RSS

Tas ir BEZJĒDZĪGUMS. – J. Stukāns par VDK aģentu sadarbības konstatēšanas aplauzumiem.

26 Dec

https://lvportals.lv/norises/277110-vai-sadarbibas-fakta-ar-vdk-konstatesanas-procedura-ir-pilniga-2016
https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/vdkkomisija/020_Stukans_2015c_2016-01-30janv_VDK-sadarbibas-fakta-procesa-trukumi.pdf

Vērtējot izveidojušos judikatūru, var secināt, ka dominēt divi
argumenti personas sadarbības ar
LPSR
VDK
fakta nekonstatēšanai.
Pirmais

pārbaudes lietā nav iegūti pierādījumi, ka persona apzināti
piekritusi sadarbībai ar
LPSR
VDK, izvēlējusies segvārdu, parakstījusi
vai pašrocīgi rakstījusi
LPSR
VDK adresētos ziņojumus, pildot aģenta
pienākumus, ka arī apzināti, slepeni sadarbojusies ar
LP
SR VDK,
izpildot tās uzdevumus.

Otrais

tiesa
izmanto
krimināl
procesuālo
tiesību pamatprincipu
, ka visas saprātīgās šaubas par vainu, kuras nav
iespējams novērst, jāvērtē par labu personai, kurai ir tiesības uz
aizstāvību.

 
Leave a comment

Posted by on 26/12/2018 in Dokumenti, KGB, VDK, GRU

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: