RSS

Krievija plānoja “karabāzes NVS un Latvijā”? – 1994.gada aprīlī ITAR – TASS u.c. medijos parādījās šāda infa.

17 Sep

B. DAUKŠTA komentārs

Krievijas Bruņoto Spēku izvešanas pasākumā kādreiz klausījos jau 30.04.2014 TV izskanējušās bij. vēstnieka Krievijā Jāņa  PETERA atmiņas par Krievijas KARABĀZU sagabāšanas jautājuma uzpeldēšanas it kā mistisko neskaidrību.

ATCEROS
Karabāzu jautājums uznira vairākkārt, nevis tikai 1994.gada aprīlī.
Biju EKSPERTS – PADOMNIEKS sarunās ar KRIEVIJU un, atceros, esmu fiksējis arī citus līdzīgus gadījumus.

PIEMĒRAM:

Sarunu raundā, kas notika bij. BUDJONNIJA vasarnīcā Piemaskavā 1992.gadā KF puse atklāti mēģināja pierunāt ZINĀMA bāzu skaita saglabāšanu iekļaut KF BS IZVEŠANAS plānā kā pašsaprotamu lietu,

faktiski vienojoties par SAVSTARPĒJAS palīdzības līguma variantu.
MĒS (divi – noteikti) iebildām pret šāda jautājuma apspriešanu vispār.
U.t.t.

Protokolu nebija.

 
Leave a comment

Posted by on 17/09/2020 in Uncategorized

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: