RSS

Author Archives: bonis

GOTLANDE. – Latviešiem pilnīgi vai tāds sapnīgs kontinents, noslēpumu sala, gandrīz pasaules daļa ar savu ROMU centrā.

Rate this:

 
Leave a comment

Posted by on 16/01/2022 in Uncategorized

 

GOTLANDE . – “Lidoņi dzimtenes tālumus taujā..” – Bet lejā pa labi vēsturiskais apaļais Dienvidu Gotlandes sargu bāzes plakankalns. – Izcilā militārā aviācija.

Vikingu militārā aviācija pastāvīgi gatava iemaukt, ja vajag..
 
Leave a comment

Posted by on 16/01/2022 in Uncategorized

 

Modernais vikingu jūras sava veida SPECNAZS Gotlandes salu miera sardzē. 

https://widgets.wp.com/likes/index.html?ver=20220105#blog_id=12966072&post_id=70908&origin=bonislv.wordpress.com&obj_id=12966072-70908-61e4698b6ee3c&domain=bonis.lv

Mani kvēlie sargi Gotlandē.Rūnas un tas viss, ko nedrīkstēja savlaicīgi nesaprast trimdā. Gotlande. – Bonfoto.

 
Leave a comment

Posted by on 16/01/2022 in Uncategorized

 

Profesore Velta Gotlandē.

 
Leave a comment

Posted by on 16/01/2022 in Uncategorized

 

Pārejā. – Argentīnas un Čīles robeža. – Dēla ģimenes iemīļotais augstāko domu un piedzīvojumu krodziņš. – Martinfoto.

IMG_0393
IMAGE3100
IMG_0403

   

Rate this:

 
Leave a comment

Posted by on 16/01/2022 in Uncategorized

 

SISĪ seglu mitoloģija.

Pāri un cauri Alpiem : Pasaule : irLaiks.lv
http://www.irlaiks.lv/tourism/world/reviews.php?id=3728… – Saglabātā kopija – Līdzīgs
12.11.2007 Austrijā Bonifācijs Dauksts sacerējis dzejoli par
Elizabeti: “ Kāda vara tevi, valdniec, dīda. Naktī bēgt un karstus …

Sisī

Kāda vara tevi, valdniec, dīda
naktī bēgt
un karstus zirgus mīt,
svinēt savas
nepelnītās īdas
nepareizā – vecā – mēnesī?

… nāksi,
tērpiem margojot uz grīdas,
liegsies,
rokai pulsējot uz krūts …
mēness izdilusī, smalkā plikadīda
ziņkārīgi skatīsies aiz rūts..

 
Leave a comment

Posted by on 16/01/2022 in Uncategorized

 

Barikādēs (un X tikšanās punktos) Latvijā un Lietuvā. – No B. Daukšta un Puikas arhīva dienasgrāmatu FONDA. – Kāpēc Puikam Barikāžu piemiņas zīme noskausta?

https://www.youtube.com/embed/8oXSjIqviaw?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=en&autohide=2&wmode=transparent
https://bonis.lv/2017/01/20/mes-ar-puiku-1991-gada-janvara-barikades-vilna-kauna-un-latvija/
https://bonis.lv/2016/01/16/barikades-no-b-dauksta-arhiviem-no-bonfoto/
https://bonis.lv/2018/01/19/barikazu-laika-riga-maskavas-blokade-esosa-vilna-atbrives-baltija-1991-g-sakuma-mana-puikas-martina-skarbo-celojumu-dienasgramatas/


Slepenie maršruti. Pieredzes ceļi.

 
Leave a comment

Posted by on 16/01/2022 in Uncategorized

 

OFICIĀLI bijis tur

Man reiz vīns auga dārzā un rozes,
Slaikas krustojās rokas uz krūts…
Un man likās, ka mani kāds lozē,
Tā kā mārgrietas ziedlapu plūc…

Man pat likās, ka mani kāds laimē,
Tā kā potētu ceriņu ēd,
Pāri plūsdams sev tīksmē un laimē,
Vai pat pilnīgā svētlaimē.

Bij tāds laiks,
kad man daudz kas vēl likās.
Tagad savādāks rādās viss dārzs.
Stāv pie čaihanas papeles plikas.
Kaut kas aizgājis –
pāri un pār-…

Rate this:

 
Leave a comment

Posted by on 15/01/2022 in Uncategorized

 

ABSURDISTĀNA – KĀ novadnieks Edgars LEITĀNS redz pasauli no VĪNES.

https://edgar-leitan.livejournal.com/tag/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD

 
Leave a comment

Posted by on 15/01/2022 in Uncategorized

 
Image

Personas, kurām “Lielais Brālis” ilgus gadus bija sekojis. – Par “Intūristu” un “Latviju”.

 
Leave a comment

Posted by on 15/01/2022 in Uncategorized

 
 
%d bloggers like this: