RSS
Image

RAINIS!!! šo dien dzimis vēstures prof. Alberta VARSLAVĀNA vecātēva PIRTIŅĀ! – Kāpēc vēl paliek neizpētīta Raiņa un.. čekas Dzeržinska, māsas Doras Kremļa vīra Pētera Stučkas, Kastaņolas itāļu mafijas un visu savienojošā Viļņas Užupes laika SAIKNE?

11 Sep
https://bonis.lv/2017/11/02/raina-kastanolas-laika-nezinamibas-puszinamibas-un-fakti/
https://bonis.lv/2017/07/12/dzerzinskis-un-mafija-kastanola/
https://bonis.lv/2015/07/22/felka-dzerzinskis-ar-gimeni-raina-vietas-lugano-un-kastanola-1918-ko-zinaja-par-stuckas-tuvo-biedru-vai-nejausi-tikas/
Užupes Republikas Kairos vēstniecība plāno atvērt rainisku konsulātu Kastaņolas tuvumā!
 
1 Comment

Posted by on 11/09/2019 in Uncategorized

 

One response to “RAINIS!!! šo dien dzimis vēstures prof. Alberta VARSLAVĀNA vecātēva PIRTIŅĀ! – Kāpēc vēl paliek neizpētīta Raiņa un.. čekas Dzeržinska, māsas Doras Kremļa vīra Pētera Stučkas, Kastaņolas itāļu mafijas un visu savienojošā Viļņas Užupes laika SAIKNE?

 
%d bloggers like this: