RSS

Category Archives: Filosofija

KAIROS, jel kavējies! – Pasludinu kā UžR vēstnieks Visskaistākajos Acumirkļos!

 

Viena VDK aģenta vai stukača (piemēram, neprātīgas studentītes) vienas reizes uzcienāšanai, apmaušanai vai piedzirdīšanai paredzētie tautas naudas apjomi. Stipendija mēnesī – ap 40 rbļ.

Участники угощения за счет КГБ ЛССР.

Из приложения 1 к приказу Председателя КГБ СССР 0044 от 18 февраля 1983 г.

 

Ietekmīgā Užupes Republika atpleš savus neaptveramos spārnus visā pasaulē!

 

Kairos

trogir 23

KAIROS STORY

Outstanding Greek bas-relief from the beginning of the3rd century B.C. – The figure of the naked young man personifies KAIROS – according to ancient Greek’s comprehension the God of the “fleeting moment”, a favorable opportunity opposing the fate of man. This favorable moment must be grasped (i. e. the winged, permanent running Kairos by his tuft of hair), otherwise the moment flies away without return and cannot be caught any more …The bronze Kairos statue known in literature and made by the famous Greek sculptor Lysippos from Sikyon, was probably the model for the relief from Trogir.
kairos
Kairos
Finally, coming back to the Lysippan Kairos, I turn to the last line of Poseidippos’
epigram: “ the artist fashioned me in such a shape for your sake, stranger, and he set me up in the
portico (front porch) as a lesson.” Conventionally, the phrase “in the portico (ἐν προθύσοις)” has
always been regarded as a real physical location, perhaps the artist’s residence in Sikyon, or
Alexander’s palace in Pella. Prauscello, however, recently offered an allegorical reading of the
phrase, following examples seen in philosophical and rhetorical writings, that it signified instead
“the threshold, the first and foremost stage of a learning process.”99 That the Lysippan Kairos
was evoked as a didactic piece—whether it was for the meaning of kairos, or as demonstration of
his artistic principles—is in itself rather suggestive. Callistratos emphatically relays, on the
Lysippan Kairos, “that is because all that is timely is beautiful and Kairos is the only creator of
beauty, while everything that is faded is outside the nature of Kairos” (Descriptiones 6.4). Just as
Isocrates structured his rhetorical paideia for civic education around the concept of kairos,
Lysippos would certainly have offered this piece as his visual paideia, his artistic credo, around
that same notion that was, after all, the only creator of beauty.
 
Image

Pašas slepenākās ČEKAS METODES.

Attēlu rezultāti vaicājumam “кгб в туалете”
Attēlu rezultāti vaicājumam “кгб в туалете”
Stukačs darbībā.
 

Kas ir Kairos?

Attēlu rezultāti vaicājumam “trogira kairos bonis.lv”
Attēlu rezultāti vaicājumam “kairos und jesus”

Kairos, on the other hand, was a young man, lithe and handsome. Statues of him could be found all across the Greek peninsula, but the most famous stood in now-ruined Sikyon. It had the following epigram carved into it:

Kairos statue
Who and whence was the sculptor? From Sikyon.
And his name? Lysippos.
And who are you? Time who subdues all things.
Why do you stand on tip-toe? I am ever running.
And why do you have a pair of wings on your feet? I fly with the wind.
And why do you hold a razor in your right hand? As a sign to men that I am sharper than any sharp edge.
And why does your hair hang over your face? For him who meets me to take me by the forelock.
And why, in Heaven’s name, is the back of your head bald? Because none whom I have once raced by on my winged feet will now, though he wishes it sore, take hold of me from behind.
Why did the artist fashion you? For your sake, stranger, and he set me up in the porch as a lesson.

 

Kā, okupācijas aizliegumus graujot, Bonis bija filosofs A. Zunde un “vadīja” Bauskas novadpētniecības muzeja slaveno FILOSOFIJAS filiāli!

  1. Ie

   https://bonislv.files.wordpress.com/2011/12/image1353.jpg?w=1004&h=726

   Ansis Zunde's photo.

   Ansis Zunde's photo.

Izstādei “Oriģināli” reiz tiku piedāvajis šo (manu “klona”) darba grāmatiņu.

Tāda likumīgi drīkstēja būt tikai VIENA, tās sākuma puse obligāti  tika aizpildīta krievu valodā, bet otra, no vidus,  – latviski.

Kā jebkurš patiesi cerīgs inteliģents tajos laikos, esmu, protams, melnās miesās strādājis arī kurinātāja darbu (pat 2 slodzes!) –  un vēl nosacītā pagrīdē. Jo, –  raugi, – katru rītu toreiz stundām skaldīju malku tagadējā Barikāžu muzeja mājas pagrabā Krāmu ielā; un iznēsāju to ikreiz pie kādā 28 apaļām cilindru krāsnīm piecos stāvos. Visādi fiziski attīstījos. Pie tam – darīju to arī pretējā namā, ielas otrā pusē – kur tagad restorāns “Neiburgs”. Vienmēr atcerēšos šo Lauksaimniecības neklātienes tehnikuma siltumam veltīto laiku!

P.S. “Nelikumīgā” kārtā toreiz labi  papildināju savu bibliotēku, jo bija uznācis periods, kad cenzūra atgādāja krāsnī  liekamu  sēriju,  viņuprāt, t.s. makulatūras literatūras  – sadedzināmu avīžu un grāmatu. Re ku, daža izglābta vēl lepni stāv (ne tikai manā) plauktā!

Protams, esmu bijis arī, tā teikt, MEHĀNIĶIS GAVRILOVS Centrālajā riteņbraukšanas klubā.

Šī darba grāmatiņa liecina, ka (vienlaikus ar savas dzejas darbības plašāku sākumu) esmu vadījis daudzu izcilu Latvijas FILOSOFU atzīto un apmeklēto Bauskas Novadpētniecības un MĀKSLAS muzeja

taisni FILOZOFIJAS

FILIĀLI!!!

***

NB! Jaunieši!

Atgādne zinātniskai avotpētnieciskai piesardzībai un uzmanībai! –

Daudzi šķietami neapšaubāmi padomju laika dokumenti (arī slepenos arhīvos) nav adekvāti realitātei!

Pārbaudiet krusteniski!!! Konfrontējiet!

 
 
%d bloggers like this: