RSS

“Mauzera” roktura sajūta.. Aktīvas dienestu vēstures izpētes dokumenti. Atskaņas presē. – Nogaidīšanas emigrācija uz Samarkandu. – Kopsavilkumi.

30 Jun
Saskaitīju uz sevis vismaz 10 paliekošas dūrienu un sitienu rētas, netēmētas lodes pēdas u. c., apkopoju dokumentus visu savu ievainojumu kompensācijai. Dažam tas liksies murgs.Atcerējos Karmenu MENDOZU un salu lazaretes.

Viņa bija māsiņa trim nepārtraukti uzraugāmām un aprūpējamām personām iekārtotā, izolētā reanimācijas blokā aiz milzīga vērošanas loga, kas atgādināja monitora ekrānu no fantastiskām filmām.
Mani viņa uzreiz nomierināja ar paziņojumu, ka “Hawaii neviens nemirst”, – to zināt bija vispār jau patīkami, lai gan es tā arī nesapratu, kā viņi nonāk pie kaut kāda gala…
Viņas tēvs bija bijis salu ciema virsaitis, bet aizceļojis prom laimes meklējumos uz Filipīnām, kur atkal nodibinājis jaunu nelielu ciemu – un atkal ar pierasto nosaukumu Hawaii…
Būdama vārdā Karmena, viņa man centās iegalvot, pirmkārt, ka, diemžēl, nav īpaši skaista un, otrkārt, ka dziedāt kaut ko no operām uzdrošinās tikai tualetē – stipra lietus laikā, lai neviens to nedzirdētu…
Bet toties pēc pāris nedēļām, kad es atslēdzos no barošanas zondēm, kas rīvēja rīkli, un citiem saistošiem vadiem, kas sāpināja brīvību, viņa paslepus, pretēji visiem turienes noteikumiem, nelegāli, aizdeva man savas dienesta dušas atslēdziņu. – Lai man, tikko izcili atdzimušam, nebūtu jāstaigājas uz tām parastajām slimnieku higiēnas telpām kaut kur koridoros nezināmi tālu, kur, jāteic, es tā arī nekad neaizgāju…

PAGO PAGO
 
Tas nebūt vēl nav viss.
Tās ir tikai šīs trīs Pago Pago.
Tas nebūt vēl nav viss.
Tās ir tikai šīs trīs…
Jaunu, tīrāku zeltu
Strautā izskalos tev mana draga..
Vējā plandošā teltī
Laivu sagaidīs Virsaitis pats.
Bet pēc tam,
bet pēc tam –
Paliks ūdeņos mirdzoša vaga,
***
Miljards mīlošu zvaigžņu
(vai viena)
*
Un apvārsnis plats…
Rate this:

Rate this:

 
Leave a comment

Posted by on 30/06/2021 in Uncategorized

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: