsdienu kopējs kategorisks imperatīvs! – J. A. Liberts

KARMENAS izcils dāvinājums  B. Daukštam un Užupes Republikas Ārkārtību bibliotēkai!!!

 

 

“Reiz ziemā atkal aizbraukšu..” – Sapņojums Huangošu, Dienvidķīnā, 2001.

IMAGE2822

*

Reiz ziemā atkal aizbraukšu pie mammas,

Būs mēness nakts un silā sanēs sniegs,

Bet tālumā kā sajārējies šamanis

Kāds žūpa savas slāvu mantras kliegs.

 

… Jo vairāk sals, jo vairāk mani sasildīs

No jauna uzjundītu senu domu spiets.

Aiz miestiņa, kur kādreiz mita hasīdi

Un pašā malā – katoļi mazliet,

 

Es atgūšos no ziemas un no rudeņa

Kā dienvidjūrās iemaldījies ķelts,

Un, apstājies pie sastinguša ūdeņa,

Sev atklāšu,

kurš sudrabs ir mans zelts.

 

Szentbekkalla – Kali ielejas galvaspilsēta pie Balatona.

Saistīts attēls
Attēlu rezultāti vaicājumam “szentbekkalla”
Jāņu gals – lejā.
 
 

AGLONA un SOMERSETA – krievu rakstnieku, mākslinieku, politiķu, militāristu un zinātnieku atmiņās. – Tēma. Te – akad. G. Tuļčinskis..

Одно лето мы с мамой провели в Латвии, в Латгалии. Ехать надо
было поездом до станции Аглона, а оттуда на подводе до деревеньки с
изысканно британским названием — Сомерсета.
Мы пили молоко, ходили в лес — собирали грибы, преимущественно горькушки, которые местные называли подорожками, потому как он росли на открытых местах и на тропинках. Еще там росли поддубовники и подольховники, синевшие от нажатия — как теперь я понимаю — моховики.
Часто брали книжки в местной библиотеке. От приветливой библиотекарши я узнал первое латышское слово — «свейки» (привет, здравствуйте). Там я впервые мылся в бане по черному.
В основном же —
играл с местными мальчишками, особенно с сыном хозяйки, которого
звали Айвар. ( Aivars DRUKAĻSKIS, mans Atmodas laika draugs, džeza cienītājs, citā saulē. – B. D.)
Он смешно говорил по русски. В местном пруду быломного пиявок, которых он называл «пияуками».
От него же я узнал истрашное латышское ругательство — «дырс» (жопа), а также его
усленные варианты — «саркана дырс» (красная жопа) и «аушайна дырс»
(жопа с ушами). Из чего я тут же сделал обобщение — аушайна саркана дырс.
Но Айвар сказал, что такого ругательства нет. Поэтому я до сих пор считаю, что сделал вклад в латышскую словесность.
Сомерсета оказалась не простой деревней. Неподалеку от нее, в лесу, стоял довольно большой костел — у меня до сих пор именно он
определяет представление о католическом храме.
Большой, светлый, через верхние стекла видно небо и в них заглядывают верхушки дере
вьев. Сидения. Орган.
Это какойто особый костел. Раз в год летом туда на специальную службу съезжаются паломники. Помнится, что эта служба какимто образом была связана с конфирмацией. Белоснежный храм. Множество народу. Нарядные подростки, девочки в
белом. Много солнца. И все это в лесу.
Паломники были почему-то преимущественно из Британии и Ирландии.
Неспроста, наверное —
Сомерсет.
http://qame.ru/book/other/stories_life/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%93.%D0%9B.,%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8.%20%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
 

Valdnieks. – Filmas režisora uzvedinoša dāvana no Hujalou tirgus Pekinā.

Saistīts attēls
Ākstīgs dublis filmēšanās nomalē.

IMAGE2935

Attēlu rezultāti vaicājumam “ķīnas dzeja bonis.lv”

 

 

 

Mans kaimiņš Meža ANTONS (Daukšts) – Daudzināts PSRS mājās vilinātāju pēckara PROPAGANDĀ. – Un viņa sieviņa POLIETE MAĻVINKA.

2014-02-25-2487PSRS propagandas buklets “Viņi atgriezās dzimtenē”, kas tika izplatīts bēgļu nometnēs Vācijā.

Drīzumā uzrakstīšu komentārus Meža Antona un viņa sievas, no Vācijas Latgalē atvestas polietes Malvīnes skumjajam dzīves stāstam un Kremļa propagandas izdomājumiem tagad lasāmajos tekstos.

Malvīnīti pēdējo reizi redzēju mūsmājās, – tēvs ziemā viņu, sniegos pusdzīvu atrāpojušu no meža mājas, nosalušu, aizveda ragavās uz Aglonas slimnīcu, kur viņa izdzisa..

Buklets ir no Freiburgas Militārās vēstures arhīva

2014-02-25-2501

Antons Teklas dēls DAUKŠTS un ciema padomes priekšsēdētājs Jānis JANSONS,

2014-02-25-2509

Interesanta tēma:

Kā toreiz taisīja Meža Antona “Potjomkina mājiņu” un butaforisko “jaunās, brīvas padomju dzīves” ainu Latvijā, Latgalē, Aglonā.

Ārkārtēji par VDK:

Pat viens no PSRS propagandas augstākajiem, ”Pospelova speciem”, melnā vāģī atbraucis, ar frontes fotogrāfu blandījās ap mūsmājām!

 

Daži B. Daukšta biogrāfijas lietiski spilgtumi.

Par sava novada vēstures iekopšanu Eiropas ainā.

Pielaide strādāt īpašās Atmodas historiogrāfijas interesēs.

Īpaši un tieši personīgi – poļu Otvockas pils apciemojuma reizē – no paša leģendārā, kādreiz šai pilī internētā (ieslodzītā) revolucionāra –

brīvās Polijas Prezidenta Leha Valensas.

Medālis “Par darbu bez avārijām” –  tālbraucēja darbā līdz Vladivostokaitehniskā ziņā.

Dāvana no Makadijas oāzes vadības  Ēģiptē – ar  vārdu BONIFĀCIJS hieroglifu rakstā.

 
 
%d bloggers like this: