RSS

Ak, manas NEPIEEJAMĀS Krievijā..!

28 Oct
Bet – KĀ MARKSISMA KLASIĶI UZDZĪVOJA? – Maskavas izdevums – nepieejams!??

Molotovs – atļauts.


Manas grāmatas 3 sējumi it kā NEPIEEJAMI Krievijas valsts Publiskajā vēstures biblenē (Istoričkā)! →

Kas ir Netradicionālās preses fonds, kurā es visādi figurēju Valsts Publ. vēstures bibliotēkā Maskavā ?

http://gpib.livejournal.com/11074.html
В начале перестройки журнал «Советская библиография» опубликовал:

А.И. Суетнов. «Самиздат: новый источник библиографирования» (1989. № 2. С. 26–32).

Rate this:

 
Leave a comment

Posted by on 28/10/2021 in Uncategorized

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: