RSS

Tracināju – paziņodams, ka ar KLASI gribu atkal tikties tikai pēc 50 gadiem! Jutu Alpus.

31 Aug

Augšā – kā “Melnais” un “Latgales lielhercogs” – jau Universitāte
pabeigta.

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: