RSS

Manas šīs, reāli OTRĀS, DZĪVES sākums. – Dievišķīgais SIRDS remonts. Bentall – De Bono.. – Planētas ZEME kardioloģijas brīnumdarītavās. – Hawaii..

16 Feb
Pasaules Kardiologu biedrības prezidenta zīmējums.

Starp citu. Brīvajā laikā

https://bonis.lv/2019/07/17/saskaitiju-vismaz-10-durienu-un-sitienu-bruces-1-saviena-pedas-u-c-apkopoju-dokumentus-ievainojumu-kompensacijai/

Un..
https://bonis.lv/2018/05/19/mani-hawaii/

 
Leave a comment

Posted by on 16/02/2021 in Uncategorized

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: