RSS

Category Archives: KTB

“Es sirdi izrauju un aizmetu to suņiem..” – Pāvils ROZĪTIS. KTB. – Jāņa ZIEMEĻNIEKA “Dzertuvē”. – Hrestomātiski.

Uga SKULMES rakstītais nāk prātā, šis tas neticas, bet dažas savdabības asociējas:

IMAGE3982

(In This Gloomy Tavern)

 

Vēl divas slepenas topošā padomju valdoņa Viļa LĀČA tikšanās (strelku) vietas Rīgas centrā.

Image0465

Image0464

 

No iekšējām un ārējām recenzijām par B. Daukšta grāmatu.

Atkārtotā izdevumā, ar nelieliem papildinājumiem iznākusi B. DAUKŠTA grāmata “Kulturālās tuvināšanās biedrība ar SPRS tautām (1929 – 1940)”.

Šoreiz – neierobežota, atrodama arī grāmatu veikalos.

*
“Iznākusi jauna, apjoma ziņā neliela, bet izcili rosinoša grāmata par Latvijas un Padomju Savienības attiecībām.”

*
Atgādinām  2012. gada  novembrī  Eiropas namā notika visai nozīmīga starptautiska vēsturnieku diskusija (dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Krievijas un Ukrainas), kuras pamatā bija Bonifācija Daukšta jaunākā grāmata “Kulturālās tuvināšanās biedrība ar SPRS tautām (1929 – 1940)”.

(SPRS – tā toreiz pirmskara neatkarīgajā Latvijā saīsināti apzīmēja Padomju Savienību.)

*
Šī nupat publicētā, bagātīgi ilustrētā un dokumentiem bagātā lasāmviela jau ir paspējusi kļūt par bibliogrāfisku retumu, jo tika izplatīta ārpus grāmatveikaliem. Taču tās spilgtums vēsturisku faktu neordinārā izgaismošanā vēl ilgi būs visnotaļ rosinošs.

*

B. Daukšts, panorāmiski izmantojot dažādu avotu klāsta iespējas (protams, arī Rīgas un Maskavas arhīvu studijas) uzskatāmi parāda, ka līdz šim dominējušās nostādnes un pat, piemēram, visjaunākās igauņu vēsturnieka M. Ilmjarva pārinterpretācijas ir vienpusīgas.
Akcentējot slepeno dienestu lomu PSRS īstenotajā kultūras ārpolitikā, B. Daukšts aplūko to uz brāļu Kirhenšteinu, E. Smiļģa un citu kolorītu personu darbības vērtējumu fona.

*

Viens no visrūpīgāk ieskicētajiem tematiem ir Kārļa Ulmaņa un viņa sabiedrisko lietu ministra Alfrēda Bērziņa loma šīs ar Raiņa (pirmā biedrības priekšsēža) vārdu saistītās 1929. gadā izveidotās apvienības darbības koriģēšanas centieniem laikā pēc “vadonības laikmeta” iestāšanās.

*
Grāmatā parādīts (to nākotnē varētu izvērst plašāk), kā biedrības biedri vēlākajos gados cīnījas viens pret otru dalījumā starp padomju varas piekritējiem un karstiem tās pretiniekiem.

 

Ieskats B. Daukšta grāmatas par KTB pagaidām TIKAI OTRAJĀ izdevumā. – Ko darīt?

Image0286

Image0287

 

Kā kulturāla jaunkundze N. vēl no rīta nebeidz lasīt B. Daukšta dāvāto KTB politisko dēku grāmatu. Pēdējo vāku.- Gifka iekritusi.

Image0285
http://www.irir.lv/2013/11/22/petijums-ka-latvija-cereja-tuvinaties-psrs/viedokli#viedoklis_360513
 

B. Daukšta grāmata par KTB būs ARĪ Latvijas veikalos! – Informēju Austriju, ASV un Austrāliju. Ņemšu līdzi!

Image0284

B. Daukšts. Kulturālās tuvināšanās biedrība ar SPRS tautām. (Cena 4,48 EUR)

Jaunumi
Pēdējās izmaiņas veiktas:
17.02.2015

Jaunākie

  • Valoda: nozīme un forma 5. Opozīcijas sintaksē un semantikā (Cena 4,48 EUR)
  • D. Bleiere. Eiropa ārpus Eiropas… Dzīve Latvijas PSR. (Cena 4,48 EUR)
  • B. Daukšts. Kulturālās tuvināšanās biedrība ar SPRS tautām. (Cena 4,48 EUR)
  • Latviešu valodas gramatika. Atk. izd. (Cena 25,00)
  • Ceļš. Nr. 64
  • Literatūra un reliģija. Sast. I. Kalniņa (Cena 4,48)
  • Laipa. Zinātnisks rakstu krājums par teātri, literatūru un folkloru. Sast.: J. Kursīte, S. Radzobe (Cena 6,72 EUR)
  • Baltu filoloģija XXIII (1) (Cena 2,42 EUR)

 

 

“Es sirdi izrauju un aizmetu to suņiem..” – Pāvils ROZĪTIS. – Jāņa ZIEMEĻNIEKA “Dzertuvē”. – Savāds vakars.

Uga SKULMES rakstītais nāk prātā, šis tas neticas, bet dažas savdabības asociējas:

IMAGE3982

(In This Gloomy Tavern)

 
2 Comments

Posted by on 03/02/2015 in Dzeja, Galerija, KTB

 

B. Daukšta TOPTVĪTI līdz bezgalībai…

https://www.toptweet.org/user/bonisdauksts

 

Aktuāli papildinājumi B. Daukšta grāmatai “Kulturālās tuvināšanās biedrība ar SPRS tautām”.

IMAGE2688

Šo attēlu derētu ievietot 3.3 nodaļas tekstā par biedrības darbību 1940.gadā.

1. Vāka iekšpusē  informācija par autoru pirms pēdējā teikuma papildināma ar šo:

B. Daukšts ir divu Latvijas Republikas valdības komisiju loceklis: kopš 2013.g. novembra strādā Komisijā PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai, bet 2014.g. augustā apstiprināts starpdisciplinārās Komisijas Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Valsts Drošības komitejas (VDK) darbības zinātniskai izpētei sastāvā.

2.  8.lpp.pēdējā rindkopa jāpapildina ar vārdiem (patlaban apturētajai) starp izveidotajai jauktajai. Un vārdu nākotnē pirms izdosies.

3.

https://bonis.lv/2012/07/21/zemiska-kulturalas-tuvinasanas-biedribas-ar-sprs-tautam-pedeja-pilnsapulce-okupacija-ar-sveicieniem-kirhensteina-valdibai-stalinam-molotovam-visinskim-ka-ari-tetim-voksam-un-latkompai/

Šis sēdes protokols (attēls) VARBŪT ievietojams (sākums) aiz pielikuma nr.8  – 105.lpp.

4.

https://bonis.lv/2012/09/23/daugava-naiva-ceriba-ka-demokratiska-latvija-nu-aumalam-tuvinas-kulturu-ar-psrs-tautam-kad-okupeta-latvija-jau-julija-sakuma-ieklauta-psrs-ka-jaunizveidota-tas-seviska-kara-apgabala-te/

Šo chroniku varētu ievietot 105.lpp. pirms teikuma ” 11.septembrī priekšsēdētājs A. Kalniņš ziņoja…

5. Var izmantot:

Biedrības nosaukums pastāvēšanas beigās.

https://bonislv.files.wordpress.com/2012/06/image2163.jpg

6. Neobligāti.

7. Var izmantot arī citus bloga bonis.lv materiālus, sevišķi sadaļu KTB

 
Leave a comment

Posted by on 10/12/2014 in Aktuāls todien, Dokumenti, KTB

 

Kāpēc Vilis LĀCIS apbalvots ar 7 Ļēņina ordeņiem (un 2 Stāļina prēm.), bet KIRHENŠTEINS – tikai ar 6 (sešiem)?


 
 
%d bloggers like this: