RSS

Personīgi savai atmiņai par leģendāro Jūrmalas restūzi “LAIVAS”. – Uzpūtīgo kompozitoru Marku FRADKINU skaidri redzu LAIVĀS, šenes pielīdēju lokā skautu, bet tagad Stasika SADAĻSKA video eleganti iznīcinošā gaismā iznestu. Borisa SIČKINA baidošo vēstuļu prizmā.

10 Mar
Tas, protams, nav Fradkins.
https://sadalskij.livejournal.com/4128657.html

https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/04.02.2017-ielas-garuma.-jurmala.-vikingu-un-tiklu-ielas-bullos.id90192/

 
Leave a comment

Posted by on 10/03/2021 in Uncategorized

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: