RSS

Maskavas lielčekistu inspekcija – Sorokins, Šatalovs un Sokolovs – samierinās: Latvijas Universitātei rekomendēta citādi laba komjaunatnes sekretāre, tikai – pedofile.

24 Oct

Kā Maskavas “lielčekistiskā” PSKP CK “pārbaudes brigāde” 1961.g. inspicēja Latvijas komjaunatni.

1961.gada beigās Latvijā no Maskavas, no „partijas lielās Cekas” ieradās īpaša PSKP CK „pārbaudes – inspekcijas brigāde”, kurā ietilpa trīs augsti Maskavas partijas virsotnes „čekistiskie” funkcionāri : Sorokins, Šatalovs un Sokolovs. Inspekcijas brigādes uzdevums bija „iepazīties ar idejiskā audzināšanas darba stāvokli republikas skolu un studentu jaunatnes vidē, Latvijas PSR”.

Jau pašās pirmajās apjomīgās PSKP CK adresētās inspekcijas atskaites rakstu rindās īpaši Latvijas komjaunatnes vadītajiem mērķēti draudīgi izskanēja konstatējums par „darba ar skolniekiem aizlaistību un formālismu”. „Atsevišķi skolnieki neveselīgu noskaņojumu iespaidā pat norauj savus pionieru kaklautus, aizmet savas komjaunatnes biedra kartes, pieļauj skeptiskus un pat naidīgus izteicienus.” Pret padomju varu, saprotams..

Līdzās lēvenim tamlīdzīgu, „Sorokina, Šatalova un Sokolova brigādes” atskaites veidošanai Latvijas PSR VDK pakalpīgi sagādātu faktu un stukaču ziņojumu, atrodami arī visai pikanti ziņojumi un it kā sīkumi. Tostarp, LVU komjaunatnes „dzīves un uzdzīves” aizkulišu sakarā.

Maskavas pārbaudes brigāde slepeni ziņoja partijas augšgalam, ka „1959.gadā par nacionālistiska pretpadomju žurnāla izdošanas fakta slēpšanu saņēma stingro rājienu un tika atbrīvots no darba Universitātes komjaunatnes komitejas sekretārs Arbidāns. ” Bet, savukārt, „biedr. Škona (acīmredzami krievu transkripcijā nedaudz sagrozīts LĻKJS CK sekretāres uzvārds – B.D.), negatīvi raksturojot LVU komjaunatnes komitejas sekretāra vietnieci biedreni Ho.. (tekstā neskaidri .. B.D.), un, zinot to, ka savā laikā viņa bija atlaista no skolotājas darba par … intīmiem sakariem ar skolniekiem, klusuciešot piekrita viedoklim rekomendēt biedreni Ho.. LVU komjaunatnes sekretāres amatam..”

Acīmredzot, Latvijā tolaik pastāvēja visai ass „pārbaudītu komjaunatnes kadru” deficīts, ja par „nacionālistisku izpausmju slēpšanu” sodītā LVU komjaunatnes sekretāra vietā nācās, ar dienestu ziņu, iecelt pedofilijā apvainotu bijušo skolotāju..

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: