RSS

Aizvien aktuāli papildinājumi B. Daukšta grāmatai “Kulturālās tuvināšanās biedrība ar SPRS tautām”.

05 Dec
IMAGE2688

Šo attēlu derētu ievietot 3.3 nodaļas tekstā par biedrības darbību 1940.gadā.

1. Vāka iekšpusē  informācija par autoru pirms pēdējā teikuma papildināma ar šo:

B. Daukšts ir divu Latvijas Republikas valdības komisiju loceklis: kopš 2013.g. novembra strādā Komisijā PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai, bet 2014.g. augustā apstiprināts starpdisciplinārās Komisijas Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Valsts Drošības komitejas (VDK) darbības zinātniskai izpētei sastāvā.

2.  8.lpp.pēdējā rindkopa jāpapildina ar vārdiem (patlaban apturētajai) starp izveidotajai jauktajai. Un vārdu nākotnē pirms izdosies.

3.

Šis sēdes protokols (attēls) VARBŪT ievietojams (sākums) aiz pielikuma nr.8  – 105.lpp.

4.

Šo chroniku varētu ievietot 105.lpp. pirms teikuma ” 11.septembrī priekšsēdētājs A. Kalniņš ziņoja…

5. Var izmantot:

Biedrības nosaukums pastāvēšanas beigās.

https://bonislv.files.wordpress.com/2012/06/image2163.jpg

6. Neobligāti.

7. Var izmantot arī citus bloga bonis.lv materiālus, sevišķi sadaļu KTB

Rate this:

 
Leave a comment

Posted by on 05/12/2021 in Uncategorized

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: