RSS

Author Archives: bonis

Marijas PUARĒ romance.

Romance Austrijas ainavā. – Я ехала домой, душа была полна…- B. Daukšta brīvs latviskojums.

 


***

es mājup atgriezos

es domāju par Jums
*

no pašam neskaidras

kaut kādas jaunas laimes

jau dvēselē

man mulsa noslēpums…
*

un ļaudis saprotoši –

kā no savas saimes –

pat kaut kā glāstoši

bez savtības un baimes

uz mani raudzījās

un smaidīja – par mums?
*

es mājup atgriezos…

un mēness melnacains

pustumšā vagonā

vēl svērās ieskatīties
*

nakts putni aizšalca

un tikai tālu viens

vairs dziedāja –
*

pēc savas pusnaktītes…
*

es mājās atgriezos

es domāju par jums

bet domas satrūka

un sapinās, un vijās
*

tad saldi gurdums

acīm pieskārās…

un atmosties

no sava sapņa bijās…
*

es mājup atgriezos…

es domāju par Jums…
*

Tuvinājums pēc Aleksandrinkas teātra aktrises Marijas Puarē 1901. gadā uzrakstītās romances motīviem

 
Leave a comment

Posted by on 19/02/2016 in Galerija, Mūzika un dziesmas

 

Joie de vivre. Dzīves prieks. – B. Daukšta latviskots Vladimirs Nabokovs.

IMAGE0194 ;IMAGE0193IMAGE0195

 
2 Comments

Posted by on 19/02/2016 in Biogrāfijas, Dzeja, Galerija

 

SALOMES dziesmas.. Gruzīnu draugos.

 
2 Comments

Posted by on 19/02/2016 in Galerija, Mūzika un dziesmas

 

Interesantākā diskusija: – „Internetowy trolling jako narzędzie wojen hybrydowych: casus Łotwy”.

 
Image

Neaizmirstamie VĪNES spiegi. – Speciāla izpētes literatūra Baltijai. – Plašs ienākums.

Image0836

 
Image

Venēcijas ikdiena. – Pie manas viesnīcas vaļi kožas!

 
Leave a comment

Posted by on 19/02/2016 in Ceļojumi, Galerija

 

Par Albertu LIEPU un Ivaru ĶEZBERI. No Dr. hist. Argitas DAUDZES promocijas darba.

Григорьев Борис - Повседневная жизнь советского разведчика, или Скандинавия с черного хода скачать бесплатно

Рейтинг:
1 2 3 4 5
(0)
Автор: Григорьев Борис
Название: Повседневная жизнь советского разведчика, или Скандинавия с черного хода
Жанр: Биографии и Мемуары
Издательский дом: Молодая гвардия
Год издания: 2004
Аннотация:… автору этой книги, несомненно, удалось, основываясь на собственном Оперативном опыте и на опыте коллег, дать максимально объективную картину жизни сотрудника советской разведки 60–90-х годов XX века.

Путешествуя «с черного хода» по скандинавским странам, устраивая в пути привалы, чтобы поразмышлять над проблемами Службы внешней разведки, вдумчивый читатель, добравшись вслед за автором до родных берегов, по достоинству оценит и книгу, и такую непростую жизнь бойца невидимого фронта.

“Savus kolēģus PSRS vēstniecībā Zviedrijā latviešu tautības padomju diplomātus –
Albertu Liepu un Ivaru Ķezberi – piemin padomju drošības dienestu darbinieks
Boriss Grigorjevs grāmatā “Padomju izlūka ikdienas dzīve”.

Viņš raksta, ka
Padomju Latvijas un Padomju Igaunijas republikām bijušas viena līdz divu cilvēku
kvotas( atašeji un trešie sekretāri) PSRS vēstniecībās Kopenhāgenā, Oslo,
Stokholmā un Helsinkos. Lielā mērā šīs vietas viņiem tikušas piešķirtas tādēļ, ka
Ziemeļu valstīs dzīvoja ievērojamas latviešu un igauņu kolonijas. Kultūras sakaru
uzturēšanai ar tām, labāk bijis izmantot šo tautu pārstāvjus.

No 1977. līdz 1982.gadam B.Grigorjevs oficiāli bija padomju vēstniecības Otrais sekretārs,

viņa darbistabas biedri bijuši latviešu kolēģi Alberts Liepa un Ivars Ķezbers.

Abi tiek raksturoti kā uzticami darba biedri, uz kuriem viņš varējis paļauties.

2005.gada 27.septembra intervijā zviedru laikrakstam Metro sakarā ar atmiņu grāmatas publicēšanu,
Grigorjevs atļauj sevi saukt par spiegu, bet uzsver, ka dienesta uzdevumus Zviedrijā 70.-80.gados neatklās,
jo nevēlas līdzināties VDK ģenerālim Oļegam Kaluginam..

B.Grigorjevs raksturo I.Ķezberi kā dedzīgu dzīvespriecīgu brunetu, kurš vairāk līdzinājies moldāvam
nekā ziemeļu tautas pārstāvim. Bijis ekspansīvs un nedaudz haotisks kā visi komjauniešu darbinieki. Pratis
labi saprasties ar visiem vēstniecībā un ārpus tās.”

 

 

B. Daukštam reāli nofenderēti teksti Krievijas autoru bestselleros. Re, vecpuiša Spičkas kulinārajā enciklopēdijā

Humānists SPIČKA.
Krievijā desmitiem reižu izdotā bestsellera autors.
Bet mans honorārs pazuda.
ВМЕСТО ПРИЛОЖЕНИЯ К ГЛАВЕ

Когда я уже заканчивал работу над книгой, мне неожиданно попали в руки три статьи, опубликованные в разных газетах, но схожие по тематике. А поскольку тематика эта так или иначе рифмовалась с проблемой, которая, вольно или невольно, сквозит в этой главе, я решил, что лишать читателя этого увлекательного чтения было бы негуманно. Итак, с некоторыми сокращениями статья из рижского еженедельника «Совершенно откровенно».

Kas, starp citu, tika izdots arī krievu valodā 300.000 eksemplāros. Uz Sibīriju vien gāja vesels pilns vagons.

КАК ГУЛЯЛИ НА ЗАРЕ СОЦИАЛИЗМА

1. Марксистско-ленинская норма
Все зарегистрированные до сих пор классики марксизма-ленинизма любили выпить. Особенно в годы своей непролетарской юности и на различных мероприятиях коммунистов. Ничто человеческое не было им чуждо. Даже наоборот. Главное, что не спились.
А если бы, к примеру, спилась, то тогда ни одному строителю новой жизни не стали бы известными истинные нормы марксистского потребления спиртного. В таком невиданном случае, кто знает, у пролетариата России, возможно, появились бы внутренние осложнения. У него, у пролетариата, возможно, даже не хватило бы субъективных факторов и ие созрели бы преждевременно объективные предпосылки.
Переворот задержался бы.
Или еще что-нибудь стряслось.
Однако, насколько известно, эта чрезмерно горькая чаша миновала основной класс:
…По отношению к алкоголю классики, можно сказать, проявили большое понимание.
Наиболее глубокое понимание было у Фридриха Энгельса. Когда Фридрих отбросил свой первоначальный замысел относительно того, чтобы самокритично застрелиться по романтическим причинам, в его жизнь вошла откровенная любовь к хорошим винам. Август Бебель в этой связи подчеркивает, что «у Энгельса был изрядный запас вин, и он чувствовал удовлетворение, когда гости умели их оценить». «Генерал» мог особое удовлетворение почувствовать во время участия в народном движении в Пфальце. Столь самоотверженных ценителей вин, как в Пфальце, он, вероятно, никогда ранее не встречал. Своими впечатлениями Энгельс поделился на страницах «Нойе Рейнише Цайтунг» в 1850 г.:
«Первым революционным актом народа Пфальца было восстановление свободы кабаков: весь Пфальц стал одним-единстпенным большим кабаком, и в эти шесть недель количество уничтоженных спиртных напитков „во имя народа Пфальца“ не поддается никаким подсчетам… Население единодушно увлекалось вином и даже самых реакционных филистеров и крестьян охватило это общее торжество…»
Будучи довольно веселым капиталистом, Энгельс помогал Марксу написать его «Капитал». Известная часть материальной поддержки предоставлялась именно в виде бутылок вина, ибо Маркс считал, что вина — лучшее средство для того, чтобы избавиться от карбункулов, а карбункул, который иаходилси, так сказать, несколько ниже пояса, мешал ему засесть надолго за создание библии пролетариата. Вообще «Капитал» доставлял обоим классикам муки немалого масштаба. Один мучился, когда писал, другой, главным образом, ожидая окончания «окаянной книги». В этой связи они заключили пари, Маркс в срок ие уложился и проиграл, по меньшей мере, известную истории дюжину бутылок.
…Вот письмо Энгельса Марксу от 7 августа 1865 года. Чаша терпения Энгельса к тому времени уже наполнилась до краев. «В тот день, — писал классик, — когда рукопись будет отослана, я напьюсь самым немилосердным образом, отложу это только в том случае, если ты приедешь сюда на следующий день, и мы сможем проделать это вместе».
Хорошо, понятно, что Маркс с Энгельсом писали «Капитал» не чаще, нежели это требовалось. И того раза уже достаточно. Иначе окончательно подорвали бы здоровье…
В. Ульянов, понятно, пил меньше, чем все остальные классики марксизма, и был в известной степени прав. В ссылке в Шушенском он, например, больше увлекался тем, чтобы как следует поесть. С точки зрения нашей независимой Прибалтики ленинские нормы питания в Сибири весьма приемлемы… Н. Крупская пишет: «Правда, обед и ужин был простоват — одну неделю для Владимира Ильича убивали барана, которым кормили его изо дня в день, пока всего не съест; как съест — покупали на неделю мясо…»
…Так как ни одного другого классика в Сибири тогда не было, то Ильич во многих революционных компаниях ощущал скуку и поэтому начал распевать разоблачительные песни. Соответствующие учреждения могут подтвердить, что в Шушенской ссылке он со значением пел песни, сочиненные именно меньшевиком Мартовым, правда, с антиалкогольным уклоном, как, например:

Там, в России, люди очень пылки,
Там под стать геройский им наряд,
Но со многих годы дальней ссылки
Быстро позолоту соскоблят.
И порывы эти все сведет на ноль
Сдобренный махоркой алкоголь.
И т. д.

Из того, что тогда пелось, можно сделать заключение, что Ульянов в тот период отдавал предпочтение именно легким напиткам и пиву, а не традиционной вредной царской водке. Его супруга, частично абстинентка и в будущем доктор педагогических наук Надежда Крупская, обычно готовила своему мужу «фруктовый ликер на малине», а на Рождество у Ильичей (так их обоих называли) варили глинтвейн и пунши. Исследователи отмечают, что позднее, в парижский период, в 1912 году, выбор блюд и напитков Ленина был уже куда скромнее. «Теперь он вечером пьет молоко (вместо вина) и утром ест яйца», — в письме родственнице пишет т. Крупская.
Мемуарная литература свидетельствует, что в начале века для Ленина наступает «пивной период». На V съезде РСДРП в Лондоне в 1907 году для всей его компании была организована «доставка бутербродов и пива целыми корзинами в здание церкви, где проходили заседания съезда».
Вот достойный внимания советских антиалкогольных обществ акт, что из всех доступных сортов пива вождь пролетариата более всего ценил жигулевское и баварское пиво. Следует отметить, что остальные профессиональные революционеры, по интересной градации, введенной Лениным, пиво пили в среднем на уровне рядового доцента. Особо выделялся лишь известный большевик А. Попов (А. Скляренко). «Попову присуща удивительная способность быстро и безошибочно находить чистый и спокойный кабачок с прекрасным жигулевским пивом, за что Владимир Ильич вскоре присвоил ему почетное звание „доктора питья пива“».

…Какой же вывод можно сделать из всего вышеизложенного? Тот, что классики марксизма-ленинизма вообще более или менее знали свою норму.
Но затем появился Сталин…

II. Сталинские извращения пития…
Сталин алкоголизировал Кремль и Политбюро. В Кремле тогда ие было спецбуфетов. Только спецкооператив. Еще в Кремле тогда был Троцкий. Троцкий писал воспоминания.
«В первые годы революции в Кремле жили очень скромно. В 1919 году я случайно узнал, что в кооперативе Совнаркома есть кавказское вино, и предложил его изъять, ибо торговля спиртными напитками тогда была запрещена.
— Если до фронта дойдут слухи, что в Кремле пьянствуют, — я сказал Ленину, — это оставит плохое впечатление.
Третьим в нашем разговоре был Сталин.
— А как мы, кавказцы, — он сказал огорченно, — обойдемся без вина?!
— Ну, видите, — Ленин шутя присоединился, — грузины без вина никак не могут.
Я капитулировал тогда без боя».
Так как во всей стране (вокруг Кремля) до 1925 года официально еще царил сухой закон, который удручал кавказцев, то выпивки приняли нелегальные самодеятельные формы. Народ гулял и воспевал ближестоящие государственные учреждения:

Ах, сегодня так весело россам,
Самогонного спирта — река.
Гармонист с провалившимся носом
Им про Волгу поет и Чека.

С. Есенин. 1923 г.

   Этого Сталин более вынести не мог и стал пить легально. Некоторые этому сильно противились. Они указывали иа ленинские нормы, личный пример и необходимость воздержатьси от сорокаградусной водки, отнимающей силы у пролетариата. Сталин, однако, с горечью указал иа врагов, которые стоят вокруг и только и ждут того, чтобы народ не пил, а послушно шел в услужение западным капиталистам. Потом Сталин сказал еще, что социализм надо строить без участия западного капитализма, полагаясь лишь на внутренние силы самих пролетариев. Часть сил надо окончательно отдать производству, часть — питию, а промотанные деньги очень пригодятся на индустриализацию и Днепрострой.
Социализм в целом уж строился… часто с похмелья. Выделялась в этом автономная республика немцев Поволжья…
— Кто же из нас не пьет? — часто задавал вопрос партийцам наркомата секретарь ячейки ВКП(б) т. Терещенко, и тотчас же сам отвечал — Все пьем.
— А что делает Народный комиссариат здравоохранения? — задал риторический вопрос автор уже цитированной грустной корреспонденции. — Ничего!
Сам народный комиссар здравоохранения т. Оберт 5 января на вечеринке показал пример местным алкоголикам, напился и затем танцевал на столе в своем кабинете чечетку…

Бонифаций Даукштс

А теперь привыкшему уже к разухабистой манере предыдущего автора читателю придется настроиться на более серьезный лад. Московское издание «Мегаполис-экспресс» и газета «Известия» опубликовали интересные исследования, которые я и предлагаю вашему вниманию.

 

Kā KGB (VDK) spiegoja Zviedrijā.

Spioner och spioner som spionerar på spioner : spioner och kontraspioner i Sverige (inbunden)

 

 

Eiropas tualešu mistika un mūsdienības šausmas.

Global Fliegenschmidt - combination western-style/squat toilet

http://www.dw.com/en/european-toilets-a-mystery-to-many-refugees/a-19051198

 
Leave a comment

Posted by on 18/02/2016 in Aktuāls todien, Galerija

 
 
%d bloggers like this: