RSS

Atklāti par komunistu pasaules elites bučošanos.

16 Apr
REIZ

..Vēsturnieku grupa “BONIS un CO” Latvijas universitātē sāka vākt visas Brežņeva īpatnās aktivitātes fiksējošās fotoliecības vēl nenoskārstai vajadzībai.

Šķiet, ka vienlaikus ar mums sāka darboties arī daži aizrautīgi Rietumu izlūkdienesti, jo bučošanās veids un apstākļi bija svarīga papildu liecība par bučojamā objekta vietu un lomu komunistiskās kustības vai Kremļa veču hierarhijā.

70. gadu vidū vērīgajos Rietumos jau bija izkristalizējusies atziņa, ka Brežņevs bučojas vismaz divējādi – atkarībā no satvēriena.

Visaugstāk tika vērtēta bučojamā galvas aptveršana ar abām rokām un t.s. “platais” skūpsts.

Rietumu analītiķi, starp citu, ilgi netika skaidrībā, kā vērtēt specifisku gadījumu ar Ungārijas šefu Janošu Kadaru. Toreiz, nolaidies Budapeštas lidostā, Brežņevs gan satvēra Kadara galvu, arī atvērums bija labs, bet Leonīdam rokas bija tērptas melnos cimdos! Mēs arī te, Latvijā, ilgi nevarējām šito cimdu klātbūtnes faktu pietiekami kompetenti izvērtētŸ.

Vēstures fakultātes pēdējos kursos mūsu grupas pētniecisko aktīvu sāka interesēt vēl cits loģisks jautājums – vai kremlēniešu bučošanās orģijas ir seksuāla vai kāda cita novirze?

Diezgan saprotamu skaidrojumu par problēmu sniedza tikai VDR izdotā, cenzūru izgājusī seksuālo padomu rokasgrāmata ar nosaukumu “Atklāta valoda” (“Ein offenes Wort”). Vācu speci tur uzskaitīja dažādus erotisko skūpstu veidus un to vidū minēja arī

kvēlo sociālistisko valstu un brālīgo partiju vadītāju savstarpējās proletāriskās vienotības skūpstu.

Vēl tur bija par eskimosiem, kas berzējas ar deguniem, un tamlīdzīgi.

Tādā veidā pētnieciskās aprindas nāca pie skaidrības, ka

Kremļa veču bučošanās vājība ir politiski erotiska parādība.

Atlika tikai noskaidrot tās vēsturisko izcelšanos. Neviens nešaubījās, ka šī aizraušanās proletāriski ģenētiskā ceļā ir pārmantota no kādiem marksistiski engelsiskiem klasiķiem.

Ilgu un nopietnu vēstures avotu pētījumu rezultātā nācām pie vienprātīga slēdziena, ka aprakstītās kustības celmlauzis ir bijis tieši V.I.Ļeņins. (Tagad, sakarā ar versiju, ka viņš ir bijis sieviete, viss izskatās savādāk, bet toreiz, atzīšos, jutāmies drusku nacionāli šokēti. Kāpēc? Tāpēc, ka tur bija iejaukti arī latvieši. Paldies Dievam, ne visa nācija, bet dažas ekstrēmistiski noskaņotas personas.)

Izrādās – Ļeņins nopietni un konsekventi bučojās tikai un vienīgi ar etniskiem latviešiem. Raiņa bulvāra Partijas vēstures institūts savās toreizējās publikācijās pat mēdza šai sakarā visādi uzsvērt faktu, ka proleta vadonim bijusi garša tieši uz izmeklētiem latvju boļševistiskajiem bāleliņiem. Mēs visi varot, tā teikt, kārtējo reizi lepoties, būt tēvu slavas mantinieki utt. un citādi.

Galvenais Ļeņina bučojamais, izrādījās, bijis Jānis Bērziņš (Ziemelis).

Šie abi – Ļeņins un Jānis – tātad arī ir proletāriskās vienotības skūpsta vēsturiskie pamatlicēji.

 
Leave a comment

Posted by on 16/04/2021 in Uncategorized

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: