RSS

Divreiz iznākusī B. Daukšta grāmata. – Bibliogrāfiski reta.

12 Jul

← Nu laiž pēc auna.. разболтал тайну.. “У народа России имеется одна лишняя хромосома!” Čal, tu esi baigais temuks, ja nezini, kas ir Toms Nipernādijs! – Visu sieviešu mīlētājs. →

B. Daukšts. Kulturālās tuvināšanās biedrība ar SPRS tautām. – Viss teksts pieejams http://www.demoshistoria.lv

Bonifācijs Daukšts

Kulturālās tuvināšanās biedrība ar SPRS tautām

Par Kulturālās tuvināšanās biedrību ar SPRS tautām ir rakstīts (galvenokārt presē), sabiedrībā spriests, mēļots un baumots, bet visvairāk tomēr slepināts, noklusēts, sagrozīts, melots un arī slēpts – gan historiografijās, gan daždien dažādos specarhīvos, cilvēku atmiņā un politisko apsvērumu lokos. Tāpēc skaidrības un vēsturiskās patiesības nolūkā biogrāfisku līkloču izpratnei, faktu rašanai un verifikācijai, pilnīgai arhīvu un citu informācijas avotu aptveršanai un dziļākajai analīzei (par biedrības adekvāto vietu un lomu mūsu vēstures ainā) ir gana pamata un jēgas.

No pirmā skata šķiet nepārprotami skaidrs, ka šis pētījums iekļaujas Latvijas Republikas biedrību, sabiedroto un nevalstisko organizāciju vēstures izpētes tēmā, bet personiskā vēsturnieka pieredze rāda, ka caur šīs nebūt ne ordinārās biedrības vēsturi kā prizmu savdabīgi paveras reizē vairākas mūsu valsts, sabiedrības un personību dzīves sfēras, arī mūsu kopējā likteņa maz zināmākie augstie un zemie loki.

Grāmata pieejama šeit.

http://www.demoshistoria.lv GRĀMATAS

Iznākusi grāmata Kulturālās tuvināšanās biedrība ar SPRS tautām …
http://www.diena.lv/…/iznakusi-gramata-kultural…
Nov 22, 2012 – Iznākusi jauna, apjoma ziņā neliela, bet izcili rosinoša grāmata par Latvijas un Padomju savienības attiecībām. Eiropas namā notika visai …

Iznākusi grāmata Kulturālās tuvināšanās biedrība ar SPRS tautām (1929 – 1940)
2012. gada 22. novembris

Iznākusi jauna, apjoma ziņā neliela, bet izcili rosinoša grāmata par Latvijas un Padomju savienības attiecībām. Eiropas namā notika visai nozīmīga starptautiska vēsturnieku diskusija (dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Krievijas un Ukrainas), kuras pamatā bija Bonifācija Daukšta jaunākā grāmata Kulturālās tuvināšanās biedrība ar SPRS tautām (1929 – 1940). (SPRS – tā toreiz pirmskara neatkarīgajā Latvijā saīsināti apzīmēja Padomju savienību.)

Šī nupat (septembrī) publicētā bagātīgi ilustrētā un dokumentiem bagātā lasāmviela jau ir paspējusi kļūt par bibliogrāfisku retumu, jo tiek izplatīta ārpus grāmatveikaliem. Taču tās spilgtums vēsturisku faktu neordinārā izgaismošanā vēl ilgi būs visnotaļ rosinošs. B. Daukšts, panorāmiski izmantojot dažādu avotu klāsta iespējas (protams, arī Rīgas un Maskavas arhīvu studijas) uzskatāmi parāda, ka līdz šim dominējušās nostādnes un pat, piemēram, visjaunākās igauņu vēsturnieka M. Ilmjarva pārinterpretācijas ir vienpusīgas.

Akcentējot slepeno dienestu lomu PSRS īstenotajā kultūras ārpolitikā, B. Daukšts aplūko to uz brāļu Kirhenšteinu, E. Smiļģa un citu kolorītu personu darbības vērtējumu fona. Viens no visrūpīgāk ieskicētajiem tematiem ir Kārļa Ulmaņa un viņa sabiedrisko lietu ministra Alfrēda Bērziņa loma šīs ar Raiņa (pirmā biedrības priekšsēža) vārdu saistītās 1929. gadā izveidotās apvienības darbības koriģēšanas centieniem laikā pēc “vadonības laikmeta” iestāšanās.

Grāmatā parādīts (to nākotnē varētu izvērst plašāk), kā biedrības biedri vēlākajos gados cīnījas viens pret otru dalījumā starp padomju varas piekritējiem un karstiem tās pretiniekiem.

Rate this:

 
Leave a comment

Posted by on 12/07/2021 in Uncategorized

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: