RSS

BARIKĀDĒS. No B. Daukšta ģimenes “Vīnes meža” un Venēcijas arhīviem. – No Bonfoto. – KAD to novērtēs?

12 Jan
https://bonislv.files.wordpress.com/2013/06/image3602.jpg

Foto – Drēzdenē, 1994

IMAGE0082
IMAGE0083

 

IMAGE0089

Padomju militāro un citu bīstamu aktivitāšu redzēto ainu (Kauņā un tajās dienās barikāžu laika Viļņā) Puika pagaidām publicēt nevēlējās.

← STASI seksa aģentes zem KGB.Suminu! – Mūsu OLGAI Aglonas Daukštu mājās 26.janvārī – saulainu dzimšanas dienu! Ar vārda māsas – dzejnieces un citu poliski iezīmētu dzejnieču sakritīgi sumināmu līdzskaņu. →

Piezīme:

“BARIKĀŽU sagūstītais”. – “Esmu cilvēks, kas tās izdomāja, un latvju tauta tās īstenoja..!” – Rolanda Marecka dzīves liecības.

Barikāžu vidū. – Doma laukumā pie Radio mājas.

https://bonis.lv/2016/05/23/rolands-mareckis-barikazu-sagustitais-kolkas-vidusskolas-direktors-karabazes-zona/

https://bonis.lv/2016/05/20/ka-tapa-barikazu-ideja-rolanda-marecka-atminu-fragmenta-pirmpublicejums/

“Izklāstīju šo domu uz apsveikuma kartiņas, un aiznesu uz Tautas Frontes biroju Dainim Īvānam..” – Skat. LTF arhīvus un īpatnos prof. H. Stroda vadīto pētījumu materiālus.
 
Leave a comment

Posted by on 12/01/2022 in Uncategorized

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: