RSS

No prof. Heinriha Stroda katedras šēžu protokoliem. – Piemērs “Katedras Tenkotājā”.

26 Oct

Prof. H.Stroda vadītās katedras bezmaz vēsturiskākā sēde Gorbačova perestroikas ritmos un sagaidāmās latvju Atmodas brāzienā.

IMAGE2808
IMAGE2809

“Katedras Tenkotājs” – Brīvs, pārpartejisks un neatkarīgs izdevums.1986. – 631 vai katras darba dienas numuri!? – “Arī Kremlī notika līdzīga saruna, bet – ar mazākām sekmēm.” – Mēģināts izsolīt par 500.000 EUR. – Neaizvietojams materiāls jaunlaiku biogrāfiju nemaitāšanai un akadēmiskām bibliotēkām!

IMAGE3631

Prof. H.Stroda vadītās katedras bezmaz vēsturiskākā sēde Gorbačova perestroikas ritmos un sagaidāmās latvju Atmodas brāzienā. Nu jau sāksies.. –

Bonfoto no tobrīd topošā “samizdata” laikraksta – “Katedras Tenkotāja” fonda, kas glabājās Viduseiropas Pārmaiņu arhīvā, draugu universitātes čardā pie zilās Donavas.

No oficiālas tolaiku akadēmiskā tūrisma dokumentālistikas:

image1344
image1345
LU prof. Heinrihs Strods (1925-2012), LZA Goda loceklis, LOM pētniecības daļas vadītājs un Gadagrāmatas redaktors, Valsts prezidenta Vēsturnieku komisijas loceklis, TZO, vismaz 800 publikāciju autors, to vidū vairāk nekā 20 grāmatas. Pēdējās: divsējumu PSRS Politiskā cenzūra Latvijā 1940-1990 (skat. JG266:28-32, 267:83-84) un Sēlija senāk un tagad (2011).
Reti kurš Latvijas vēsturnieks veltījis tik daudz laika visnopietnākajām studijām neskaitāmu valstu arhīvos. Darbs, darbs un vēlreiz darbs – tas, man šķiet, ir profesora dzīves moto; laiks nekad nav ticis izšķiests sīkumos – tā Stroda kolēģis prof. dr. Aivars Stranga.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81,_%D0%A5%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D0%BA

 
Leave a comment

Posted by on 26/10/2020 in Uncategorized

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: