RSS

Mūsu maģāru Sentbekkallas rudens svētki. – Balatona krasts.

06 Aug

Ungāru čikosi – tā sveicina mani šīs vasaras kaimiņi, radinieki – šejienes kovboji – ciemā pie Balatona.

 

2 responses to “Mūsu maģāru Sentbekkallas rudens svētki. – Balatona krasts.

 
%d bloggers like this: