RSS

BALTIKUMA konference. Gaita. Aizkulises.

19 May

Par “Balticum” konferenci. – Baltijas-Ziemeļu pētījumu centra (BZPC) un Okupācijas muzeja 2017.gada sadarbības ietvarā.

Otru galveno referātu konferencē nolasīja akadēmiķis Vitauts Tamužs.

Okupācijas muzejā notika studentu apvienībai “Baltikums” veltīta jubilejas konference

Okupācijas muzejā notika studentu apvienībai “Baltikums” veltīta jubilejas konference

2017. gada 28. novembris

„Baltikums”

bija Maskavā studējošo baltiešu – latviešu, lietuviešu un igauņu studentu izveidota apvienība. Tā tika nodibināta Ungārijas 1956. gada revolūcijas un PSRS tā laika augošās antistaļiniskās gaisotnes pretrunīgajos apstākļos, kad Baltijas tautu izredzes uz labāku nākotni bija gan aptumšotas, gan reizē kļuvušas cerīgākas.

„Baltikums” oficiālā līmenī bija studentu mākslinieciskās pašdarbības ansamblis koncertēšanai studentu pasākumos, tai skaitā arī starptautiskos. Ansamblī ietilpa koris, deju kolektīvi un orķestra grupa. Dalībnieku kopskaits bija ap 150. Tā telpas atradās Maskavas Enerģētikas institūta kluba paspārnē. Pirmos koncertus ansamblis sāka sniegt jau 1957. gada decembrī. Ar laiku „Baltikums” izveidojās par sava veida klubu, kura otra funkcija bija baltiešu studentu savstarpējo sanākšanu organizēšana.

Viens no jautājumiem, kas tika apspriests, bija Latvijas, Lietuvas, Igaunijas vēlamais starptautiskais statuss nākotnē. Studenti diskutēja par īpašas maksimāli patstāvīgas Baltijas federācijas izveidošanas ideju, kā varbūtēju līdzekli situācijas uzlabošanai.

Trīs „Baltikuma” dalībnieki 1962. gadā Rīgā tika tiesāti t.s. Baltijas federācijas lietā, tomēr “Baltikums” kā apvienība tiesas gaitā nefigurēja tieši.

„Baltikums” kā ansamblis un klubs pastāvēja līdz 1968. gadam, neformāla kluba funkciju veikšana turpinājās vēl samērā ilgus gadus.

Jubilejas konference „Baltikums” dibināšanas sešdesmitgade un baltiešu studenti Maskavā 1950.–1970. gados” notika šī gada 30. novembrī Latvijas Okupācijas muzejā Raiņa bulvārī 7.

Baltijas – Ziemeļu Pētījumu centra direktors Juris Prikulis stāstīja par līdz šim savāktajiem materiāliem par “Baltikuma” vēsturi. 

Konferencē piedalījās

LZA akadēmiķis Knuts Skujenieks, Vitauts Tamužs un citi “Baltikums” dalībnieki. 

Dzejnieks, LZA akadēmiķis Knuts Skujenieks un  Baltijas-Ziemeļu pētījumu centra (BZPC) prezidents B. Daukšts.

http://okupacijasmuzejs.lv/lv/aktualitates/okupacijas-muzeja-notika-studentu-apvienibai-baltikums–veltita-jubilejas-konference-476/

 
Leave a comment

Posted by on 19/05/2021 in Uncategorized

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: