RSS

Precizēsim NKVD (vēlāk – Gulaga) kontroles – filtrācijas nometnē PFL Nr. 0331 Kutaisi (Grūzija) ieslodzīto latviešu karagūstekņu likteņus un apbedījuma vietu.

23 Dec

https://bonis.lv/2011/12/11/precizeju-nkvd-velak-gulaga-kontroles-filtracijas-nometne-pfl-nr-0331-kutaisi-gruzija-ieslodzito-latviesu-karagusteknu-liktenus-un-apbedijuma-vietu/

Paldies Polijas kolēģim profesoram, Dr. Dariušam Rogutam par viņa lielisko, noderīgo monogrāfiju un lietišķo sadarbību!

Kutaisi specnometnē latviešu un poļu ieslodzītie – divas lielākās tautību grupas pēc krieviem – kopā ar pārdesmit citu tautību zekiem, vīrieši un sievietes, mežonīgi verdzināti cēla Kutaisi autorūpnīcu.

127.lpp. atsauces par latviešiem un poļiem, Krievijas GARF arhīvā.

Dieva mierā aizgājušais izcilais Latvijas Nacionālo karavīru biedrības valdes priekšsēdētājs Nikolajs Romanovskis, pats arī bijis Kutaisi nometnes ieslodzītais, man reiz stāstīja un liecināja:

Dr. Roguts 134. lpp. raksta:

Ir pat nometnes plāna skice – 135.lpp. – ar apbedījuma vietas norādi – labajā lejas stūrī.

Romanovska kungs kādreiz jau tika aicinājis:

Informāciju par Kutaisi nometni un apbedījumu vietas pašreizējo stāvokli, lūdzu, varat sūtīt uz http://www.loib.lv vai uz LOIB oficiālo adresi.

 
Leave a comment

Posted by on 23/12/2020 in Uncategorized

 

Comments are closed.

 
<span>%d</span> bloggers like this: