RSS

Sovčeka un ārzemju tūristi. 1968 – 1969.

21 Aug

Vēlāk, 1969.gada augustā, tūristi no ČSSR (inženieri, Mašīnbūves ministrijas darbinieki, vadītājs Vladimirs Turaņecs), apmeklējot Popova vārdā nosaukto rūpnīcu, iesaistījās sarunās ar strādniekiem, mēģināja pierādīt, ka “nekādas kontrrevolūcijas ČSSR nav, ka galvenais pašreizējā posmā ir izvest padomju karaspēku no ČSSR teritorijas.”

1969.gada decembrī Rīgā ieradušās koncerna “Škoda” un mēbeļu apvienības grupas izturējās jau korektāk, atturīgāk, politiskās diskusijās neiesaistījās. Izņēmums bija grupas pavadītāja “Čedokas” tulks no Brno Ludmila Bureševa. Daudzas tēmas, kuras atklāja mūsu tulks, Bureševa atteicās pārtulkot (par Padomju Latvijas kultūras uzplaukumu, par tautas labklājības pieaugumu) (..).

No ČSSR ierodas arī tādi tūristi, kuri nav atteikušies no pagātnes nastas un tagad padomju karaspēka atrašanos ČSSR uzskata par “okupāciju”, izrāda nepatiku pret mūsu cilvēkiem.

Tā, piemēram, 28.jūlijā tūrists Juskovs, bankas darbinieks (grupas vadītājas Martas Juskovas vīrs) mūsu gidam paziņoja: “Mēs gribējām ekonomiku padarīt citādāku, taču atnāca jūsu armija un čeka un izdarīja visu pēc sava prāta (..).”

Čehoslovāku tūristu grupu uzturēšanos Rīgā pārvalde turpina turēt īpašā kontrolē.

https://www.vestnesis.lv/ta/id/32539

 
Leave a comment

Posted by on 21/08/2018 in Dokumenti, Galerija, KGB, VDK, GRU

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: