RSS

Triju Zvaigžņu ordeni šodien saņem !

20 Aug

https://www.valmieraszinas.lv/sagaidot-valsts-svetkus-triju-zvaigznu-ordenis-pieskirts-evitai-aseradenai-vijai-daukstei-un-ivaram-zviedrim/

Mulsums.

LNB Letonikas un Baltijas centra vadošā pētniece, Vidzemes Augstskolas emeritētā profesore Dr. hist. Vija Daukšte (vidū).


*Vidzemes Augstskolas Senāta sēdes protokols (2018. gada 24.  (janvārī) apskatāms šeit

Dr.hist. VIJA DAUKŠTE*daukste

Vidzemes Augstskolas ilggadējais mācībspēks, izstrādājusi un docējusi studiju kursus Vidzemes Augstskolā “Eiropas vēsture”, “Eiropas politiskā vēsture”, “Starpkultūru komunikācija” bakalaura un maģistra studiju programmās Sociālo zinātņu fakultātē. Izdevusi daudz un vērtīgas publikācijas, tostarp:

  1. Zinātniski pētnieciskais darbs Valmieras pilsētas pašvaldības projektā “Vidzemes un Valmieras kultūvēsturiskās vides formēšanās 19. gadsimta pārmaiņu iespaidā” 2013.g.
  2. Zinātniski  pētnieciskais darbs Valmieras pilsētas pašvaldības projektā “Izglītības telpa Vidzemē 18-20.gs.” -2012. g.
  3. Valsts pētījumu programmas “Nacionālā identitāte” 8. projekts “Latvijas sociālā atmiņa un identitāte” zinātniski pētniecisks darbs projekta ietvaros, līdzdalība publikāciju recenzēšanā un publikāciju sagatavošanā, 2010.-2013.
  4. Latvija, Latvijas Universitāte, Sociālo pētījumu institūts. Pārskata par tautas attīstību 2006/2007 līdzautore. 2007.g.

*Vidzemes Augstskolas Senāta sēdes protokols (2019.. gada 31.oktobr;i) apskatāms šeit 

 
Leave a comment

Posted by on 20/08/2021 in Uncategorized

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: