Attēlu rezultāti vaicājumam “stukači”

 

Par KGB slepenajiem darbiniekiem. KGB termini. Livejournal

    Tagadējie liberāļi ir no PSRS disidentu vides pārņēmuši vārdu ‘slepenais’ (сексот- slepenais darbinieks), ko lieto negatīvā kontekstā, kā analogu vārdiem ‘stukačs’, ‘ziņotājs’, ‘slepens ziņu pienesējs’. Viņi vienkārši nezin, ko tas nozīmē īstenībā.
Šis vārdiņš ir patapināts no Solžeņicina ‘Архипелаг ГУЛАГ’, kurš par stukačiem ir rakstījis šādi: “ČK pirmajos gados viņus sauca lietišķi – slepenie darbinieki (atšķirībā no štata darbiniekiem, atklātajiem). To gadu manierē nosaukums tika saīsināts – seksoti, un tāds pārgāja vispārējā lietošanā”. Solžeņicins (bet līdz ar viņu arī citi padomju disidenti) šajā ziņā nezināšanas dēļ nedaudz putrojas – lai gan izteikums ‘seksot’ tiešām ir nācis no padomju specdienestu profesionālā slenga, ar ‘stukačiem’ tam nav nekāda sakara.

Stukači (‘informatori’ jeb ‘uzticības personas’, jeb ‘aģenti’) nekad nav bijuši KGB darbinieki; ne slepeni, ne neslepeni. Tas bija savervēts aģentūras aparāts, kas padomju specdienesta darbiniekiem piegādāja informāciju, par kādu bija operatīva interese, un kas tika izmantota operatīvu uzdevumu veikšanā. Aģentūra nebija PSRS KGB personālsastāvā, nesaņēma KGB virsnieku pakāpes un algas, vien reizēm apmierinoties ar vienreizējiem materiāliem apbalvojumiem par īpaši svarīgas informācijas piegādi.

Bet lūk, ‘seksoti’ patiešām bija ārpus KGB štatu saraksta iznesti darbinieki, kuriem uzskaitīja dienesta gadus KGB (par darbu ārzemēs gads par gadu, par darbu Savienībā divi gadi par gadu), kuriem tika piešķirtas kārtējās virsnieku pakāpes un dažādā veidā aprēķināta darba alga.


Bet sākumam, lai nepītos definīcijās, ir jāzina, ka KGB rezerve dalās divās ļoti dažādās kategorijās: “mobilizācijas rezerve” un ‘funkcionējošā rezerve’.
PSRS KGB mobilizācijas rezerve ne visai atšķīrās no PSRS Aizsardzības ministrijas mobilizācijas rezerves. ‘Īpašā laikposmā’ visiem KGB orgāniem bija jāizvēršas atbilstoši kara laika štatu sarakstam, jāpapildinās līdz galam un jāizveido jaunas apakšvienības – militārā pretizlūkošana, kara cenzūra un KGB orgāni pilsētās, rajonos un vietās, kur to nav miera laikā.
Papildinošajai komplektēšanai bija jānotiek mobilizējot bijušos KGB štata darbiniekus, kuri atvaļināti rezervē izejot pensijā, kā arī uz “mobilizācijas rezerves sagatavošanas īpašam periodam” rēķina.
KGB mobilizācijas rezervei (saukta arī ‘rezerve’) aktīvi bija jādarbojas tikai ‘īpašā periodā’. Pie kam rezervisti nebija ne KGB štata darbinieki, ne tās aģentūra, nedz pildīja kādus operatīvus uzdevumus. Un nesaņēma algu no KGB, izņemot periodus, kad tika iesaukti uz īpašiem militāriem iesaukumiem – tad par šo mēnesi viņi saņēma KGB darbinieka darba algu atbilstoši savai rezerves virsnieka pakāpei un savam KGB rezerves amatam.
Katrā KGB apgabala pārvaldē pastāvēja mobilizācijas nodaļa, kas nodarbojās ar mobilizācijas rezerves gatavošanu. Tajā nokļuva jauni cilvēki, ne vecāki par 35 gadiem, parasti PSRS Aizsardzības rezerves virsnieki pēc augstskolas beigšanas vai atvaļināšanās no armijas.

Pēc ieskaitīšanas PSRS KGB rezervē atlasītos un pārbaudītos kandidātus izsauca uz pārrunām un prasīja viņu piekrišanu – tos, kuri nepiekrita, rezervē neieskaitīja. Un starp citu, atteicās ļoti daudzi, un nekādas sekas viņiem par to nebija.

2005.gadā Lietuvā izcēlās skandāls, kad publicētā KGB “mobilizācijas rezerves” sarakstā atklājās ne vien lietuviešu autoatslēdznieki un santehniķi, bet arī ārlietu ministrs Antanas Vaļonis, Valsts drošības departamenta ģenerāldirektors Arvidas Pocjus un Seima priekšsēdētāja vietnieks Alfredas Pekeļunas.
Lietuvas Seima īslaicīgā komisija toreiz secināja, ka personas, kas ietvertas PSRS KGB mobilizācijas rezervē, “bijušā padomju specdienesta slepenajiem aģentiem nav pielīdzināmas”. Komisijas secinājumos bija uzsvērts, ka “bijušā padomju specdienesta virsnieku rezerve ir tikai mobilizācijas struktūra, kurai aktīvi jādarbojas tikai kara laikā vai citās ārkārtas situācijās”.

Cita lieta ir PSRS KGB ‘funkcionējošās rezerves’ virsnieki – tie bija KGB kadru darbinieki, kuri uz laiku izņemti no štata un komandēti darbam citās padomju struktūrās. Tās sauca par ‘piesegiestādēm’, un zem to jumta izlūki strādāja ārzemēs vai veica izlūkošanu no PSRS teritorijas’ – KGB vajadzībām īpaši izveidotos amatos padomju organizācijās, iestādēs, uzņēmumos, kam bija izeja uz ārzemēm.
Piemēram, Krievijas prezidents Putins tika PSRS funkcionālajā rezervē iznests divreiz: 1985.gadā komandējumam operatīvā darbā (izlūkošanai ārzemēs) zem PSRS-VDR Draudzības nama Drēzdenes filiāles direktora amata piesega un 1990.gadā komandējumam operatīvā darbā (izlūkošanai no teritorijas) zem Ļeņingradas Valsts universitātes rektora starptautisko attiecību palīga amata piesega.

Ar darba algām viņiem sanāca interesanti – ja oficiālā darba alga ‘piesegorganizācijā’ bija lielāka par algu KGB ar piemaksām, tad starpība bija jāatdod KGB. Ja bija mazāka, tad starpību piemaksāja KGB.
Piemēram, ja Putins bija VDR iestādē funkcionālā rezervē KGB Pārvaldes (УКГБ) priekšnieka palīga amatā, bet PSRS-VDR Draudzības nama Drēzdenes filiāles direktora oficiālā darba alga bija lielāka par nodaļas priekšnieka palīga algu ar piemaksām par majora pakāpi un izdienas gadiem, tad starpība viņam bija ik mēnesi jāiemaksā KGB grāmatvedībā. Lai gan tā darīja retais – tādu starpību parasti norakstīja operatīvās izmaksās.
Bet LGU rektora palīga darba alga bija skaidri mazāka par KGB pārvaldes nodaļas priekšnieka vecākā palīga algu un piemaksu par apakšpulkveža pakāpi (rezervē amatus paaugstināja tāpat kā pakāpes, un Putins tobrīd bija paaugstināts) kopā ar piemaksu par izdienas gadiem. Bet tas nozīmē, ka Putins Ļeņingradā no 1990.gada pavasara līdz 1991.gada augustam regulāri staigāja uz pastu pēc piemaksas naudas pārvedumiem no Ļiteinij (Литейный) prospekta.
Tā ka, dārgie liberāļi, nelietojiet pa tukšo slaveno vārdu ‘seksot’ attiecībā uz stukačiem – būt KGB slepenajam darbiniekam nozīmēja būt KGB rezervē, nevis stučīt KGB. Bet faktā, ka tagad Krievijas Federācijā valda bijušais KGB slepenais darbinieks, varbūt slēpjas Krievijas diženā paštaisītā sprādze (grūti tulkojams odiozs Putina sauklis ‘сермяжные скрепы’, līdzīgi ‘духовные скрепы’) …

https://oadam.livejournal.com/412342.html

Lietuvas pārstāvis Vaļonis apvienotajos KGB kursos Rīgā bija 1980.gadu sākumā, kopā ar sevlīdzīgiem no LVU. Filosofiem u.c.