RSS

Sarkano un brūno, sadarbīgo agresoru kopējā – Brestas – parāde 1939.gada 22.septembrī.

30 Dec
https://bonis.lv/2014/08/25/pirma-padomju-parade-2-pasaules-kara-kopa-ar-nacistiem-bresta-1939-g-22-septembris/

https://bonislv.files.wordpress.com/2011/10/image1049.jpg
https://bonislv.files.wordpress.com/2011/10/image1048.jpg

Kopā ar nacistiem – padomju pirmā parāde II Pasaules kara laikā

AR NACISTIEM PLECU PIE PLECA


FRAGMENTI

… Nacisti – “uzvarētāji” un padomju “atbrīvotāji” parādes noslēgumā svinīgi apmainiijās ar sava augstākajiem svētuma simboliem – karogiem. Sirpjāmurainie ar kāškrustniekiem karogus apmainiija mūžīgai piemiņai un glabāšanai Maskavā un Berlīnē nākošām draugu nacistu un komunistu audzēm.. (Skat. to foto un filmās)

… “Atbrīvošanas karagājiens” notika pēc atklāti
pasludināta rasistiska, asins principa – Padomija atbrīvoja tikai “vienādasiņu brāļus” (prese rakstiija – jedinokrovnyje bratja). Nevienādasiņu tautības (ebreji, lietuvieši u.c.) netika iekļautas apmaināmo personu sarakstos.


Sabiedroto saskaņoto militāro izrādīšanos Brestas ielās filmēja abas puses.Brestā par godu “padomju – vācu ieroču brālībai” 22.septembrī notika kopēja parāde. Arhīvos ir atrodama pavēle, kas sastādīta vērmahta 20.divīzijas štābā 1939.gada 21.septembrī:

“Sakarā ar Brestļitovskas pārņemšanu padomju karaspēka rokās 1939.gada 22.septembra dienas otrajā pusē, starp 15.00 un 16.00 notiks prohoždenije ar maršu pie 19.armijas korpusa štāba ēkas 19.korpusa komandiera Guderiāna un padomju karaspēka komandiera priekšā…”

Parādi pieņēma – vācu ģenerālis Heincs Guderiāns un brigādes komandieris (kombrigs) Semjons Krivošejins.

Guderiāns pēc kara savās “Karavīra piezīmēs” rakstīja: ”Krivošejins prata franču valodu, tāpēc es varēju viegli ar viņu saprasties. Visi jautājumi tika atrisināti abas puses apmierinošā veidā… Mūsu uzturēšanās Brestā noslēdzās ar parādi un karogu apmaiņas ceremoniju”Abi parādes pieņēmēji – Guderians ar Krivošeinu priecīgi tērgāja franču valodā. Pārlidoja nacistu iznīcinātāju grupas, un, pārvarot to radīto troksni, padomju komkora un nacistu ģenerāļa tērgāšana pārauga īstā bļaušanā…

Pašā Brestas pilsētas centrā, iepretim improvizētajai tribīnei, līdzās vācu kara orķestrim, kas rāva vaļā Brandenburgas maršus, bija ierādīta vieta grupai padomju tankistu – galvenokārt tie bija bijušie Krievijas dziļūksnes kolhozu traktoristi, kuri acis vien bolīja neredzēto izdarību un neierasto fotokorespondentu zibšņu apstulbināti…

Katyn Forest Massacre
Transcript of Katyn Forest Massacre
Executions
The number of victims of the massacre was estimated to about 22 000; the lowest limit of the dead that had been confirmed was 21 768
Those who died in Katyn included an admiral, two generals, 24 colonels, 79 lieutenant colonels, 258 majors, 654 captains, 17 naval captains, 3 420 non-commissioned officers, 7 chaplains, 3 landowners, a prince, 43 officials, 85 privates, 131 refugees, 20 university professors, 300 physicians, several hundred lawyers, engineers and teachers, more than 100 writers and journalists, and about 200 pilots. In total, the NKVD executed almost half the Polish Officer Corps.
It’s estimated that about 8% of the victims were Polish Jews
Lieutenant Janina Lewandowska was the only woman executed during the massacre at Katyn.
These executions happened every night, except for the public May Day holiday (May 1st)
Megan Elsaesser
http://www.katyn.org.au/
http://en.wikipedia.org/wiki/Katyn_massacre

https://my.mail.ru/mail/mongoll/video/290/279.html
 
Leave a comment

Posted by on 30/12/2019 in Uncategorized

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: