RSS

Jauna “Akadēmiskā Dzīve” – akadēmiski. – ELJAs vēsture (Ģ. Zēgners). – Izcilnieki. Kopums.

06 Jan

“Berlīnē kontaktos ar trimdas jauniešiem

īpaši izcēlās Fridrihs Straube, Gunārs Lapiņš, Andris Trautmanis, Tālivaldis Putriņš un Dainis Piņķis, kamēr Stokholmā par trimdu “rūpējās” PSRS vēstniecības atašeji – VDK darbinieki Bern­hards Borgs, Leonīds Rimjans, Ivars Ķezbers, Alberts Liepa, Nikolajs Neilands, Dainis Zel­menis u. c. diplomātu statusa aizsegā.” – 101. lpp.


file:///C:/Users/BO1/AppData/Local/Temp/Akademiska_dzive_56-1.pdf5.

VLJK rīcības komitejas priekšsēdis A. Mellakauls paša vadītā kongresā latviešu lauku īpašumā Straumēnos (1981, Anglijā) publiski liecināja par VDK virsnieka un iz­lūkošanas darbinieka Roberta Anspoka (arī Anspaka) 1977. gada mēģinājumu viņu pēc Vasaras kursu apmeklēšanas savervēt par VDK aģentu. Šī atzīšanās 300 jauniešu priek­ša bija viens no lielākajiem šoka momentiem trimdas jaunatnei, ko jau iepriekš bija pietei­cis V. Zaļkalns abu kopīgās uzstāšanās ievadā: “Pārāk daudzi trimdas latviešu jaunieši paliek karājoties sakaru komitejas bufetes telpās un apgrozās VDK izraudzītās t. s. inteliģence..

Click to access adz-56-09-Zegners.pdf

 
Leave a comment

Posted by on 06/01/2021 in Uncategorized

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: