RSS

BIOgr

07 Feb

Materiāli uzstāšanās Lietuvas Republikas Zinātņu Akadēmijā saistībā lūgtajai B. Daukšta oficiozajai biogrāfijai.
27 Jan

IMAGE0006B

Bonifācijs Daukšts, pseidonīmijā arī “Aivars Mazurs”, “A. Ozols”, Dziga Vertovs, Kunis Knuts un citādi visādi. – Oficiozās biogrāfijas, ierobežojumā – Baltijā.

Nelielas nozīmes pseidonīmus ārpus reģiona, ārzemēs,  neminu, IMG_3122

_

Bonifācijs Daukšts (dz.12.12.1950 Aglonā) – vēsturnieks, diplomāts, literāts un publicists. Mācījies Aizpuriešu pamatskolā, Aglonas vidusskolā, 1969.–1974.g. studējis vēsturi LVU Vēstures un filozofijas fakultātē. Bijis vēstures pasniedzējs Jāz. Mediņa mūzikas vidusskolā un vairākās vakarskolās.  Pie oficiantēm, tālsatiksmes šoferiem, šuvējiem..

_

1977.-1993.g. – LVU/LU docētājs. Iestarpus 1991. – 1994.g. sekmīgi beidzis LVU aspirantūru (iesniedzot disertāciju par PSRS un LR attiecību problēmām 1930.gados).

_

B. Daukšts ir viens no valstisko neatkarību atguvušās Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas, ārlietu dienesta veidotāju kopas. (Skat.par to dokumentālo filmu „Atjaunotāji”).

_

LR ĀM  oficiāli strādā no 1991.gada sākuma, bijis eksperts Latvijas Republikas delegācijā sarunās ar Krieviju par tās armijas izvešanu, LR ĀM nodaļas, departamenta vadītājs. 1995.-1999.g. – padomnieks LR vēstniecībā Austrijā (Vīnē), līdztekus padomnieks arī Šveicē, Lihtenšteinā, Slovēnijā, Slovākijā, kā arī pagaidu pilnvarotais lietvedis Ungārijā, Latvijas pārstāvis ANO Atomaģentūrā Vīnē – IAEO un 1.sekretārs  EDSO .

_

Padomnieks un misijas vadītāja vietnieks LR vēstniecībā Lietuvas Republikā (2003 – 2007). Šolaik – ārštata padomnieks LR ĀM.

_

Jau kopš 1990.gadu sākuma B. Daukšts aktīvi darbojies nevalstiskās organizācijās. 1992.g. janvārī ievēlēts par jaunizveidotā Baltijas un Ziemeļu valstu vēstures un politikas pētījumu centra viceprezidentu. Ir Baltijas – Ziemeļu pētījumu centra prezidents kopš 2003. g. un bijis Latvijas Okupācijas izpētes biedrības (LOIB) valdes priekšsedētāja vietnieks kopš 2009. gada.

_

Attēlu rezultāti vaicājumam “elta bonis.lv”

2015.gada 29.maijā oficiāli iecelts par neatkarīgās Užupes Republikas – Užupio Respublika – ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Kairos –  Skaistajos mirkļos. Užupes Republika bauda stabilu diplomātisku starptautiskās sabiedrības un kultūras pasaules uzmanību.

_

B, Daukšts ir  pētījis PSRS politikas Baltijā vēsturi un tās mūsdienu konsekvences. Publicējis vairāk  nekā 100 zinātnisku rakstu Eiropas valstīs  un (kopautorībā) – ASV. Kopš Atmodas laikiem uzstājies zinātniskās konferencēs un kongresos Latvijā, VFR, Francijā, Polijā, Lietuvā u.c.

_

Zinātnisko un diplomāta kvalifikāciju B. Daukšts ir paaugstinājis Ķīnas Ārlietu augstākajā skolā Pekinā 2001.g., kā arī augstāko amatpersonu kursos VFR, Gārmišā – Partenkirhenā, arī citur.

_

Raksta dzeju, publicējies jauno dzejnieku kopkrājumā „Acis” (1981),  Dzejas dienā,  portālā ¼ Satori, Latvijas preses izdevumos, Lietuvas antoloģijās. Atdzejojis vairākus ukraiņu un krievu dzejniekus, nozīmīgākie latviskojumi – M.Ļermontova Kopotos rakstos.

_

Izkopj savu satīriskas vēsturiskas publicistikas stilu rakstos, kurus nereti dēvējis par historeskām. Publicista pseidonīmi (Latvijā): Aivars Mazurs, A. Ozols, A. Krasts u.c.

_

Attēlu rezultāti vaicājumam “publikācijas krievijā bonis.lv”

Grāmatas Latvijā:

Bonifācijs Daukšts. Kopveža Voldemāra Ozola kara gaitas un politiskā evolūcija. Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2012. Bonifācijs Daukšts. Kulturālās tuvināšanās biedrība ar SPRS tautām (1929-1940). Rīga, LU akadēmiskais apgāds, 2012.

***

Daukšta uzvārdā nosaukta zvaigzne Oriona zvaigznājā.

 

Attēlu rezultāti vaicājumam “filipīnietes bonis.lv”

Attēlu rezultāti vaicājumam “pasaules gaitas bonis.lv”

https://bonis.lv/2017/12/27/b-dauksts-no-aglonas-atzimets-viena-revolucija-ar-volfgangu-leonhardu-juriju-afanasjevu-veselu-jaunas-pasaules-virzitaju-kohortu-baltijas-dzinu-un-vetru-laiks-1990/

 

Attēlu rezultāti vaicājumam “hemingvejs bonis.lv”

 
Leave a comment

Posted by on 07/02/2023 in Uncategorized

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: