RSS

Category Archives: Biogrāfijas

Image

Aglonā. TRĪS MĀSAS – trīs no lielās Sekļa Daukštu ciema Lielās vīksnas māju saimes meitām – un brāļasieva.

Image0014

 
Leave a comment

Posted by on 13/09/2014 in Biogrāfijas, Galerija

 

Rainis un viņa “uzdevuma dzīvošana” Mēnessmeitiņas gaismā.

 

Vēstures profesora Alberta VARSLAVĀNA vecātēva pirtiņā ŠODIEN (1865) piedzima RAINIS ! – Atceroties.

Rainis (Jānis Pliekšāns) – latviešu dzejnieks, dramaturgs, tulkotājs, teātra
darbinieks un politiķis dzimis Dunavas pagastaVarslavānumājās.

No kreisās: prof. A. Varslavāns, A. Zunda, A. Stranga,  B. Daukšts un  rakstu sadarbības draugs poļu prof. Antonijs Giza.

Šcecinā, Latvijas un Polijas vēsturnieku konferences laikā, izcilā poļu mākslas fotogrāfa, Lietuvas lielkņazu pēcteča J. Ģiedra darbnīcā, 1990.

 

Atceros savus KUĢOJUMUS uz RAIŅA un ASPAZIJAS dārziem Kastaņolā. Labi.

 
Leave a comment

Posted by on 12/09/2014 in Biogrāfijas, Ceļojumi

 

RAINIM no laika gala vistuvākā un mīļākā zinātne bija VĒSTURE! – Zināt pagātni ir zināt nākotni! – (Šodien atsākas KOMISIJA!)

RAINIS

Par sevi un  vēstures zinātni

***

„Vēsture no visām zinātnēm man bija no laika gala vistuvākā un mīļākā,

tagad man viņa atmaksāja par to.

Zināt pagātni ir zināt nākotni;

es zināju, ka mums jānāk labai nākotnei, es bēdājos, bet

neizsamisu un teicu to citiem, un bija labi.”

***

 Rainis. Kastaņola. Rīga, A.Gulbja apgādībā, 1928, 82.lpp.

 

Viena izteiksmīga – mana “pret – pad – sistēmas”, papildus darītā DARBA GRĀMATIŅA no pad. okupācijas laika.

Kur nobāzta?

Arī – maizes darba.. bet oficiāli – “pretpadomju, pretlikumīgā” – darba grāmatiņa okupācijas laikā.

Izstādei “Oriģināli” reiz tiku piedāvajis šo (manu “klona”) darba grāmatiņu.

Tāda likumīgi drīkstēja būt tikai VIENA, tās sākuma puse obligāti  tika aizpildīta krievu valodā, bet otra, no vidus,  – latviski.

Kā jebkurš patiesi cerīgs inteliģents tajos laikos, esmu, protams, melnās miesās strādājis arī kurinātāja darbu (pat 2 slodzes!) –  un vēl nosacītā pagrīdē. Jo, –  raugi, – katru rītu toreiz stundām skaldīju malku tagadējā Barikāžu muzeja mājas pagrabā Krāmu ielā; un iznēsāju to ikreiz pie kādā 28 apaļām cilindru krāsnīm piecos stāvos. Visādi fiziski attīstījos. Pie tam – darīju to arī pretējā namā, ielas otrā pusē – kur tagad restorāns “Neiburgs”. Vienmēr atcerēšos šo Lauksaimniecības neklātienes tehnikuma siltumam veltīto laiku!

P.S. “Nelikumīgā” kārtā toreiz labi  papildināju savu bibliotēku, jo bija uznācis periods, kad cenzūra atgādāja krāsnī  liekamu  sēriju,  viņuprāt, t.s. makulatūras literatūras  – sadedzināmu avīžu un grāmatu. Re ku, daža izglābta vēl lepni stāv (ne tikai manā) plauktā!

Protams, esmu bijis arī, tā teikt, MEHĀNIĶIS GAVRILOVS Centrālajā riteņbraukšanas klubā.

Šī darba grāmatiņa liecina, ka (vienlaikus ar savas dzejas darbības plašāku sākumu) esmu vadījis Bauskas Novadpētniecības un MĀKSLAS muzeja FILIĀLI. Neatceros tikai – kādu. Varbūt kāds atcerēsies?

Dokumentāli apliecinājumi citā, pašā oficālākajā darba grāmatiņā par manu rosmīgo vēstures skolotāja darbu 16. profenē  – pie šuvējām, 4. vakara skolā – pie tābraucējiem,  “Ikarusu” šoferiem utt. – lai nu šoreiz izpaliek.

Īpaši gan atminos radošo darbu OFICIANŠU vakarenē. Bija tāds piepildīts laiks, kad, ieejot vai katrā Rīgas restorānā, jau uz sliekšņa pretī skanēja sekmīgas  (esošas vai bijušas) skolnieces  izsauciens – “Mans skolotājs atnāca!”

Tagad vairs reti.

 
Leave a comment

Posted by on 11/09/2014 in Biogrāfijas, Dokumenti

 

Nu, baigais STABS. – Kur pasaulē pilsētas MĒRS ir naturāls nerāmīts RUNCIS? – Kaķim zināms.

http://slavynka88.livejournal.com/259804.html

 
Leave a comment

Posted by on 10/09/2014 in Biogrāfijas

 
 
%d bloggers like this: