RSS

Kas lasa, pēta un izmanto neatdotās, visnozīmīgākās, Latvijas tālaika diplomātijas norises visdziļāk izgaismojošās Vilhelma Muntera 1939. – 1940. gada DIENASGRĀMATAS ?

26 Aug

Čekas arhīvu atdošana Maskavai tikai 1996.gadā beidzot tika pieprasīta OFICIĀLI. – Kur palika tie (sīkie) rezultāti?

Attēlu rezultāti vaicājumam “vdk arhīvi pieprasīti bonis.lv”

Četri izcili vēsturnieki 1995. g. vasarā Rīgā. No kreisās Kārlis Kangeris, Indulis Ronis, Andrievs Ezergailis, Andrejs Plakans.

https://bonis.lv/2018/11/02/neatbildets-ari-jautajums-par-vilhelma-muntera-atslegas-dienasgramatam/

 
Leave a comment

Posted by on 26/08/2020 in Uncategorized

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: