RSS

Kā “komčeka” man veselu 3 gadu aspirantūru austrumvācu jeb VDR druvās nogrieza.. Kādreiz izstāstīšu.

04 Aug
https://bonis.lv/2018/04/23/psrs-cenzuras-vajato-vestulu-arhivs-majas-pagrides-stura-sleptuve-aizgajusas-pasaules-kvelas-liecibas/

Smējāmies, ka es rakstīšu disertāciju par tēmu – “Lāčplēsis – pirmais latviešu čekists”. Apakšnodaļa – “Latvijas baronu dzimtu STASI saikne”. Kāds X to dzirdēja.

 
Leave a comment

Posted by on 04/08/2020 in Uncategorized

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: