RSS
Image

Pols Medrels (Dr. Paul Maddrell) saka, ka viņam nav zināms neviens būtisks Latvijas pētnieku dokuments par izlūkdienestu darbību.

15 Dec
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/kada-ir-izlukdienestu-vesturiska-loma-politiskajos-procesos-latvija-izpete-atpaliek.a340192/

Kāda ir izlūkdienestu loma izšķirošo starptautisko politisko notikumu gaitā? Par to divu dienu starptautiskajā konferencē “Need to know IX” Tallinā diskutēja vairāk nekā 40 zinātnieki no 12 pasaules valstīm. Prezentēti unikāli pētījumi, kuros analizēti kādreiz slepenie izlūkdienestu dokumenti.

Latvija šajā konferencē nebija pārstāvēta!

https://ipn.gov.pl/en/news/1819,International-Conference-Need-to-Know-IX-Intelligence-and-major-political-change.html

 
Leave a comment

Posted by on 15/12/2019 in Uncategorized

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: