RSS

Category Archives: Biogrāfijas

Vervēšanas metodes, instrukcijas un ČEKĀ noteiktie obligātie paņēmieni. – Tulkotāji, iztulkojiet!

Проведение вербовки

Уяснив психологический портрет объекта и оценив его особенности, затруднения и устремления, обычно удается выйти на мотивы, способные склонить намеченного человека к сотрудничеству. Чаще всего побуждающими моментами при этом являются:

политические или религиозные убеждения;
стремление к власти;
романтические представления;
национализм;
тщеславие;
преувеличенное мнение о своих способностях;
месть;
материальные затруднения;
страх (компрометации, физического воздействия, за других людей);
жадность (как черта характера);
сострадание (как черта характера);
любовь к детям;
житейские слабости и пороки (пьянство, азартные игры, женщины, наркотики и т.д.).

Мотивами вербовки “заоблачных” интеллектуалов могут служить их утонченные стремления к:

– тайной власти;

– игре с законами;

– знанию того, о чем не могут знать другие;

– проникновению в тайны.

Полезно знать, что любому человеку трудно преодолеть в себе:

– любовь-страсть;

– любовь к детям;

– тщеславие;

– страх.

Необходимо помнить, что интенсивность проявления отдельных чувств нередко изменяется во времени и поддается некой коррекции. Этот факт желательно учитывать при отборе конкретных методов воздействия на индивида.

Когда отлично знаешь, что человеку надо и есть возможность дать или отнять это, – легко стать его господином.

Вербовку можно проводить:

от имени вербующей организации (“прямая вербовка”);
без непосредственного указания, кто вербует, давая, впрочем, некую возможность что-то предполагать (“намекающая вербовка”);
под “чужим флагом”, или от имени ничем не примечательной структуры (человека), не вызывающих какой-либо неприязни, а то и порождающих определенную симпатию (“одурачивающая вербовка”);
от имени одной организации с последующим – когда контроль уже получен – раскрытием реального хозяина (“ступенчатая вербовка”).

Вербовочный подход бывает:

“горячим” (когда вербовщик делает прямое предложение о сотрудничестве, иной раз после очень долгой обработки, а другой раз почти сразу);
“холодным” (когда неведомый объекту человек исподволь “подкатывается” к нему);
“бесконтактным” (когда влияние на объект осуществляют без непосредственного контактирования с ним, прибегая к письмам, электронной почте, факсу и телефону);
“обратным” (когда объект сам предлагает свои услуги, хотя обычно ему нужно “подсказать”, к кому он может обратиться).

Во всех указанных вариантах желательно предусмотреть условия для поддержания связи, поскольку даже если человек вначале резко отказался от предложения, то через некоторое время он может передумать.

Главными методами вербовки являются:

Шантаж.
Подкуп.
Угроза физического воздействия.
Угроза любимым людям.
Разжигание эмоций (мстительности, недовольства, тщеславия, восторженности, ревности, сострадания).
Убеждение.
Зомбирование (психопрограммирование).

Практические схемы этих методик и частные рекомендации по их осуществлению представлены в части, разбирающей способы воздействия на человека
—-
Секре́т Полишине́ля — секрет, который всем и так известен, мнимая тайна, «секрет — на весь свет».

Выражение происходит от имени комического персонажа французского народного театра Полишинеля (франц. Polichinelle от итал. Pulcinella — Пульчинелла).
Под выражением «секрет Полишинеля» подразумевают тайну, которая не является таковой, просто все делают вид, что это на самом деле секрет.

 
 
Image

Mammīte nopietna. – 1960.gadu vidus.

 
Leave a comment

Posted by on 28/12/2018 in Biogrāfijas, Galerija

 

“Vai Užupes Republikas armijai vajadzīgs savs, vertikālais izlūkdienests?” – Kairos konference UžRep teritorijās, šodien. B. Daukšsssts.

Bonifacijs Daukšsssstsss… Daukštas! – jaunu Užupes Republikas vēstnieku inaugurācijas areopāgā. –

Mans, kā īpašā Kairos vēstnieka uzdevumu un darbības lauks – pielecošā UžR ārlietu ministra Toma Čepaiša skaidrojumā.

Attēlu rezultāti vaicājumam “Korsika Užupe bonis.lv”
Saistīts attēls
Attēlu rezultāti vaicājumam “Korsika Užupe bonis.lv”

Moto:

kokas un anīsa dzertuves
vēlīnas upes vižņi
slēptuvēs angļi, rau, kontuzē
KGB ierautas lietas

es tevi mīlu lieliski
sirdij pat atvēlot spazmas
es tevi mīlu ieliski
paneļiem nedodot
vietas

regulāri līkst krustceļi
auto tiecīgās taisnēs
mēs ar tevi tik sliecīgi
tuvās saskaru zvaigznēs

persi un huņņi, rau, aizlido
vakara sārtenā lietū
aizpuriešos un aizvidos
mani satversme pietur

es zem tevis
kā plakana valsts
kontinentos tais piecos
es uz tevi kā
bēglis, kam salst,
bēgu un bēgu,
un tiecos

 

Apvienotās kartotēkas Baltijā, Polijā, VFR – Latvija atspīd.

https://bonis.lv/2016/06/27/tikai-123-kgb-kartotekas-lietuva-ar-latviesiem-ari-starp-citiem-veni-vidi/

 
Leave a comment

Posted by on 27/12/2018 in Biogrāfijas, KGB, VDK, GRU

 

Tikai mieru! Kartotēku ir daudz. Paralēlu un citzemēs.

Ilmārs Poikāns
‏ @ilmarmors

Tie, kuri sevi neatrada relatīvi mazajā VDK [aktīvo] aģentu kartotēkā, var lieki neuztraukties.

Kartotēka ir tikai pirmais “informācijas vilnis”.

Ir vēl arhīva lietu reģistrācijas žurnāli, un ziņojumu datubāze “Delta”.

https://twitter.com/ilmarmors?lang=de
—–

SAB skaidrojums – kā slaveno “tēvzemieti” Normundu Lakuču visas tiesu instances varēja atzīt par čekas stukaču, ja viņa kartiņa nule publiskotajā kartotēkā nav atrodama.

VDK un citu dienestu KARTOTĒKU un upuru
ir daudz.
Katram reālam stukačam ir saikņu loks.

 

A. J. min GRU aģentūru..


Starptautiskās norises, NATO spēku izvietošana tuvu Krievijai neizbēgami arī Baltijas valstis novieto GRU struktūru intereses tēmēklī. Grūbes filmā “Lustrum” kāds augsti stāvējis bijušais Latvijas VDK virsnieks, kurš figurē ar iniciāļiem A. J., aizkadrā stāsta par dīvainu, Atmodas posmā no Maskavas atbraukušu čekistu grupu, kura nav informējusi Latvijas VDK vadību par savu konkrēto uzdevumu, bet pieprasījusi visu VDK konspiratīvo dzīvokļu adrešu sarakstu. To saņēmusi, grupa pēkšņi pazudusi no Rīgas kolēģu redzesloka. A. J. saprotot, ka konspiratīvo dzīvokļu sarakstam bez aģentūras nav jēgas. Acīmredzot noticis PSKP, Lubjankai, centram vien zināms “veidošanas darbs” ar kādu LPSR VDK nezināmu, toreiz nākotnei domātu – iespējams, pamatā GRU – aģentūru.

https://www.delfi.lv/news/versijas/bonifacijs-dauksts-rigas-laiks-par-gru-kam-putins-licis-atjaunot-veco-draudigo-r-burtu.d?id=50654111

 
 

Vīne un spiegi. – Kas tradicionāls?

https://bonis.lv/2017/11/24/kafe-havelka-vakar-vine-teiksmainas-spiegu-romanu-un-dienestu-durvis-bonfoto/
„Ein guter Ort für die Arbeit“ : Russische Spionage in Österreich
https://bonis.lv/2017/11/10/spiegi-specdienesti-un-mafijas-pirmreiziga-lietuviesu-paslidejusa-kolega-romana-par-andropova-imperijas-restitucijas-planu/

 

Lehs VALENSA. – Belvederā. – Ko atceros.


 
Leave a comment

Posted by on 26/12/2018 in Biogrāfijas, Galerija

 

TRENERIS. – Interesantīgi, starp citu.

https://antimonstrs.livejournal.com/80016.html

 
Leave a comment

Posted by on 26/12/2018 in Biogrāfijas, KGB, VDK, GRU

 
Image

Valsts eksāmenu komisija. Vēsturnieki.