RSS

Category Archives: Kongresi un konferences

Čekistennn! – STASI himna! – Arī kriev. val. – Dokumentālai zināšanai. – Mīlke kā latvietis…- Saistībā ar VFR pētnieku ierašanos.

Attēlu rezultāti vaicājumam “stasi dokumenti latvijā bonis.lv”
***

STASI Mīlke kā latvietis

ŠITĀDS ATRADUMS.

Nākamais VDR drošības dienesta STASI šefs  Ērihs Mīlke 2.pasaules kara gados pēc papīriem oficiāli  skaitījās latvietis!

Kopš  1997. gadā  Vācijā, Minhenē atklātībā parādījās Heriberta Švāna grāmata “Vīrs, kas bija Stasi”, – šis skrupulozais  neģēlīgi “slavenā” VDR drošības ministra Ēriha Mīlkes (Erich Mielke)  biogrāfijas līkloču un komunistiskās idejiskās  taisnes pētījums, man acīs, saprotams,  iekrita “dzelžainā Ēriha” biogrāfijas  formāla sakabe  ar  Latviju. Kā zināms, Mīlkem patika radīt ap sevi īpašas noslēpumainības un nekad līdz galam neatklātu saikņu auru,  bet to Heriberta Švāna studija (intresentiem par prieku un sev par nopelnu) tomēr nereti  ir  spējusi padarīt pietiekami “caurspīdīgu”.

1931.gadā komunistu “kaujinieks” Mīlke Berlīnē, Bīlova laukumā, aukstasinīgi noslepkavoja divus policistus. Ar attiecīgu palīdzību viņam toreiz izdevās aizbēgt uz Padomju Savienību. Spānijas pilsoņu karā 1930.gadu beigās viņš piedalījās kā sava veida “aparatčiks”, sovjetu atsūtīta, ar  Staļina specdienestiem saistīta “aizmugures žurka”.

Man interesantākais grāmatā seko pēc Mīlkes kā t.s. nelegāļa darbības vīteniskiem vēsturiskiem atspoguļojumiem Beļģijā un Francijā. Tas ir  Švāna neizvērstais piezīmējums, ka līdz 2.pasaules kara beigām Mīlke strādājis  Francijā ”Todta” organizācijā (ceļu un citu lielu infrasruktūras objektu būve III Reihā) kā “švešstrādnieks no Latvijas”. Identitāti apliecinošos dokumentos šis “latvietis” figurējis ar vārdu Rihards Hēbelis (Richard Hebel).

Vēsturniekiem, protams, nav nekāds noslēpums, ka Kominternes un citi padomēm kalpojoši aģenti 20. gadsimta 20. – 30. gados subversīvos, graujošos nolūkos reizēm darbojās arīdzan ar viltotām, dažādos veidos iegūtām Latvijas Republikas pavalstnieku pasēm un citiem “latviskiem” personas  identitātes viltošanai noderīgiem dokumentiem. Kādu laiku par īpaši specializētām un veiklām šajos noziegumos tika uzskatītas ārkārtīgi aizslepenotās Kominternes Starptautisko attiecību nodaļas (krieviski – OMC) Rīgas un Vīnes  “pasportistu” grupas.

Latvijas valsts, protams, cīnījās pret šo Kominternes un PSRS noziedzīgo “rūpalu.”  Reizēm tas tomēr izrāvās un paslīdēja garām Latvijas intereses sargājošu iestāžu un dienestu uzmanībai un sniedzamībai, sevišķi, ja noziedzīgā darbība tika veikta tālās zemēs.

Nezin, vai kāds toreiz pamanīja, ka ar Latvijas Republikas pilsoņa pasi Irānā (Persijā) 1921. – 1929. gadā kā rosīgs automobiļu garāžas līdzīpašnieks savus īpašos “darbus” darīja  padomju politiskās  (čekas) spiegošanas nelegālā rezidenta Irānā vietnieks?

 ***
Attēlu rezultāti vaicājumam “бонифаций даукштс”
 

Paziņojumi patiesai atklātībai! – VDK pētnieki par attieksmi pret totalitārisma maisiem. – Latvijas gadījums Eiropā.

Līdz

 

“Baltikums” un baltiešu studenti Maskavā 1950.-os – 1970.-os gados. – Konference. BZPC uzdevumā – Bonfoto sērija.

Tribīnē dzejnieks, akadēmiķis Knuts Skujenieks.

Otru galveno referātu konferencē nolasīja akadēmiķis Vitauts Tamužs.

Emocijas zālē.

 

Pie vadošā un virzošā pretošanās, okupācijas, genocīda un KGB tīklu izpētes CENTRA Baltijā. Viļņa, konferenti.

 
Image

Atgriezos no VDK izpētes konferences “1984” Rēzeknē. – Ievērtēju pēdējo 20 gadu nozīmīgāko sarakstā.

 

Krievu vēstures korifejs, profesors Boriss SOKOLOVS ierodas starptautiskā Vēsturnieku komisijas konferencē Rīgā.

30 ноября, 2016

Цена свободы

Vienmēr atzīmējām Ukrainas neatkarības dienu arī Rīgā.

Attēlu rezultāti vaicājumam “ar borisu sokolovu”
Украинцы наконец осознали себя украинцами и завоеванную в боях на Донбассе независимость уже не отдадут
РИСУНОК ВИКТОРА БОГОРАДА

1 декабря мы отмечаем 25-летие украинской независимости. В этот день, как известно, четверть века назад, вместе с первыми всенародными выборами президента Украины прошел референдум о независимости. На него был вынесен только один вопрос: «Подтверждаете ли вы Акт провозглашения независимости Украины?».

Текст акта был напечатан прямо на бюллетене. Итоги референдума хорошо известны и никогда всерьез не подвергались сомнению в плане возможных фальсификаций. В голосовании приняли участие 84,2% всех имеющих право голоса, или 31 892 тыс. человек. Из них 90,3% проголосовали за независимость. Интересно вспомнить, как прошло голосование в регионах Украины. В Крыму за независимость высказались 54,2% участников голосования, в Севастополе — 57,1%, в Донецкой и Луганской областях положительно на вопрос референдума ответили по 83,9% проголосовавших. Смотрится солидно, но тогда после Крыма и Севастополя это были наихудшие показатели. Далее шла Одесская область с 85,4% голосов «за», Харьковская — с 86,3% и Николаевская область с 89,5%. Во всех остальных регионах Украины сторонников независимости оказалось более 90 процентов. И такие результаты были вполне прогнозируемыми.

Вспомним, в какое время проходил референдум. Еще не прошла эйфория от почти бескровного подавления августовского путча и наступившей вроде бы полной демократии. В России к тому времени было уже объявлено о предстоящей либерализации цен, что на практике означало ограбление основной массы населения и резкое падение уровня жизни россиян. Украинцы тогда наивно надеялись, что их минует чаша сия. И основания к тому как будто были. В советское время Украина снабжалась продовольствием, да и рядом промышленных потребительских товаров значительно лучше, чем подавляющее большинство регионов Российской Федерации, за исключением Москвы и Ленинграда. Развитое украинское сельское хозяйство обеспечивало продовольствием не только Украину, но и ряд других союзных республик. Большинство украинцев надеялись сохранить свое относительное благоденствие и стремились прочь от России, где в последние месяцы 1991 года нарастал экономический хаос. Неудивительно, что за независимость проголосовали не только те регионы Центральной и Западной Украины, где были сильны позиции сторонников восстановления украинской государственности, объединившихся в Народный Рух Украины, но и регионы Восточной Украины с преобладанием русскоязычного населения, не исключая и «советский заповедник» — Крым.

Только немногие специалисты понимали, что все относительное благополучие Украины в советский период зиждилось на нефтедолларах, а основные месторождения нефти и газа были и остаются как раз в России. И сознавали, что независимой Украине, почти лишенной конвертируемых в твердую валюту энергоресурсов, придется несладко, по крайней мере, в первые годы. Но тогда еще сохранялась надежда, что с Россией у Украины сохранятся дружеские отношения. Ведь это была демократическая Россия, Россия Ельцина и Бурбулиса, Старовойтовой и Травкина, Гайдара и Чубайса. Все они считались тогда демократами, но далеко не все оказались таковыми на самом деле. Кто тогда мог предвидеть, например, «либеральный империализм» Чубайса. А те российские политики, кто сохранял верность демократическим идеалам, были постепенно оттеснены от власти, а некоторые, как Старовойтова, даже физически ликвидированы.

Возможно, сегодня далеко не каждый в Украине помнит, что накануне голосования на референдуме Президиум Верховной Рады Украины выступил с обращением к народу, где в частности говорилось: «Сегодня не поддержать независимость означает лишь одно — поддержать зависимость. Но тогда возникает вопрос: зависимость от кого? Где та страна, от которой мы горячо желаем быть зависимыми и, таким образом, работать на нее? Насколько известно, ни одна из стран-соседей и ни одна из стран мира не претендует на то, чтобы объявить Украину зависимой от себя. Это было бы нелепостью.

Итак, независимость. Альтернативы — нет.

Только независимая Украина сможет, как равноправный партнер вступать в любое межгосударственное сообщество с соседями, в первую очередь с наиболее близкой нам Россией».

Все в этом обращении звучит вполне актуально, за исключением последней фразы — о близости с Россией. Сегодня она читается с горькой, трагической иронией. Кто мог подумать тогда, в декабре 91-го, что не пройдет и 23 года, как Украине с Россией придется воевать, что Россия отторгнет у Украины Крым и будет пытаться вооруженным путем поставить своих марионеток у власти на Донбассе, чтобы навечно привязать Киев к Москве. Против Украины воюет не демократическая Россия, а Россия Путина и Медведева, Сечина и Миллера, Шойгу и Лаврова, которые с демократией не имеют ничего общего.  Но главный вопрос, который задают себе украинцы сегодня: почему так произошло? Почему Украина на 23-м году независимости потеряла часть своей территории и оказалась вовлечена в необъявленную (или гибридную) войну с соседним государством, которое в момент провозглашения независимости считалось другом и союзником в борьбе против союзного центра в лице Михаила Горбачева? Для этого вновь придется сделать небольшой экскурс в историю.

Практически весь период своего существования в качестве независимого государства Украина оставалась в сильнейшей зависимости от России, причем не только экономической, но и политической, и культурной. Исключением были первые годы независимости, когда у власти был Леонид Кравчук, избранный президентом в день референдума о независимости, и было немало сделано и для утверждения политической самостоятельности Украины, и для развития украинского языка и культуры — в сравнении с их положением в советские годы. Начиная с Кучмы, зависимость от Москвы возрастала.

Коротким перерывом стала «оранжевая революция» — но только до той поры, пока не началось жесткое противостояние Ющенко и Тимошенко. Играя на противоречиях президента и премьера, Москва смогла фактически парализовать внешнюю и внутреннюю политику Украины и в большинстве случаев успешно добивалась своих целей в Киеве. Ну, а про президентство Януковича и говорить не приходится.

Но теперь, после Революции Достоинства, Украина, несмотря на все трудности и потери, несмотря на сохраняющийся высокий уровень коррупции, полную неэффективность судебной системы и явно недостаточную эффективность системы политической, стала действительно независимым от России государством.

Украинцы, наконец, осознали себя украинцами и завоеванную в боях на Донбассе независимость уже не отдадут, кто бы ни был в Киеве президентом. А независимость, при условии нормализации политической ситуации в стране, открывает широкие перспективы социального и экономического развития. Только надо сначала хотя бы минимально навести порядок в своем доме.

Борис СОКОЛОВ, профессор, Москва
Рубрика:
Газета:
 

Atceros Pirmo Baltiešu kongresu Francijā, Parīzes XII universitātē, Val de Marnā, visu atceros…

 
 
%d bloggers like this: