RSS

Ko nozīmē Bonifācijs Ignāts DAUKŠTS. – “Ugunīgais”, likumīgais izņēmums.. – No Latvijas filosofijas vēstures apcerējumiem. – Profesora Anša ZUNDES teksts.

24 Nov
image1392

 
Leave a comment

Posted by on 24/11/2020 in Uncategorized

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: