RSS

Savedums par kopvedi Voldemāru Ozolu.

07 Dec

Daukšts, Bonifācijs.

Kopveža Voldemāra Ozola kara gaitas un politiskā evolūcija / Bonifācijs Daukšts. – [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2012 (Rēzekne : Latgales druka). – 118 lpp. : il., portr., faks. ; 20 cm. – (Latvijas vēstures mazā bibliotēka). –

Ietver bibliogrāfiju (zemsvītras piezīmēs) un personu rādītāju (116.-118. lpp.). – Satur pielikumus.
ISBN 9789984455419


Bonifācija Daukšta grāmatas „Kopveža Voldemāra Ozola kara gaitas un politiskā evolūcija” tapšanu  noteica autora pārliecība, ka Voldemāra Oskara Edmunda Anša dēla Ozola fantastiskais dzīves gājums un viņa, kā latīņi teiktu, res gestae ir pelnījuši lielāku Latvijas vēstures pētnieku uzmanību un dziļāku analīzi nekā līdz šim.

Tiesa, tas ir sarežģīts uzdevums, jo kopvedim  Ozolam, tāpat kā daudziem citiem latviešiem, piekritusī likteņa ekstraordinaritāte ir izcili unikāla un rada grūti atrisināmas avotu meklēšanas, izvērtēšanas un faktu verificēšanas problēmas. Jo vairāk tāpēc, ka sava pasionārā rakstura un visai „augstā lidojuma” dēļ kopvedis (vēlāk – ģenerālis) ir  bijis dalībnieks visos nozīmīgākajos 20. gadsimta pirmās puses  Eiropas un Latvijas laikagriežos, aktīvi darbojies daudzās kolīzijās un, nereti, arī ar vairāku valstu specdienestu cīņu saistītās politiskās intrigās.


 
Leave a comment

Posted by on 07/12/2020 in Uncategorized

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: