RSS

A. Griguļa razborka latviešu dzejai 1970. – (“Zemapziņa nekārtībā mūsu fakultātē”) 1970.gada 14.maijā Rīga, LU Vēstures un filoloģijas fakultātē. No XXX dienasgrāmatas. ———————————————–“…eju uz 4.auditoriju klausīties Arvīda Griguļa referātu „Par mūsdienu latviešu padomju dzeju un tās idejiskajiem uzdevumiem” – kaut kas līdzīgs. (…) Nenāk laikus – nokavē. 4.00. Valeinis. Aizmugurē Eihvalds. (…) Tas domāts jaunautoriem. (…) Dod parakstīties lapu – parakstos par piedalīšanos. Ezim līdzīgs puisis ievada. Eihvalds aizmugurē pieraksta. (…) Grigulis : „Es, Čaks, Plaudis, Lukss, Ādamsons vēlāk… Un epigoņi. Mūza lido četrstūrī … (!?)” „Nacionālisma „vispār” nav – ir tikai buržuāziskais nacionālisms – Ļeņins to teica ”. Misiņa blakus Eihvaldam. „Zemapziņa nekārtībā mūsu fakultātē!” „Lielāks gods tam, kas „ieiet sevī”, nevis sabiedrībā (mājiens?). Konjunktūra uz nacionāliem dzejoļiem. „Es varu, citi nevar…” Tā noiet no skatuves Vizma Belševica… Nacionālismā… Pretpadomju opozīcijā nonāk (!!!!!). Padomju iekārtas lāpītāji. Nostājas pat pret padomju sistēmu. Maskavā – izlase, te iznāca – tikai palamāja. Amerikā kongresā 1 dienu tikai Belševicas dzejai vien veltī… Belševica – saglabājusi mazo Jēziņu. Latviešu nodevēju tauta. – Roma – Maskava. (…) Viņai ir vesela draudze – lai „pasargātu”. Belševicai esot aizspiesta rīkle – „kaut ko zin”… Līvena… un nav vienīgā.” „Regulāri parādās divdomības. Rīgas rajona avīzē Māris Čaklais (ārzemēs nopircis kreklu – foto) – dzejoļi tikai ar divdomībām, kas noniecina padomju dzīvi. (Ak, Dievs!) „Jaunos elkus saplosīs” – nāks Lāčplēsis, plosīs komunismu!” „Prieka vakars” – Gr. speciāli lasa slikti (…) Vesela lappuse – tiem, kam adresēts, saprot. (…) Politiskās divdomības.” „Bergmanis – grib nākt uz vēsturniekiem, darbā nekur neturas ilgāk par 2 mēnešiem. Par „Sūds” tīksminās…metro rindai nolasa. (…) Nodevis dzejoļu grāmatiņu „Dāvājiet man tīru sniegu!” – formas triki, Rietumvācija, valodas triki no ārzemēm… suņa ēna uz pieres… līdz pāriet uz balsieniem… Dzejoļi pret birokrātiem – tas jau izveidojas par sabiedriskās iekārtas kritiku… Vērsties pret kaut ko var tikai, ja ir labs poētisks ideāls. Šim ideālam jābūt – ceļam uz komunismu!… O. Vācietis izšķiežas šaujot pa tukšiem mērķiem. Slikti, ka rodas mazi ziedonīši. Var jau paālēties, lai jaunu ievērotu, bet tālāk jāiet dziļumā!!!” Eju projām. Vakarā ļoti liela nekā nedarīšana…

15 Jan

 
Leave a comment

Posted by on 15/01/2020 in Uncategorized

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: