RSS

Category Archives: Dzeja

Atdzeja, kopā ar M. Čaklo uzvara konkursā. Čerkesu novērtētā “Bēgļa” laiks.

https://bonis.lv/2016/06/12/bralis-biografize-to-lietu/

 
Leave a comment

Posted by on 13/01/2019 in Biogrāfijas, Dzeja, KGB, VDK, GRU

 

Kārlis Markss uz latviešu folkloras robežas. – Lūka.

B. Daukšts

Kārlis Markss (“tautu dēls ĪLS”) uz latviešu folkloras robežas.

Taisnību sakot, par minēto personu ir nācies dzirdēt tikai pāris lielisku tautasdziesmu, pie tam abas nekaunīgas, tāpēc saņemšos un necitēšu. Labāk, kā iegājies – kaut ko no Raiņa. Rainis, kā zināms, labprāt bija gatavs iztulkot pilnīgu visu Marksa “Kapitālu”, bet – kā par sodu – neatradās neviens bagāts izdevējs. Komanditsabiedrība “Tālavas taurētājs” vai vienkārši “Taurētājs” (lāgā neatceros) kaut kur ap 1908. gadu gan bija saņēmusies tulkojumu izdot, taču nikno cenzūras draudu priekšā atteicās no lielās ierosmes. Tā toreiz pajuka iecerētā Raiņa literārtehniskā saskare ar šo šķiriski pavedinošo Rietumu pasaules gara ražojumu.
Cita lieta – kā mūsu varoņa Marksa tēls iemiesojās Raiņa paša daiļradē. Rainis, kā zināms, bija iecerējis uzrakstīt lugu “Saules bērns”. Lugas centrālais varonis – Īls, sākot ar 1900. gadu, visur uzmetumos mīlīgi saukts par Īliņu. Šis Īls – kā jau tas latviešu folklorā pieņemts – izcelsmes aspektā cēlies no lāčiem:
“Es lāča dēls iz varas lauzta klēpja.
No pārspēka (! – B.D.) es radīts kaislā priekā!”
Kas ir šis Īls citos – skumjākos – aspektos, tas gan lasītājam tik vienkārši netop skaidrs. Citā vietā Rainis mums saka: “Sociālisms ir vieslielākā cīņa pasaulē, tas ir Īls.” Vēl citā lugas cēlienā dzejnieks savukārt atklāti nosauc sava varoņa reāli miesisko prototipu: “Markss atrada sociālisma atslēgu, bet tomēr palika vēl pāri visa lielā, garā cīņa pie pašas atslēgšanas. Tātad Īls – Markss, un Saules bērns – līdzīgs citam atradējam – Mečņikovam. Bet Īls taču cīnītājs un ne atradējs? Tikai līdzība (ar Marksu kā varoni citā darbā). Īls – tautas un cilvēces cīņu varons.” (Sīkāk skat.: Literārais mantojums, II daļa. R., 1961, 337.-348. lpp.). Beigās Rainis lasītāju ar savu sarežģīto Īliņu – Marksu noved galīgā nesaprašanā. Tā, piemēram, lugas varone Zemes meita vienreiz sāk slavināt šito lāču dzimtas atvasi:
“Tu ticis tautas dēls, tu krietnis tautietis.”
Bet Markss (Īliņš, sociālisms utt.) atkal cērt pretī:
“Ak, nē, tas neesmu, es esmu cits – ”
“Kas tad?”
“Ē, ko, tāpat, laid mani mierā!”
Taisnību sakot, iedziļinoties latviešu folkloristiskajās lugās un arīdzan tautasdziesmās, par Marksu neko lāgā nevar saprast. Nav jau tā nekāda īstenā dokumentārā literatūra. Cita lieta – laikabiedru atmiņas.

 

“Tā līst, ka visa Latvija top Lietuva, un Pārdaugava pārtop Užupī..” – Viļņas cikla atkārtojumi..

bonisar lietussargu
***
Mēs domājām, ka lietus pāries,
Bet viņš nekad vairs nepāries …
***
Viņš šitam Viņģa parkam pāri
Vēl trīssimt gadus karāsies.
***
Viņš krūmiem vēsos nervus mērcē
Un visu laiku riņķī iet..
***
…Es sēžu pašā vidū tērcē,
Un man ir lieliski
mazliet..
*
*
*
https://bonislv.files.wordpress.com/2011/03/image00221.jpg?w=1033&h=778
Attēlu rezultāti vaicājumam “Es uz Lietuvu aizdošos bonis.lv”

Lietus blūzs Rasai

Man paliks labāk.
Vārds ieskanēsies.
Uz ielas nokritīs
sidraba nots…

Gar logu sieviete
aizies
un nēsī
uz pleca aiznesīs,
kas man nav dots…

Jā, viņu sauc Rasa,
bet dienu sauc – Lietus,
un diena tik pilna,
un lietus tik ilgs…

Bet viņa aizies,
un kā lai to nosauc,
kas manī tagad
pēc viņas smilkst…

Pie sirds ar purniņu
piekļāvies mikli,
kā viss te – glābjams
un mazs, un vārgs…

Šķiet – lietū aizplūst
no logiem stikli…

viļņviļņu Viļņa…

viens marta mārks.

 
Leave a comment

Posted by on 30/12/2018 in Dzeja, Galerija

 

“Ja jehala domoj…” – “Es mājup atgriezos..” – Romance.


—–
es mājup atgriezos
es domāju par Jums

no pašam neskaidras
kaut kādas jaunas laimes
jau dvēselē
man mulsa noslēpums…

un ļaudis saprotoši –
kā no savas saimes –
pat kaut kā glāstoši
bez savtības un baimes
uz mani raudzījās
un smaidīja – par mums?

es mājup atgriezos…
un mēness melnacains
pustumšā vagonā
vēl svērās ieskatīties

nakts putni aizšalca
un tikai tālu viens
vairs dziedāja –

pēc savas pusnaktītes…

… es mājās atgriezos
es domāju par jums
bet domas satrūka
un sapinās, un vijās

tad saldi gurdums
acīm pieskārās…
un atmosties
no sava sapņa bijās…

es mājup atgriezos…
es domāju par Jums…

B.Daukšta veikts tuvinājums latviski pēc Aleksandrinkas teātra aktrises Marijas Puarē 1901. gadā uzrakstītās romances motīviem

 
Leave a comment

Posted by on 29/12/2018 in Dzeja, Galerija, Mūzika un dziesmas

 

Suņu vējš.. – Klaiņu dzeja.

https://bonis.lv/2013/02/14/sunu-vejs-panti-un-foto-no-svesam-un-talam-pasaules-staigam/

 

FAREWELL TO ISADORA – SERGEY LUBAVIN.


https://bonis.lv/2017/09/02/romance-baltas-akacijas-un-mana-krievu-emigrante/

 
Leave a comment

Posted by on 15/12/2018 in Dzeja, Galerija, Mūzika un dziesmas

 

Dzeru uguni, glāstu ūdeni..

Dzeru uguni,
glāstu ūdeni,
tu ap ziediem
pa putekšņiem plosies.
Mūsu dārzā peld putni
kā safīra delfīni,
un es nezinu, – kas viņi,
kurp viņi dosies.

Tu pa Nicu vēl domās,
un saldsāļas mīdijas
gribas vakarā atkal
ar tevi un vīnu.
Dzirkst uz balkona lietus,
un saulainās palodzes
paceļ aizkarus, slepus,
pret debesīm smīnot.

Metu sveķainus dzintarus
kaismīgā kamīnā,
caurvējš alkaini ienāk
un apkrīt ap pleciem.
Senās grāmatās, zeltainās,
mūsu attēlus meklēju,
man kāds teica – tur viss,
kas vien noticis, esot.

 
Leave a comment

Posted by on 15/12/2018 in Dzeja, Galerija

 
 
%d bloggers like this: