RSS

Mani filmā uz laikiem iemūžinātie mammīte, tēvs, zudušais brāļadēls Mairis un tagad jau lielā Olitiņa mūsu nodegušajās Aglonas lauku mājās. – Nedziestošā pateicībā tās dienas pēkšņajiem ”Brīvnieku” ciemiņiem no Rīgas – gaišajai Aijiņai Gudzukai un viņas ģimenei.

24 Nov
Tagadējie “Brīvnieki”.
https://www.youtube.com/watch?v=vjQfCveCpOM
https://bonis.lv/2019/04/10/man-tik-skaistas-nav-redzet-nacies/
https://bonis.lv/2016/08/14/nakti-ibrauksu-sata-nu-skaistys-nakti-iebrauksu-majas-no-skaistas-mammitei/
 
Leave a comment

Posted by on 24/11/2020 in Uncategorized

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: